Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów to zbiór wszystkich czynności jakie wiążą się z czasowym przechowywaniem rozmaitych towarów oraz ich dostarczaniem do odbiorców.

zdjęcie - Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów


Magazynowanie jest odpowiedzią na problem wielu producentów, w przypadku których czas produkcji poszczególnych dóbr nie pokrywa się z czasem ich konsumpcji.

Dlatego by poradzić sobie z tym czasem zaczęto stosować odpowiednie przechowywanie towarów.

W planowaniu tego procesu przede wszystkim należy zwrócić uwagę na takie czynniki jak:
 • właściwości fizyko-chemiczne przechowywanych towarów oraz ich ilość
 • -długość okresu w jakim mają być one składowane w danym magazynie
 • maksymalny czas przydatności do wykorzystania danego materiału
 • cele magazynowania i wszystkie niezbędne czynności jakie w jego trakcie muszą być wykonane
 • koszty zarówno eksploatacyjne jak i inwestycyjne jakie związane są z odpowiednim przechowywaniem towarów
 • wielkość i stan zaplecza magazynowego
 • odległość magazynu od docelowej grupy odbiorców i dostawców

Jednym z czynników wywierających duży wpływ na efektywność gospodarki magazynowej niewątpliwie ma lokalizacja magazynów, którą podzielić można na:
 • lokalizację szczegółową, co jak sama nazwa wskazuje oznacza, że wybrane zostało konkretnie, spełniające wszystkie niezbędne warunki miejsce do budowy magazynu. Są to między innymi odpowiednie drogi dojazdowe ułatwiające transport, uzbrojenie terenu ( obecność sieci elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej czy telefonicznej), możliwość swobodnego rozmieszczenia budynków po działce w taki sposób, by rozładunek i załadunek nie sprawiał trudności;

 • lokalizację ogólną, która dotyczyć może zarówno surowców, konsumentów, dostawców jak i miejscowości w której magazyn ma zostać zlokalizowany. W tym przypadku należy jednaj przestrzegać dwóch zasad:
  • surowce magazynować należy w miejscu (lub bardzo bliskiej odległości) ich miejsca wytwarzania oraz skupu
  • magazyny wyrobów gotowych znajdować powinny się w miejscach o wysokim zapotrzebowaniu konsumentów na dane dobra.

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Incoterms (ang. International Commercial Terms) to nic innego jak zbiór Międzynarodowych Reguł Handu. Jest to zbiór wszystkich reguł jakimi handlowcy powinni się posługiwać we wszelkich transakcjach handlowych. Określają między innymi zasady na jakich odbywać się powinna uczciwa sprzedaż.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Katastrofa budowlana ma charakter zdarzenia niezamierzonego, nagłego, powodującego gwałtowne zniszczenie danego obiektu którego dotyka. w takich sytuacjach najczęściej uszkodzone zostają elementy konstrukcyjne rusztowań, elementy pochodzące z urządzeń formujących, ścianki szczelne czy też obudowy wykopu.
Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, który osoba ubiegająca się o niego otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Magazynowanie towarów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone