Nowinki w służebności przesyłu!

Sąd najwyższy podjął dnia 16 maja 2017 roku dwie bardzo ważne decyzje odnoszące się do artykułu 305 Kodeksu Cywilnego, a więc do prawie o służebności przesyłu.
zdjęcie - Nowinki w służebności przesyłu!

Jednym z najistotniejszych wniosków wynikających z wyroku jest ten:

"Zgodne z ustawą jest ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego."

Artykuł 233 Kodeksu Cywilnego stanowi, iż w ramach prawa użytkownika wieczystego do rozporządzania swoją własnością, istnieje możliwość obciążenia przez niego nieruchomości. Przepis ten wynika bezpośrednio ze specyfiki użytkowania wieczystego, które jest w swojej formule bardzo zbliżony do prawa własności.
Użytkownik wieczysty zachowuje więc prawo do pełnego rozporządzania dzierżawioną nieruchomością, w tym do korzystania z określonych praw rzeczowych. Prawo budowlane o służebności przesyłu nie może być z tego grona wykluczone!

Odpowiednie szkolenia prawo budowlane skutecznie tłumaczą zawiłości ustaw oraz odnoszą się do bieżącego orzecznictwa!

 

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:

 

Jeśli natomiast chodzi o kwestie wykonawcze, to przepisy o księgach wieczystych i hipotekach stanowią, iż w trzecim dziale księgi umieszcza się ograniczone prawa rzeczowe nieruchomości i prawo do wieczystego użytkowania.

Wyrok Sądu Najwyższego wskazał, że wyłącznie w sytuacji gdy urządzenia przesyłowe wybudowano po terminie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie lub są one dopiero planowane, możliwe jest ustanowienie służebności przesyłu
Terminowy charakter ustanowionej służebności przesyłu wcale nie jest problemem, gdyż prawo jakim jest służebność przesyłu można dowolnie prolongować. Przejęcie na własność nieruchomości skutkuje to utrzymaniem obciążenia nieruchomości służebnością.

Jednocześnie trwale podkreślono fakt, iż właściciel przekazujący nieruchomość w użytkowanie wieczyste traci wszelkie prawa do obciążania nieruchomości służebnościami, jak i do korzystania z niej.

Na pewno powyższe zmiany prawne i klarowne orzecznictwo SN pozwolą sędziom w niższych instancjach podejmować wyroki zgodnie z obowiązującą literą prawa oraz poszanowaniem interesów nie tylko wieczystych użytkowników, ale i przedsiębiorstw obciążających nieruchomość. Jest to kolejny krok naprzód w prostowaniu wypaczeń prawnych i własnościowych z okresu PRL.

Poznaj nowinki z zakresu prawa budowlanego! Wystarczy wybrać dla siebie odpowiednie szkolenia służebność przesyłu, które w wyczerpujący sposób opisują tematykę!

Kolejne artykuły

Proces dochodzenia swoich roszczeń należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem tego, czy słupy są postawione na działce w niezgodzie z prawem. 
Służebności są jednym z elementów Kodeksu Cywilnego, należących do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Powstają one poprzez umowę, orzeczenie sądowe.
Umowne ustalenie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntów a przedsiębiorstwem posiadającym lub planującym infrastrukturę przesyłową stanowi najwygodniejszą formę obciążenia nieruchomości służebnością.
Jedną z dróg dla powstania służebności przesyłu pozostaje dobrowolna, obustronna umowa, zawierana pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążającej oraz obciążonej przez służebność przesyłu. 
Służebność przesyłu należy do jednych z praw rzeczowych, obok prawa do użytkowania wieczystego i prawa własności. Zdefiniowana ona została w artykule 305 Kodeksu cywilnego. 
Obecny artykuł
Nowinki w służebności przesyłu!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone