Obowiązki pracodawcy wobec młodocianych pracowników

Młodociani pracownicy wymagają dość szczególnego postępowania, zatem pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie takiego pracownika musi liczyć się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami.
zdjęcie - Obowiązki pracodawcy wobec młodocianych pracowników

Każdy z pracodawców zatrudniając takiego pracownika musi zapewnić mu odpowiednią pomoc i opiekę. Warto też pamiętać, że młodociana osoba nie może podejmować zatrudnienia na każdym stanowisku. Młodocianym pracownikom należy dać również nieco więcej czasu na przystosowanie się do panujących w danej firmie warunków pracy.

Każdy z pracodawców zatrudniających u siebie młodocianego pracownika musi pamiętać, że ma wobec niego następujące obowiązki:

  • młodociani pracownicy pod żadnym pozorem n ie mogą wypełniać swoich zawodowych obowiązków w nadliczbowych godzinach, ponieważ mogłaby być dla nich zbyt uciążliwa, dlatego też Kodeks Pracy nie przewiduje dla nich nadliczbowych godzin pracy, wręcz zabrania pracodawcy zatrudniania młodych ludzi na takich właśnie zasadach. Pracodawca musi pamiętać, że praca w godzinach nadliczbowych jest w przypadku takiego pracownika niemożliwa nawet wtedy, gdy wyraża on na to swoją zgodę;

  • nocne zmiany również nie są odpowiednie dla młodocianych pracowników, dlatego też pracodawcy mogą zatrudniać ich do pracy wyłącznie w godzinach 6-22. Złamanie takiego zakazu wiąże się w wysokimi karami grzywny;

  • w przypadku młodocianych pracowników ich dzienny czas pracy maksymalnie wynosić może jedynie 8 godzin. Dodatkowo do czasu pracy wliczany jest czas, jaki poświęcony musi być na naukę wynikającą z obowiązku szkolnego. To czy odbywa się ona po czy w trakcie wykonywania pracy nie ma najmniejszego znaczenia;

  • w przypadku, gdy czas pracy wynosi co najmniej 4, 5 godziny taki pracownik ma prawo do przerwy wynoszącej 30 minut, która musi wliczać się w jego czas pracy;

  • młodocianym pracownikom przysługuje także znacznie dłuższy czas odpoczynku niż w przypadku innych pracowników - w tym przypadku nie powinien trwać krócej niż 14 godzin ( a nie jak w przypadku pozostałych 12);

  • po 6 miesiącach pracy młodociany pracownik ma prawo do 12 dni urlopu, po roku limit ten zwiększa się do 26 dni.
Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikiem czy pracodawcą warto to jakiś czas przechodzić nawet krótkie szkolenia z tematyki prawa pracy, dzięki czemu poznamy nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki wynikające z bycia pracownikiem/pracodawcą.
Polskie prawo dopuszcza 40 godzinny tryb pracy, po 8 godzin każdego dnia. Są jedna branże, między innymi gastronomia gdzie niemożliwe jest, by pracownicy pracowali tylko w ciągu tygodnia po 8 godzin i cieszyli się wolnymi weekendami.
Przepisy polskiego prawa bardzo jasno mówią, że każdy z pracodawców ma obowiązek utworzenia we własnym przedsiębiorstwie służby BHP.
Przestrzeganie prawa leży głównie w interesie pracodawcy, dlatego też każdy przedsiębiorca, zatrudniający nawet niewielką grupę osób pomagających mu w prowadzeniu jego działalności powinien doskonale orientować się w przepisach zawartych w Kodeksie Pracy oraz pokrewnych ustawach.
Dostęp do należnego za wykonaną pracę wynagrodzenia pracownik otrzymuje w wybranym przez daną firmę dniu.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Obowiązki pracodawcy wobec młodocianych pracowników

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone