Orzecznictwo sądowe

Orzecznictwo sądowe dotyczące służebności przesyłu wciąż opiera się przede wszystkim na interpretacjach czynionych przez Sąd Najwyższy. Wynika to z zapytań, jakie kierują sądy niższej instancji.

zdjęcie - Orzecznictwo sądowe

Orzecznictwo sądowe


Co ważne, w wielu sprawach to właśnie stanowisko Sądu Najwyższego ma decydujące znaczenie dla tego, by dana sytuacja została rozwiązana w sposób zgodny z wolą właściciela nieruchomości.

Jednym z ciekawszych przypadków służebności przesyłu jest ten, który dotyczy gruntów będących własnością skarbu państwa, a na których usadowiono urządzenia przesyłowe.

Znaczenie tego zagadnienie jest o tyle istotne, że dotyka problematyki przekształcenia roli państwa po roku 1989.

Wynika to z faktu, co stwierdził sam Sąd Najwyższy, że do czasu istnienia jednolitej zasady własności państwowej wszystko, a więc i nieruchomość i urządzenia przesyłowe były własnością państwa. Co za tym idzie w tym okresie nie ma podstaw do ustanawiania służebności przesyłu.

Co więcej, zgodnie z opinia Sądu Najwyższego sytuacji tej nie zmienia także odejście od samej zasady jednolitości. Dopiero dzięki ustawom z 5 grudnia 1990 i 7 stycznia 1991 zostały uwłaszczone grunty i linie energetyczne.

Sąd Najwyższy uznał także, iż zgodnie z poglądem zawartym w sprawach prowadzonych pod sygnaturą akt sprawach IV CSK 509/15 i IV CSK 510/15,” uwłaszczenie przedsiębiorstw państwowych na majątku sieciowym jednocześnie skutkowało przekształceniem przysługującego im prawa do korzystania z nieruchomości państwowych w odrębne prawo podmiotowe, uprawniające do dalszego utrzymywania sieci na tych nieruchomościach.”

Tym samym, jak stwierdza Sąd Najwyższy wraz z uwłaszczeniem powstała także służebność, która stanowi obecnie służebność przesyłu.

Tym samym, nawet w przypadku sprzedażyosobom prywatnym gruntów państwowych, na których ustanowiona jest służebność przesyłu muszą one liczyć się z koniecznością posiadania nie swoich urządzeń na terenie własnej nieruchomości.

Co za tym idzie, za taką fomę służebności przesyłu nie należy się również wynagrodzenie.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, prawo pracy szkolenie. Zapraszamy

Kolejne artykuły

Będąc właścicielem nieruchomości trzeba mieć świadomość związanych z tym obowiązków, ale także przysługujących praw. Od stosunkowo niedawna, bo od roku 2008 istnieje możliwość uzyskanie odszkodowania oraz wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustanowionej na naszej nieruchomości.
Przepisy dotyczące służebności przesyłu nie należą do zagmatwanych. Znajdują się w jednym akcie prawnym, a ich treść nie nastręcza problemów przy zrozumieniu.
Nowe zmiany, które obowiązują w zakresie prawa pracy, zdecydowanie działają na korzyść pracownika.
Nowe zmiany, które obowiązują w zakresie prawa pracy, zdecydowanie działają na korzyść pracownika.
Gdy mowa o prowadzeniu prac budowlanych niezbędna jest znajomość odpowiednich przepisów, aby efekt końcowy był zgodny z przepisami a budynek mógł zostać bez problemu oddany do użytku. Od wielu lat jednak wskazywano na konieczność zmiany niektórych artykułów prawnych, aby nadążały za dynamicznie rozwijającym się rynkiem usług budowlanych.
Obecny artykuł
Orzecznictwo sądowe

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone