Odszkodowanie za słupy na działce

Proces dochodzenia swoich roszczeń należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem tego, czy słupy są postawione na działce w niezgodzie z prawem. 
zdjęcie - Odszkodowanie za słupy na działce

Najprościej jest to zweryfikować poprzez zapoznanie się z treścią księgi wieczystej. Gdy nieruchomość jest obciążona służebnością przesyłu, to wtedy nie ma żadnych podstaw do uzyskania odszkodowania od firmy energetycznej. Adnotacje dotyczące służebności są umiejscowione w rozdziale drugim księgi wieczystej. Istniejąca adnotacja wskazuje, iż wszelkie kroki prawne odnośnie uzyskania odszkodowania są już niemożliwe.

Gdy jednak w księdze wieczystej nie istnieją zapisy odnośnie służebności przesyłu, to z całą pewnością można zainteresować się poważnie tematem odszkodowania. Z racji istnienia pewnych wyjątkowych sytuacji, firma energetyczna pomimo braku dysponowania prawem jakim jest służebność przesyłu, może bez problemu korzystać z działki. W przypadku dostrzeżenia konfliktu dokumentacji ze stanem faktycznym należy skontaktować się z firmą energetyczną. Możliwa jest sytuacja, iż firma dysponuje stosownymi dokumentami od władz PRL, które mają moc prawną dla korzystania przez przedsiębiorstwo z działki. Od 1985 roku wymagana była zgoda na przeprowadzenie słupów energetycznych przez działkę.

 

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.

 

Poznaj swoje prawa! Odpowiednie szkolenia prawo budowlane to cenne narzędzie zdobywania podstawowej wiedzy prawnej na temat tychże zagadnień!

Jak się ubiegać o odszkodowanie?

W przypadku stwierdzenia bezprawnego użytkowania nieruchomości przez firmę energetyczną to posiadacz gruntu może ubiegać się o stosowne roszczenia odszkodowawcze za umiejscowienie urządzeń przesyłowych. Dobrze jest rozwiązywać te konflikty poprzez konstruktywny dialog z przedsiębiorstwem. Wystarczy zwrócić się do przedsiębiorstwa z żądaniem zapłaty zadośćuczynienia, co będzie jednocześnie związane z ustanowieniem służebności przesyłu.

Najlepiej praktyki dotyczące odszkodowań tłumaczą szkolenia służebność przesyłu! Warto się na nie zapisać już dzisiaj!

Bardzo często przedsiębiorstwa nie odnoszą się pozytywnie do tego rodzaju roszczeń. Zwrócenie się o polubowne załatwienie sprawy poprawia jednak wyjściową sytuację w razie spotkania w sądzie!

Kolejne artykuły

Służebności są jednym z elementów Kodeksu Cywilnego, należących do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Powstają one poprzez umowę, orzeczenie sądowe.
Umowne ustalenie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntów a przedsiębiorstwem posiadającym lub planującym infrastrukturę przesyłową stanowi najwygodniejszą formę obciążenia nieruchomości służebnością.
Jedną z dróg dla powstania służebności przesyłu pozostaje dobrowolna, obustronna umowa, zawierana pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążającej oraz obciążonej przez służebność przesyłu. 
Służebność przesyłu należy do jednych z praw rzeczowych, obok prawa do użytkowania wieczystego i prawa własności. Zdefiniowana ona została w artykule 305 Kodeksu cywilnego. 
Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok na drodze ku zawodowej karierze. Trzeba jednak mieć świadomość, że poza wymogami dotyczącymi treści oraz formy umowy o pracę na pracodawcy ciążą także inne obowiązki, które można określić, jako formalne.
Obecny artykuł
Odszkodowanie za słupy na działce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone