Prawa przewoźnika

Wszystkie czynności jakie związane są z pracą przewoźnika dość szczegółowo określone są polskimi przepisami prawa.

zdjęcie - Prawa przewoźnika

Prawa przewoźnika


Poza obowiązkami jakie na nich ciążą, mają również swoje prawa które znać powinni, co może zapobiec w przyszłości powstawania nieprzyjemnych dla nich sytuacji.

Do praw przewoźników zaliczyć można:
 • otrzymywanie listów przewozowych oraz wymaganych do nich załączników lub wszelkich innych informacji, jakie niezbędne są do prawidłowego i bezpiecznego wykonywania usług transportowych
 • przewoźnik przed wykonaniem usługi ma prawo do sprawdzenia poprawności zapakowania przesyłki ( po to by nie ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody jakich przesyłka doznała zanim jeszcze trafiła w jego ręce)
 • przewoźnik ma prawo do sprawdzenia czy to, co zawiera przesyłka jest zgodne z oświadczeniem nadawcy w liście przewozowym
 • przewoźnik może oddać przesyłkę nadawcy, jeśli jej transport jest uciążliwy
 • przewoźnik może żądać od nadawcy przesyłki załadunku ( o ile wcześniej w umowie kwestia ta nie została uregulowana)
 • jeśli w trakcie transportowania ładunku środek transportowy ulegnie zanieczyszczeniu przewoźnik ma prawo żądać od nadawcy/ odbiorcy jego wyczyszczenia
 • przewoźnik nie musi wykonywać pracy sam, ma prawo do korzystania z usług podwykonawców
 • przewoźnik może sam ustalić trasę jaką zostanie przetransportowany ładunek do odbiorcy
 • ma również prawo do samodzielnego ustalenia stanu przesyłki w trakcie przewozu oraz żądania od nadawcy bądź odbiorcy składania oświadczenie o stanie przesyłki
 • przewoźnik może zniszczyć przesyłkę w przypadku, gdy zaginą dokumenty przewozowe, a ustalenie osoby odpowiedzialnej za przesyłkę jest niemożliwe
 • przewoźnik w niektórych sytuacjach może odmówić wykonania przewozu
 • najważniejszym prawem przewoźnika jest prawo do godziwej zapłaty za wykonaną usługę
 • jeśli nadawca przesyłki nie wywiąże się ze wszystkich punktów umowy przewoźnik ma prawo domagania się od niego odszkodowania adekwatnego do wyrządzonej mu szkody
 • przewoźnik ma prawo do otrzymania odsetek za opóźnienie w zapłacie lub zatrzymania paczki jako zastaw.


Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Transport ładunków niebezpiecznych wymaga wielkiej ostrożności i perfekcyjnego, niemal bezbłędnego przygotowania. Firmy które decydują się oferować klientom taki właśnie rodzaj transportu zanim podejmą jakiekolwiek działania spełnić muszą szereg dość restrykcyjnych wymagań, które wynikają z odpowiednich regulacji prawnych.
Dzięki odbyciu szkolenie z transportu i spedycji zarówno krajowej jak i tej międzynarodowej uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę o nowe nieznane im być może zagadnienia, ale również uporządkować te zdobytą do tej pory.
Prawo celne nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach całego świata stanowi właśnie te dziedzinę prawa, która dość konkretnie i rzeczowo reguluje wszystkie zasady i sposoby przewozu różnego rodzaju towarów na dany obszar celny skąd aktualnie pochodzi zamówienie (nieco inaczej wyglądają one w przypadku do kraju wspólnoty a nieco odmiennie w transporcie do krajów nie będących członkami UE).
Zarządzanie łańcuchem dostaw opiera się na kierowaniu wszystkimi przepływami pomiędzy wszystkimi ogniwami jakie znajdują się w danym łańcuchu dostaw.
Magazynowanie towarów to zbiór wszystkich czynności jakie wiążą się z czasowym przechowywaniem rozmaitych towarów oraz ich dostarczaniem do odbiorców.
Obecny artykuł
Prawa przewoźnika

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone