Szkolenia z zakresu obrotu towarem akcyzowym

Szkolenie z zakresu obrotu towarem akcyzowym jest kierowane w szczególności do pracowników uczestniczących we wspomnianym obrocie, tak na terenie Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami.

zdjęcie - Szkolenia z zakresu obrotu towarem akcyzowym

Szkolenia z zakresu obrotu towarem akcyzowym


Szkolenie przyda się głównie osobom zajmującym się księgowością, logistyką, jak i handlem zagranicznym. Wszystkie te działy mają ścisły związek z działalnością logistyczną przedsiębiorstwa.

W trakcie szkolenia są również przybliżane wszystkie zmiany i nowelizacje, które następują wraz ze zmianą przepisów obowiązujących.

W trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się ze zmianami, które powstają w obrocie wyrobami akcyzowymi. Poznają praktyczne prawo celne oraz wszystkie deregulacje i znoszone bariery biurokratyczne.

Mają również możliwość omówienia nowych zasad związanych z obrotem towarami tytoniowymi. Szkolenie obejmuje także praktyczną wiedzę z obszaru działania składów podatkowych oraz pokrewnych im instytucji.

Bardzo ważnym elementem całego kompleksowego kursu jest usystematyzowanie wskazanych informacji, również pod względem prowadzonych ewidencji, ksiąg rachunkowych, jak i obowiązujących protokołów zgodnie z przepisami akcyzowymi.

Program szkoleniowy obejmuje wiadomości z zakresu nowego definiowania PPT, wszystkich czynności, które podlegają akcyzie, nowych obowiązków rejestracyjnych podmiotów, które pośredniczą w wymianie towarowej, kryteriów, które muszą spełnić te podmioty, jak i składania zabezpieczeń akcyzowych.

Dodatkowym elementem kursu jest zaprezentowanie wiedzy o zmianach podatkowania wyrobów węglowych, gazowych, jak i poboru akcyzy.

Uczestnicy kursu zaczerpną również wiedzy na temat rozliczenia wspomnianych wyrobów energetycznych oraz banderol.

Wspomniane banderole wiążą się z nowymi terminami zwrotu tych uszkodzonych oraz niewykorzystanych.

Na szkoleniu zostaną przybliżone również kwestie ich opodatkowania.

Uczestnicy będą mieli także okazję zapoznania się z nowymi obowiązkami ewidencyjnymi. Całe szkolenie ułatwi i uefektywni pracę przedsiębiorstwa, które zajmuje się obrotem towarów akcyzowych.

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zgodnie z obowiązującym prawem, obligatoryjnym stało się przestrzeganie Unijnego Kodeksu Celnego wraz z dniem 1. maja 2016 roku. Szereg wprowadzonych zmian wymaga jednak stałego aktualizowania wiedzy z zakresu przepisów oraz powstałych uregulowań.
Intrastat jest systemem statystycznym, który powstał z myślą o gromadzeniu informacji i ustaleniu obowiązującego stanu dokonywanych transakcji wewnątrz wspólnoty.
Stosowanie procedur celnych musi opierać się na dogłębnej i zaktualizowanej wiedzy poszczególnych uczestników całego procesu obrotu towarami. Umiejętność ich praktycznego zastosowania gwarantuje sprawny i płynny handel w celu zaspokojenia popytu.
Odpowiedzialność w firmie za zorganizowanie całego procesu transportowego pod względem logistycznym wiąże się ze znajomością obowiązujących i zaktualizowanych przepisów również w zakresie, który obejmuje prawo celne.
Tempo zachodzących w ówczesnym świecie zmian jest tak szybkie, iż umiejętność nadążania za nimi oraz aktualizowania swojej wiedzy stanowi element istotnej z punktu widzenia firmy przewagi konkurencyjnej.
Obecny artykuł
Szkolenia z zakresu obrotu towarem akcyzowym

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone