Opodatkowanie wynagrodzenia i odszkodowania związanych ze służebnością przesyłu

Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.

zdjęcie - Opodatkowanie wynagrodzenia i odszkodowania związanych ze służebnością przesyłu
Tymczasem, jak pokazują interpretacje podatkowe właściciele nieruchomości, którzy zawarli umowę służebności przesyłu z przedsiębiorcą przesyłowym może mieć także możliwość uniknięcia konieczności spłaty fiskusa.

Zgodnie z interpretacja prawa podatkowego zastosowanego w przypadku ustanowienia służebności przesyłu nad nieruchomością gruntową stanowiącą działkę rolną, zarówno wynagrodzenia, jak i odszkodowanie z tego tytułu są zwolnione z opodatkowania.

Podstawę takiej interpretacji stanowi tutaj art. 21 ust 1 pkt. 120 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie to pozwala zatem osobom fizycznym na nieodprowadzanie podatków od otrzymanych korzyści majątkowych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 21 ust. 1 pkt 120 u. p. d. o. f., "wolne od podatku dochodowego są odszkodowania wypłacone, na podstawie wyroków sądowych i zawartych umów (ugód), posiadaczom gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z tytułu:
  • ustanowienia służebności gruntowej,
  • rekultywacji gruntów,
  • szkód powstałych w uprawach rolnych i drzewostanie."

Dodatkowo trzeba wskazać, że ustawodawca mając na względzie jednolitość sytemu prawnego wprowadził z dniem 4 października 2014 r. punktu 120a do art. 21 ust. 1 u. p. d. o. f. Co za tym idzie dodano, jako kolejną zwolnioną z podatku formę uzyskania dochodu jest także służebność przesyłu.

 

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!

 

Wprowadzenie tego przepisu spełniało dwie podstawowe funkcje. Przede wszystkim normowało przyjętą już wcześniej linią orzeczniczą sądów administracyjnych, po drugie usuwało wątpliwości wynikające z niespójności prawa w tym zakresie.

Wynagrodzenia, jak i odszkodowanie korzysta bowiem z tych samych przepisów, które dotyczą innych przychodów odszkodowawczych. Jak zatem widać, skutecznie ustanowiona służebność przesyłu może przynieść wymierne i nieopodatkowane korzyści majątkowe.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.
Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.
Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.
Prawo służebności przesyłu pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii w polskim systemie prawnym znalazło już wiele ciekawych i praktycznych zastosowań. Zarówno na poziomie sądów, jak i postępowań ugodowych można liczyć na to, że wiele kart zostało już odkrytych i nie trzeba błądzić po omacku, ale jednocześnie doktryna i orzecznictwo wciąż pozostawiają wiele swobody dla nowych linii orzeczniczych.
Obecny artykuł
Opodatkowanie wynagrodzenia i odszkodowania związanych ze służebnością przesyłu

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone