Prawo budowlane 2017

W każdej dziedzinie prawa obowiązują odpowiednie przepisy prawne. Aby bez przeszkód można było działać w danej branży, konieczne jest ich poznanie i stosowanie. Budownictwo to jedna z dziedzin, odnośnie której w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian.

zdjęcie - Prawo budowlane 2017

Prawo budowlane 2017


Od stycznia 2017 w najważniejszym dokumencie regulującym kwestie budownictwa pod względem prawnym, czyli w ustawie prawo budowlane nastąpiło wiele zmian. Są one dość obszerne, jednakże ich poznanie jest niezbędne jeżeli ktoś chce realizować jakiekolwiek inwestycje budowlane.

Najważniejszą zmianą jest to, iż poszerzono katalog prac, które nie będą wymagały zezwolenia na budowę. Należą do nich takie jak między innymi postawienie garażu, pomieszczeń gospodarczych o powierzchni do 35 mkw, niewielkiej suszarni czy altany.

Także bez jakiegokolwiek zezwolenia można na własnej działce budować basen czy oczko wodne pod warunkiem, iż jego powierzchnia nie przekroczy 50 mkw.

Ponadto wiele inwestycji będzie zamiast zezwolenia wymagało jedynie zgłoszenia do właściwego organu. Tutaj także nastąpiła zmiana na korzyść inwestorów, gdyż czas oczekiwania na tak zwaną niemą zgodę urzędu został skrócony. Poprzednio wynosił 30 dni, obecnie jest to 21 dni.

O pozwolenie na budowę czy remont nie trzeba już występować wówczas, gdy przedmiotem inwestycji jest zjazd na posesję. Jedynie te zlokalizowane przy drogach wojewódzkich lub krajowych wymagają zgłoszenia prac do właściwych organów, zjazdy z dróg gminnych i powiatowych nie wymagają nawet takiej czynności.

Znacząco zmieniły się także przepisy dotyczące odstępstw od projektu. Wcześniej niewielkie różnice w wymiarach mogły być przeszkodą w zatwierdzeniu postawionego budynku przez nadzór budowlany.

Obecnie określono, iż jeżeli nie wynoszą one więcej niż 2 procent projektowanego wymiaru, nie ma konieczności sporządzania kolejnego, często dość kosztownego projektu zastępczego. Warunkiem jest jedynie to, aby postawiony budynek nie wykraczał poza obszar oddziaływania inwestycji.

Duża ilość zmian w prawie budowlanym sprawia, że wiele osób ma problemy z ich dość szybkim przyswojeniem i interpretacją.

Dlatego też dla tych którzy chcą zrozumieć i poznać po zmianach prawo budowlane szkolenie z pewnością będą idealnym rozwiązaniem.

Wiele firm zajmuje się organizacją, dzięki czemu bez większych problemów można obecnie znaleźć miejsce, gdzie nie tylko profesjonalnie, ale także bardzo szybko zainteresowane osoby zostaną wprowadzone w świat nowych przepisów.

Nasze Szkolenia Eksperckie z obszaru prawa budowlanego to np: szkolenie wycena nieruchomości, szkolenie prawo budowlane, szkolenie logistyka i wiele innych. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Nowości w prawie budowlanym, które weszły w życie w styczniu 2017 to niezwykle wiele zmian, które jednak w opinii wielu osób ułatwiają prowadzenie prac budowlanych. Zmiany wprowadzono w całym dokumencie, jednakże do najważniejszych zalicza się przede wszystkim to, które dotyczą pozwoleń na budowę.
W 2017 roku zostały wprowadzone pewne istotne zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy. Zapoznać się z nimi powinni zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Zmieniły się pewne istotne rzeczy, a informacje dotyczące nowych przepisów można znaleźć w różnych źródłach - chociażby takich, jak odpowiednie książki i internet.  
Zmiany w prawie pracy w Polsce w 2017 roku Rozpoczęcie się nowego roku często łączy się z wejściem w życie określonych rozwiązań prawnych. Wraz z zakończeniem się roku 2016 i rozpoczęciem się roku 2017 nastąpiły zmiany w przepisach dotyczących prawa pracy.  
Jakie zmiany zaszły w prawie pracy w 2017 roku? Czas wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych często pokrywa się z zakończeniem starego, i rozpoczęciem nowego roku.  
Z roku na rok obowiązujące prawa są modyfikowane, zmieniane i przekształcane. Prawo pracy nie jest w tej kwestii wyjątkiem. Często momentem wejścia w życia nowych przepisów jest zakończenie się bieżącego roku i rozpoczęcie się kolejnego roku.
Obecny artykuł
Prawo budowlane 2017
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone