Służebność przesyłu - obliczanie wynagrodzenia

Ustawodawca przewiduje, że służebność przesyłu powinna zostać ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem. Zgodnie z prawem nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie strony umowy uzgodniły, że ustanowienie takiego prawa nastąpi nieodpłatnie.

zdjęcie - Służebność przesyłu - obliczanie wynagrodzenia

Służebność przesyłu - obliczanie wynagrodzenia

 
Ustawodawca przewiduje, że służebność przesyłu powinna zostać ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem. Zgodnie z prawem nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie strony umowy uzgodniły, że ustanowienie takWarto jednak pamiętać, że w praktyce tego typu sytuacje zdarzają się dosyć rzadko.

Kryteria ustalenia wysokości wynagrodzenia nie są ustalone w kodeksie cywilnym. Najczęściej jest to świadczenie jednorazowe, jednak może być również wypłacane okresowo. Ponieważ w prawie znajduje się określenie "odpowiedniego", wynagrodzenie może być określane w zależności od konkretnego przypadku.

W orzecznictwie istnieje pogląd, że przy obliczaniu wynagrodzenia bierze się pod uwagę kilka czynników. Należy do nich wartość nieruchomości przed obciążeniem urządzeniami przesyłowymi, a także położenie, rodzaj i rozmiar nieruchomości oraz jej charakter.

Pod uwagę bierze się również społeczno-gospodarcze przeznaczenie danego obszaru oraz sposób zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Ogólna zasada jest taka, że czym większa atrakcyjność danej nieruchomości, tym wyższe wynagrodzenie powinien otrzymać jej właściciel.

 

W obszarze szkoleń dla działów nieruchomości, budowlanych, inwestycji proponujemy m.in: szkolenie ze służebności przesyłu, odprawy celne szkolenie, prawo pracy szkolenie. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy

 

Innym istotnym czynnikiem, który bierze się pod uwagę przy ustalaniu wysokości takiego wynagrodzenia jest stopień ograniczenia prawa własności.

Ocena stopnia ograniczenia jest uzależniona przede wszystkim od lokalizacji urządzeń przesyłowych, czyli czy znajdują się one na powierzchni działki, czy pod nią.

Nie bez znaczenia jest także częstotliwość oraz sposób w jaki przedsiębiorca będzie korzystał z danej działki. Jeśli takie korzystanie będzie bardzo częste, właściciel powinien otrzymać wyższe wynagrodzenie. Więcej na ten temat wyjaśniają szkolenia służebność przesyłu.

Jak widać kryteria określania tego typu wynagrodzenia są bardzo skomplikowane i w dużym stopniu uzależnione od konkretnych przypadków.

Szkolenie prawo budowlane pozwala na poszerzenie wiedzy w tym zakresie. Jest to ważne zagadnienie, ponieważ wysokość wynagrodzenia za służebność przesyłu może budzić duże kontrowersje.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
budowanie, zarządzanie, pomiar - praktyka firm polskich i zagranicznych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Służebność przesyłu pozwala na uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe, np. biegną prze nią rury gazowe, linie energetyczne lub inne tego typu urządzenia.
Słup energetyczny to niezbyt estetyczny dodatek do działki. Oprócz tego, że nie dodaje jej urody, może w dużym stopniu utrudniać prace budowlane. Czy istnieje sposób, żeby pozbyć się takiej konstrukcji?
Zdarza się, że na działce budowlanej znajdują się urządzenia przesyłowe takie jak słupy energetyczne, czy siedzi przesyłowe, które mogą stanowić sporą niedogodność w przypadku realizacji inwestycji.
Istnieje kilka form ustanowienia służebności przesyłu. Może to nastąpić w oparciu o umowę zawartą między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym lub na podstawie decyzji sądu.
Służebność gruntowa to prawo, które obciąża nieruchomość w celu podniesienia użyteczności innej nieruchomości.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - obliczanie wynagrodzenia

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone