Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym na przestrzeni 10 lat

Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w wiele pozytywnych zmian w polskim prawodawstwie, które to znacząco ułatwiły proces realizacji inwestycji budowlanych, skróciły ścieżki administracyjne i pozwoliły o wiele prościej przygotowywać inwestycje o charakterze komercyjnym. |
zdjęcie - Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym na przestrzeni 10 lat

W tym miejscu należy wskazać na najistotniejsze zmiany z punktu widzenia polskiego prawodawstwa dla zwykłego Kowalskiego.

Dzięki zmianom ustanowionym w lutym 2015 roku właściciele nieruchomości nie muszą uzyskiwać pozwolenia na budowę oraz przebudowę domu jednorodzinnego. Dotyczy to budynków na ograniczonym obszarze jednej działki albo kilku objętych inwestycją. Obecnie wystarczy jedynie zgłosić budowę wraz z projektem budowlanym i pozostałymi dokumentami wymaganymi w „starej procedurze”.
Starostwo Powiatowe ma miesiąc na zgłoszenie sprzeciwu.

 

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!

 

Obecnie zgłoszeniu podlegają także parterowe budynki gospodarcze oraz ganki, altany, garaże do 35 m2. Łączna liczba tych budynków gospodarczych nie może przekraczać liczby dwóch na każde 500m2 działki). Dodatkowo w celu wybudowania takich obiektów jak przydomowa siłownia, basen, kryty kort tenisowy nie jest wymagane pozwolenie na budowę, o ile ich powierzchnia nie przekracza 35m2. Firmy energetyczne mogą bez pozwolenia na budowę alokować stacje transformatorowe na terenie nieruchomości.
Istotnym ułatwieniem procedury jest zrezygnowanie z obowiązku wykazania gwarancji realizacji przez dostawcę dostaw wody, ciepła, gazu, kanalizacji i energii do nieruchomości oraz dostępu do drogi publicznej, z wyjątkiem magistrali wojewódzkich i dróg krajowych.

Należy nadmienić, iż swoista deregulacja przepisów w zakresie budownictwa jednorodzinnego jest bardzo dobrym posunięciem. Sprawy odnośnie legalizacji samowoli budowlanej potrafią się ciągnąć długie lata, w tym czasie ludzie żyją w swoim domu w poczuciu strachu przed eksmisją i nakazem rozbiórki.
Podobnie się to ma dla konieczności wykonywania stosownych modyfikacji w budynku, które z wielu wskazań egzystencjalnych mogą wymagać szybkiej realizacji w czasie.

Kolejne artykuły

Sąd najwyższy podjął dnia 16 maja 2017 roku dwie bardzo ważne decyzje odnoszące się do artykułu 305 Kodeksu Cywilnego, a więc do prawie o służebności przesyłu.
Proces dochodzenia swoich roszczeń należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem tego, czy słupy są postawione na działce w niezgodzie z prawem. 
Służebności są jednym z elementów Kodeksu Cywilnego, należących do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Powstają one poprzez umowę, orzeczenie sądowe.
Umowne ustalenie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntów a przedsiębiorstwem posiadającym lub planującym infrastrukturę przesyłową stanowi najwygodniejszą formę obciążenia nieruchomości służebnością.
Jedną z dróg dla powstania służebności przesyłu pozostaje dobrowolna, obustronna umowa, zawierana pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążającej oraz obciążonej przez służebność przesyłu. 
Obecny artykuł
Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym na przestrzeni 10 lat

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone