Prawo budowlane po 1 stycznia 2017

Ustawa o prawie budowlanym dość szczegółowo opisuje postępowanie zgodne z prawem na wszystkich poszczególnych etapach budowy np. domu czy innej nieruchomości.

zdjęcie - Prawo budowlane po 1 stycznia 2017

Prawo budowlane po 1 stycznia 2017


Jak każde prawo tak i prawo budowlane dość często podlega zmianom oraz nowelizacjom. Ostanie zmiany w tym właśnie prawie sejm uchwalił w grudniu 2016 roku po to, by wraz z początkiem roku mogły wejść one w życie.

Z założenia nowe zmiany miały na celu przede wszystkim spowodować polepszenie sytuacji prawnej przedsiębiorców, wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą powiązaną z budownictwem, miały również usprawnić postępowanie administracyjne na wielu płaszczyznach.

W odniesieniu do zagadnienia osiągania pozwoleń na budowę zaszły następujące zmiany:

  • po zaistniałych zmianach naziemne silosy będące składowiskiem materiałów sypkich moją mieć wysokość nie przekraczającą 7 metrów a ich maksymalna pojemność nie może być większa niż 30 metrów sześciennych (przed rozpoczęciem roku 2017 ich wysokość nie mogła być większa niż 4, 5 metra)
  • jeśli chodzi o altany to te znajdujące się na danej działce powinny zamykać się w powierzchni 35 metrów kwadratowych, przy czym na każde 500 metrów kwadratowych powinny przypadać nie więcej niż dwie takie budowle
  • od 2017 roku zjazdy z dróg krajowych, a także parkingowe zatoczki na nich się znajdujące do wybudowania wymagają pozwolenia (dotychczas nie było to konieczne i to jedna z najbardziej rewolucyjnych nowelizacji ostatnio wprowadzonych do prawa budowlanego)
  • przepusty nie mogą mieć średnicy większej niż 100 centymetrów
  • wszystkie tymczasowe obiekty budowlane, które od momentu swojego istnienia nie zostały trwale połączone z gruntem i przewidziane są do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w określonym terminie (jednak nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy co oznacza zwiększenie tego limitu o 60 dni).

Pewnym zmianom poddano również część zagadnień związanych z przebudową, zgłoszeniem robót budowlanych oraz odstępstwami w wyjątkowych sytuacjach od obowiązujących reguł.

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wykonawca w branży deweloperskiej
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Szkolenia ze służebności przesyłu i stosowania w praktyce ustawy o korytarzach przesyłowych najczęściej prowadzone jest w niewielkich dość kameralnych grupach (wszystko po to by wykładowca mógł indywidualnie każdemu wyjaśnić jego wątpliwości) przez co najmniej dwa dni.
Pozwolenie na budowę jest wartościowym i wiążącym dokumentem urzędowym, jaki osoba ubiegająca się o niego otrzymuje na drodze decyzji administracyjnej. Dokument ten w swojej treści zawiera pozwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub innych robót budowlanych które nie wiążą się z powstawaniem obiektów budowlanych (jakie są to obiekty, szczegółowo opisano w Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Wielu specjalistów nie tylko z dziedziny prawa i budownictwa uznaje polskie prawo budowlane za jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą ustawę odnoszącą się do projektowania, budowy, nadzoru czy też utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
Szkolenia z prawa budowlanego niosą dla uczestników wiele korzyści między innymi pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy z zakresu przeprowadzenia procesu budowlanego oraz zapoznają się z najnowszymi przepisami dotyczącymi tej dziedziny prawa, co pozwoli uczestnikom kursu na znacznie swobodniejsze poruszanie się w przepisach oraz możliwościami ich zastosowania w praktyce.
Służebnością przesyłu określa się ograniczone prawo rzeczowe ( lub tak zwane prawo rzeczy cudzej) które odnosi się między innymi do korzystania z wszelkich dostępnych urządzeń jakie wykorzystywane są do przesyłu energii, substancji, materiałów itp.
Obecny artykuł
Prawo budowlane po 1 stycznia 2017
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone