Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy

Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy. Jeszcze trudno tak naprawdę określić, na ile będą one korzystne dla pracodawców, a na ile dla pracowników.
zdjęcie - Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy

Część zmian zwalnia pracodawcę od wcześniej obowiązujących powinności, ale za to może niekorzystnie wpływać na pracowników. Część zmian okaże się lepsza właśnie dla zatrudnionych, a z pewnością będzie mniej korzystna dla pracodawców.

Trudno jest zadowolić obie strony i znaleźć odpowiedni kompromis. Jakie zmiany nastąpiły, jak się do nich ustosunkować, czy musimy zmieniać coś w naszej firmie, czy też powinniśmy pozostawić wszystko bez zmian?

Szkolenia prawa pracy odpowiedzą na te oraz inne pytania, na które odpowiedzi oczekują próbujący się odnaleźć w nowej rzeczywistości prawnej prawnicy. Wśród przepisów, które uległy zmianie, należy wymienić przede wszystkim możliwość wprowadzania regulaminów pracy, które niekoniecznie muszą obowiązywać Twoją firmę.

Innym przykładem jest możliwość zakładania i korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Najnowsze przepisy również przewidują brak konieczności zakładania takiego funduszu, innym pozostawia możliwość wyboru, a niektórzy będą musieli wystosować odpowiedni wniosek i taki fundusz założyć. Kolejna zmiana dotyczy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę – pracownik będzie mógł skorzystać z tej możliwości w przedłużonym niż obowiązywało to do tej pory okresie.

Następną zmianą jest możliwość zażądania od pracodawcy danych o niekaralności pracownika. Tym razem każdy, kto tylko ma zamiar objąć stanowisko, na którym obowiązuje wymóg niekaralności, będzie z dużą dozą prawdopodobieństwa musiał dostarczyć te dane do swojego pracodawcy. Zmienia się także obowiązek wydawania świadectw pracy pracownika przez pracodawcę, zwłaszcza jeśli zatrudniony przepracował dłuższe okresy czasu niż rok.

W tej sytuacji, jeśli pracownik będzie chciał zakończyć pracę w sierpniu tego roku po 7 latach pracy, pracodawca musi udokumentować każdy poszczególny okres pracy pracownika.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Wiele osób, choć nie mają tego świadomości ma możliwość uzyskanie nie tylko wynagrodzenia z tytułu służebność przesyłu, ale także odszkodowanie za użytkowane gruntu bez odpowiedniej umowy.  
Określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu prawa służebności przesyłu to jeden z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych elementów procesu ustalania warunków korzystania przez przedsiębiorcę z naszego gruntu.
Możliwość uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu pomimo dających stosunkowo szeroko uprawnienia dla właścicieli nieruchomości posiada również ograniczenie w postaci instytucji zasiedzenia, które skutecznie uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek należności za okres poprzedzający.
W każdej dziedzinie prawa obowiązują odpowiednie przepisy prawne. Aby bez przeszkód można było działać w danej branży, konieczne jest ich poznanie i stosowanie. Budownictwo to jedna z dziedzin, odnośnie której w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian.
Nowości w prawie budowlanym, które weszły w życie w styczniu 2017 to niezwykle wiele zmian, które jednak w opinii wielu osób ułatwiają prowadzenie prac budowlanych. Zmiany wprowadzono w całym dokumencie, jednakże do najważniejszych zalicza się przede wszystkim to, które dotyczą pozwoleń na budowę.
Obecny artykuł
Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone