Logistyka sytuacji kryzysowych

Logistyka ma bardzo wiele odmian mniej lub bardziej znanych szerszemu społeczeństwu. Tą mniej znaną z całą pewnością jest logistyka sytuacji kryzysowych, będąca mieszaniną cech pochodzących po części z logistyki cywilnej i nieco wojskowej.

zdjęcie - Logistyka sytuacji kryzysowych

Logistyka sytuacji kryzysowych


Nastawiona jest przede wszystkim na zapewnieniu poszkodowanym w różnych sytuacjach bezpieczeństwa tak, by ich życiu i zdrowiu już nic nie zagrażało.

W takim przypadku niebagatelną rolę odgrywa zarządzanie kryzysowe, które niemal w każdej sytuacji wiąże się z zaistnieniem szczególnych warunków, dlatego warto wziąć pod uwagę, że mogą one mieć bardzo duży, nie zawsze korzystny wpływ na wszelkie przedsięwzięcia logistyczne.

Takimi szczególnymi warunkami są:
  • ogromna presja czasu
  • błędy systemu łączności które prowadzą do zakłócenia przepływu danych tym samym utrudniając podjęcie właściwej decyzji
  • zdarzenia losowe, ciężkie lub wręcz niemożliwe do przewidzenia
  • zbyt duże zaangażowanie środków masowego przekazu
  • negatywna opinia otoczenia
  • zewnętrzna interwencja w rozwój wydarzeń
  • zadania wynikające z ustaw o stanach nadzwyczajnych: o stanie wyjątkowym, o stanie klęski żywiołowej, o stanie wojny
  • ograniczone środki i możliwości.

Nie da się ukryć, że logistyka w sytuacjach kryzysowych dotyczy bardzo obszernej problematyki. W jej ogromny zakres wchodzą również zabezpieczenia logistyczne podmiotów, czyli osób wchodzących w skład ekip ratowniczych, jednostek ratujących ludzkie życie lub instytucji.

Jedną z wielu funkcji tej dziedziny logistyki jest także płynna koordynacja przepływów niezbędnego zaopatrzenia, usług logistycznych i medycznych, niezwykle trudna do prawidłowego wykonania, bowiem przebiegająca pod ogromną presją czasu i odpowiedzialnością ratowników za zdrowie i życie ludzkie.

W sytuacjach kryzysowych logistyka opiera się na organizacji niezbędnych osób, zasobów materialnych i informacji wpierających wszystkie działania ratownicze. Wszystkie działania z tym związane muszą odbywać się we właściwym miejscu u czasie, przy jak najmniejszym ryzyku wystąpienia zagrożeń i skutków jakie ze sobą niosą.


Szkolenia eksperckie to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały i liczne ćwiczenia. Zobacz z zakresu naszych szkoleń eksperckich: Wybierz nasze szkolenia.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Szkolenie z właściwego, czyli bezpiecznego załadunku pojazdów powinien odbyć każdy, kto na co dzień zawodowo zajmuje się przewozem towarów.
Terminem pojazd nienormatywny określa się jeden lub grupę pojazdów których naciski osi (wraz z ładunkiem lub bez niego) są nawet nieznacznie większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary/rzeczywista masa całkowita są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy.
Wszystkie czynności jakie związane są z pracą przewoźnika dość szczegółowo określone są polskimi przepisami prawa.
Transport ładunków niebezpiecznych wymaga wielkiej ostrożności i perfekcyjnego, niemal bezbłędnego przygotowania. Firmy które decydują się oferować klientom taki właśnie rodzaj transportu zanim podejmą jakiekolwiek działania spełnić muszą szereg dość restrykcyjnych wymagań, które wynikają z odpowiednich regulacji prawnych.
Dzięki odbyciu szkolenie z transportu i spedycji zarówno krajowej jak i tej międzynarodowej uczestnicy będą mogli nie tylko pogłębić swoją wiedzę o nowe nieznane im być może zagadnienia, ale również uporządkować te zdobytą do tej pory.
Obecny artykuł
Logistyka sytuacji kryzysowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone