Międzynarodowe Reguły Handlu

Incoterms (ang. International Commercial Terms) to nic innego jak zbiór Międzynarodowych Reguł Handu. Jest to zbiór wszystkich reguł jakimi handlowcy powinni się posługiwać we wszelkich transakcjach handlowych. Określają między innymi zasady na jakich odbywać się powinna uczciwa sprzedaż.

zdjęcie - Międzynarodowe Reguły Handlu

Międzynarodowe Reguły Handlu


Charakterystyczną cechą w przypadku całego zbioru z całą pewnością jest dość wyraźnie zaakcentowany podział kosztów i odpowiedzialności pomiędzy dwiema stronami - sprzedawcą i nabywcą, przy uwzględnieniu wszystkich wymagań odnoszących się do bezpiecznego transportu towarów.

Reguły odnoszące się do handlu międzynarodowego nawiązują do Konwencji ONZ dotyczącej Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr, która opublikowana została w 1936 roku, jednak wielokrotnie ją nowelizowano zmieniając pewne postanowienia częściowo lub całkowicie. Aktualnie obowiązująca weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku.

Warto wiedzieć, że reguły Incoterms:

  • odnoszą się tylko do obrotu dobrami materialnymi
  • ich stosowanie nie jest koniecznością
  • obowiązują tylko eksportera i importera, natomiast z ich stosowania niemal całkowicie wyłączeni są spedytorzy a także przedsiębiorstwa transportowe
  • zasady zawarcia umowy handlowej pomiędzy stronami mają znacznie większą wartość i są stawiane znacznie ponad Incoterms.


Międzynarodowe Reguły Handlu dość szczegółowo zajmują się transportem towarów od nabywcy do odbiorcy.

Obejmują one takie zagadnienia jak:

  • bezpieczny przewóz produktów
  • rozliczenie odpowiedzialności importowych oraz eksportowych między stronami
  • koszty nie tylko transportu towarów, ale również jego ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwego wypadku
  • przeniesienie ryzyka za stan produktów w różnych punktach procesu transportowego.

Incoterms publikowane są przez Międzynarodową Izbę Handlową w języku angielskim, na co bez najmniejszych problemów przystała Komisja Prawa Handlu Międzynarodowego. Obecnie tłumaczone są one na ponad 30 języków i takie wersje znaleźć można w każdym lokalnym oddziale Międzynarodowej Izby Handlowej.

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu handlu, transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:
incoterms 2010 szkolenie
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Katastrofa budowlana ma charakter zdarzenia niezamierzonego, nagłego, powodującego gwałtowne zniszczenie danego obiektu którego dotyka. w takich sytuacjach najczęściej uszkodzone zostają elementy konstrukcyjne rusztowań, elementy pochodzące z urządzeń formujących, ścianki szczelne czy też obudowy wykopu.
Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, który osoba ubiegająca się o niego otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
Ustawa o prawie budowlanym dość szczegółowo opisuje postępowanie zgodne z prawem na wszystkich poszczególnych etapach budowy np. domu czy innej nieruchomości.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Międzynarodowe Reguły Handlu
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone