Ochrona danych osobowych

W ramach ochrony danych osobistych głównym podmiotem, który jest obarczony obowiązkami jest bez wątpienia administrator danych, który może część obowiązków zlecić na barki administratora bezpieczeństwa informacji.
zdjęcie - Ochrona danych osobowych

Jednocześnie trzeba jasno zaznaczyć, że obok obowiązków po jednej ze stron, istnieje także druga strona całego procesu, którą jest bez wątpienia osoba fizyczna. To właśnie my wszyscy, jako zwykli ludzie podlegamy ochronie w zakresie naszych danych osobistych.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie jest w tym obszarze pozbawieni możliwości działania i zmuszeni do biernej wiary w to, że nasze dane osobiste są przechowywane w sposób prawidłowy. Każdy, kogo dane osobiste są przetwarzane ma w tym zakresie swoje prawa.


Wszyscy mamy prawo do tego, by gromadzone na nasz temat informacje skontrolować. Innymi słowy każdy, kto wie, że jego dane osobiste są przetwarzane przez daną instytucje ma prawo do tego by wystąpić z żądaniem udzielenia skonkretyzowanej odpowiedzi. Wniosek taki należy skierować do administratora danych. Może w ten sposób uzyskać informację dotyczące między innymi:

  • pochodzenia danych,
  • celu ich przetwarzania,
  • ich dostępności dla innych podmiotów,
  • jakiego okresu dotyczą.

Administrator danych ma obowiązek udzielić odpowiedzi na zadane przez nas pytanie w ciągu 30 dni od otrzymania takiego wniosku. Może być ona przekazana zarówno w formie pisemnej, jak i każdej innej dopuszczonej przez wnioskodawcę. Trzeba jednak zaznaczyć, że obok obowiązku udzielania informacji i co za tym idzie prawa osoby fizycznej do otrzymania takiej informacji istnieją ograniczenia, które uniemożliwiają jej zdobycie.

Ustawa o ochronie danych osobowych jasno bowiem wskazuje te przypadki, w których administrator danych może odmówić udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji. Należy tu wskazać między innymi:

  • kiedy udzielenie informacji byłoby niewspółmiernie trudne w porównaniu do celu, jaki można dzięki nim osiągnąć,
  • dane gromadzone są celach naukowych bądź archiwalnych,
  • poprzez ujawnieni danych osobistych doszłoby do ujawnienia tajemnicy państwowej,
  • mogłoby to stanowić zagrożenie dla osób trzecich lub porządku publicznego,
  • godziłoby to w interes państwowy.

Choć ograniczenia te mogą wydawać się logiczne to w praktyce często wygląda to niestety tak, że nieostre określenia ograniczeń powodują nadużywanie tych zapisów i co za tym idzie uniemożliwiają udostępnianie danych osobistych.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawa pracy i IT proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Choć określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest używane w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wielokrotnie, to nie otrzymujemy wprost definicji tego pojęcia.
Choć powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkiem administratora danych, to już sam fakt dokonania takiej czynności został szczegółowo opisany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ochrona danych osobowych często łączona jest ze zwrotem i przetwarzaniu tychże informacji. Choć sam zwrot jest dobrze znany, to rzadko kiedy mamy pełną świadomość tego czym jest „przetwarzanie danych osobowych”.
Jedna z ważnych funkcji z obrębu ochrony danych osobowych jest administrator bezpieczeństwa informacji. W założeniu jest to osoba, której celem jest przede wszystkim nadzorowanie przestrzegania zasad z zakresu ochrony danych osobowych.
Wszelkie rozmowy na temat danych osobowych musza rozpoczyna się od tego, że podstawą takiej dyskusji zawsze będzie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
Obecny artykuł
Ochrona danych osobowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone