Pozaprawne formy ograniczenia własności w kontekście służebności przesyłu

Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.

zdjęcie - Pozaprawne formy ograniczenia własności w kontekście służebności przesyłu
Jednocześnie warto zwracać uwagę także na te orzeczenia, które zapadają przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Sądem Najwyższym. Wiele sądów kieruje bowiem do tych instancji pytania, których wyjaśnienia stosują następnie sądy niższej instancji w swoich orzeczeniach.

Jedną z ważniejszych kwestii dyskusyjnych związanych ze służebnością przesyłu jest kwestia powstania jej w drodze zasiedzenia. Jak wskazuje bowiem Rzecznik Praw Obywatelskich z wciąż jeszcze obowiązującej, przynajmniej teoretycznie, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wynika fakt ochrony prawa własności.

Co za tym idzie fakt zasiedzenia musi być dla właściciela nieruchomości możliwe do przewidzenia i skutecznego przeciwdziałania. Tymczasem w wyniku zastosowanej przez Sąd Najwyższy wykładni doszło, w opinii Rzecznika Praw Obywatelskich, do tego że powstała niejako trzecia forma służebności. Trzeba bowiem jasno zaznaczyć, że polskie prawi nie dopuszcza czegoś takiego, jak wykładnia prawotwórcza, która następnie może jeszcze stanowić podstawę rozstrzygnięć.

Zgodnie z zapisem konstytucji zawartym w art. 31 ust. 3 wszelkie ograniczenia prawa własności mogą mieć miejsce tylko w drodze ustawy i wyłącznie w przypadkach, kiedy jest to Konieczne do ochrony środowiska, zdrowia lub praw innych osób.

Tym samym w sytuacji kiedy pojawia się jakakolwiek inna forma wpływająca na prawa obywateli jest w ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich, po prostu niedopuszczalna.

Prowadzi to bowiem do poważnych konsekwencji przede wszystkim po stronie właścicieli nieruchomości, którzy stają w obliczu uprzywilejowanych przedsiębiorców. Innymi słowy pojawia się w ten sposób pozaustawowa forma powstawania służebności przesyłu, która skutecznie odbiera właścicielom nieruchomości prawo do swobodnego dysponowania swoją własnością.
Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.
Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.
Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.
Prawo służebności przesyłu pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii w polskim systemie prawnym znalazło już wiele ciekawych i praktycznych zastosowań. Zarówno na poziomie sądów, jak i postępowań ugodowych można liczyć na to, że wiele kart zostało już odkrytych i nie trzeba błądzić po omacku, ale jednocześnie doktryna i orzecznictwo wciąż pozostawiają wiele swobody dla nowych linii orzeczniczych.
Wokół tematu prawa służebności przesyłu wciąż istnieje wiele niedomówień i nieścisłości. Dzieje się tak wskutek przede wszystkim nieznajomości prawa dotyczącego tej instytucji. Po drugie często jest również tak, że przedsiębiorcy nawet mając wiedzę w tym zakresie decydowali się nie inicjować jakichkolwiek działań w tym zakresie licząc na przedawnienie roszczeń i zasiedzenie.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Pozaprawne formy ograniczenia własności w kontekście służebności przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone