Obowiązki formalne pracodawcy

Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok na drodze ku zawodowej karierze. Trzeba jednak mieć świadomość, że poza wymogami dotyczącymi treści oraz formy umowy o pracę na pracodawcy ciążą także inne obowiązki, które można określić, jako formalne.

zdjęcie - Obowiązki formalne pracodawcy

Obowiązki formalne pracodawcy


Ich niedopełnienie jest dla pracodawcy sporym uchybieniem, natomiast dla pracownika niedogodnością, która finalnie może skutkować sporymi nieporozumieniami. Dlatego dobrze jest znać swoje prawa i tym samym obowiązki pracodawcy, by móc się odpowiednio zabezpieczyć przed nieuczciwością pracodawców.

Wszelkie kwestie związane ze stosunkiem pracy opartym o umowę o pracę są regulowane przez Kodeks Pracy. Jest to naczelny akt dotyczący praw pracowniczych i wszelkich kwestii związanych z szeroko rozumianym stosunkiem pracy.

Co za tym idzie także obowiązki pracodawcy wynikające z zatrudnienia pracownika, znajdują swoje uregulowania w tym akcie prawnym.

Zgodnie zatem z Kodeksem Pracy, po przyjęciu do pracy pracownika, pracodawca ma obowiązek w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o pracę poinformować pracownika o:

  1. obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy,
  2. częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę,
  3. wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
  4. obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  5. układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Rozwikłaj zagadnienia związane z ochrona danych osobowych w dziale kadr i HR. Dowiedz się jak planować, rozliczać i zarządzać czasem pracy w działach zmianowych. Efektywnie zarządzaj zasobami ludzkimi. Dowiedz się jak planować i rozliczać czas pracy w obecnym roku. Zobacz też: Gamma. Firma szkoleniowa roku.

 

Natomiast w przypadkach, kiedy pracodawca nie ma prawnego obowiązku tworzenia regulaminy pracy to musi poinformować pracownika o:

  • porze nocnej,
  • miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia,
  • sposobie w jaki pracownik ma obowiązek potwierdzać swoje przyjście do pracy i wyjście z pracy.
  • formach usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Wszelkie tego typu informacje muszą być przedstawione pracownikowi na piśmie. Dodatkowo trzeba pamiętać, że są to informacje, które mogą choć z reguły nie są ujmowane w ramach umowy o pracę.

Jak zatem widać prawo pracy szkolenia od pracowników wymaga. Nie jest to jednak materia na tyle skomplikowana by niemożna było jej spokojnie pojąć.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Podstawowym aktem, stanowiącym o istnieniu stosunku pracy jest, zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę. Pomimo wielu zmian w tym zakresie i wciąż popularnym umowom cywilnoprawnym, na podstawie których jest wykonywana praca, umowa o pracę stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia.
Bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że łączące ich z pracodawcą relacje są regulowane przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna wszyscy mamy świadomość, że w tym zakresie nie ma pełnej samowoli, jednak kiedy przychodzi do szczegółów wiele osób wierzy bardziej słowo swego pracodawcy niż w możliwość sprawdzenia rzeczywistego stany we właściwym akcie prawnym.
Bardzo często pojawiającym się pojęciem związanym z prawem prawy jest podstawowa kwestia, jaką jest stosunek pracy. Pojęcie, podobnie jak wszystkie inne zagadnienia związane z pracą zostały uregulowane w Kodeksie pracy.
Choć nikt z osób pracujących tego nie chce to warto mieć świadomość gdzie i jak można rozwiązać swoje spory z pracodawcą. Na co dzień, choć często bywa niełatwo, raczej nie myślimy o tym co zrobić, kiedy to nasz chlebodawca będzie naruszał nasze prawa pracownicze.
Zagadnienia prawa pracy należą do grona tych kwestii prawnych, które powinny być w kręgu zainteresowanie wszystkich osób podejmujących pracę. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że często bywa tak, iż nieznajomość prawa może przynosić niepożądane efekty w postaci utraty zarobków czy nawet zwolnienia.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Obowiązki formalne pracodawcy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone