Nowe przepisy dotyczące wypowiedzenia i zwolnienia z pracy w 2017 roku

Ustawa pochodząca z 16 grudnia 2016 roku zakłada częściową zmianę obowiązujących przepisów prawa, niektóre z nich ulegną tylko drobnym modyfikacjom w roku 2017.
zdjęcie - Nowe przepisy dotyczące wypowiedzenia i zwolnienia z pracy w 2017 roku

 Nowością mającą obowiązywać w roku 2017 będzie znacznie dłuższy okres czasu, w jakim pracownik ma prawo odwołać się od otrzymanego wypowiedzenia, jeżeli uważa i jest w stanie udowodnić że zwolnienie go z pracy było niesprawiedliwe oraz bezpodstawne. Nowa ustawa ma wprowadzić nie tylko ujednolicenie dotychczasowych przepisów, ale również wydłuża termin z 7 lub 14 dni ( 7 dni obowiązywało zwolnionego z wypowiedzeniem, 14 bez wypowiedzenia) do 21 dni w jakim pracownik ma prawo odwoływać się i podejmować negocjacje na drodze polubownej z pracodawcą mające na celu przywrócenie go na wcześniej zajmowane stanowisko bądź w przypadku stwierdzonego niesprawiedliwego zwolnienia zadośćuczynienie w odpowiedniej wysokości.

Natomiast ustawowe 21 dni liczone ma być od dnia doręczenia pracownikowi stosownego pisma, przyjęcie którego podpisuje on swoim nazwiskiem oraz odpowiednią datą. Jeśli chodzi o czas wypowiedzenia przy umowach o pracę na czas określony to przepisy regulujące te kwestię od 2016 roku nie uległy żadnym zmianom i w dalszym ciągu zależne są od stażu pracy u danego pracodawcy i tak osobę zatrudnioną na czas poniżej 6 miesięcy obowiązuje 2 tygodnie wypowiedzenia, w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy okres ten wynosi 1 miesiąc, natomiast dla pracownika zatrudnionego 3 lata i więcej okres wypowiedzenia nie powinien być krótszy niż 3 miesiące.

Rok 2017 przyniósł również przymus złożenia pisemnego oświadczenia o ponoszeniu odpowiedzialności materialnej za powierzone mu w czasie pracy przez pracodawcę mienię. Jeśli pracownik odmówi podpisania takiego oświadczenia, wówczas w świetle prawa może zostać rozwiązana dotychczas go obowiązująca umowa o pracę. Dodatkowo każdy przedsiębiorca, w którego firmie pracuje więcej niż 20 osób zobowiązany jest do przekazania regulaminu pracy każdemu z pracowników, przy czym powinni oni podpisać oświadczenie iż w owym dokumentem zostali zapoznani.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki odnoszące się do zmian w wydawaniu świadectw pracy wchodzi w życie w pierwszych dniach czerwca 2017 roku.
Obok szeregu obostrzeń dotyczących przetwarzania naszych danych osobistych wszyscy mamy prawo do tego, by samodzielnie wobec administratora danych występować o właściwe ich zabezpieczenie, czy nawet sprzeciwić się ich wykorzystywaniu.
Przetwarzanie naszych danych osobistych nie jest w pełnie dowolne i każdy podmiot, który je gromadzi musi mieć świadomość, że obok podlegania rygorom wynikającym z ustawy, istnieją jeszcze uprawnienia samych osób, których konkretne dane dotyczą.
W ramach ochrony danych osobistych głównym podmiotem, który jest obarczony obowiązkami jest bez wątpienia administrator danych, który może część obowiązków zlecić na barki administratora bezpieczeństwa informacji.
Choć określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest używane w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wielokrotnie, to nie otrzymujemy wprost definicji tego pojęcia.
Obecny artykuł
Nowe przepisy dotyczące wypowiedzenia i zwolnienia z pracy w 2017 roku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone