Służebność przesyłu - kwestie prawne

Z instytucją służebności przesyłu związane są także inne pojęcia prawne, który wynikają z egzekucji przepisów w tym zakresie. Jedną z bardziej znaczących konsekwencji wejścia w stosunek prawny oparty na służebności przesyłu jest to, że uzyskane na tej podstawie odszkodowanie, nawet jeżeli jest efektem porozumienia pomiędzy właścicielem i przedsiębiorcą będzie podlegało opodatkowaniu w ramach PIT.

zdjęcie - Służebność przesyłu - kwestie prawne

Służebność przesyłu - kwestie prawne


Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego fakt, iż ujęcie służebności przesyłu w ramach umowy cywilnej pomiędzy właścicielem nieruchomości, a przedsiębiorcą powoduje, że brak jest podstaw do zwolnienia uzyskanej w ten sposób należności z opodatkowania.

Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem na podstawie z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT wolne od podatku są m. in. przychody uzyskane z tytułu odszkodowania wypłacanego stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami lub z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

W przypadku jednak umowy cywilnej stanowiącej ugodę pomiędzy przedsiębiorcą a właścicielem nieruchomości, nie ma mowy o wywłaszczeniu w trybie administracyjnym.

Dodatkowo, zgodnie z art. 124 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami umowa o służebności przesyłu zawierana jest w postaci aktu notarialnego po uprzednich pertraktacjach.

W takiej sytuacji nie ma podstaw do tego, by uznawać odszkodowanie z tytułu korzystania z gruntu bez umowy służebności przesyłu jest wypłacane w ramach ustanowionych przez ustawę o gospodarce nieruchomościami.

W myśl obowiązujących przepisów stanowią one przychody z innych źródeł. Z odwrotną sytuacją mielibyśmy do czynienia gdyby decyzję o wywłaszczeniu wydał organ administracyjny.

Z uwagi jednak na cywilny charakter przedmiotowej sprawy zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administracyjny nie mogły podjąć właściwego postępowania jednocześnie orzekając o charakterze prawnym odszkodowania uzyskanego z tytułu służebności przesyłu w ramach ugody zawartej pomiędzy właścicielem nieruchomości i przedsiębiorcą.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawnych: nieruchomości i budownictwo proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia abi, logistyka. Zapraszamy.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Uzyskiwanie właściwych tytułów prawnych w inwestycjach liniowych przez cudze grunty - stan prawny 2017 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Momentem, w którym wchodzą w życie zmiany w prawie, ustanowione wcześniej przez rząd, jest często rozpoczęcie się nowego roku i zakończenie starego roku. Nie inaczej jest w przypadku prawa pracy, które dotyczy przecież prawie każdego z nas.
Ustanowienie służebności przesyłu, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nie może obejmować strefy kontrolowanej. W konsekwencji ogranicza to prawo właścicieli nieruchomości do uzyskiwania wyższych wynagrodzeń.
Orzecznictwo sądowe dotyczące służebności przesyłu wciąż opiera się przede wszystkim na interpretacjach czynionych przez Sąd Najwyższy. Wynika to z zapytań, jakie kierują sądy niższej instancji.
Będąc właścicielem nieruchomości trzeba mieć świadomość związanych z tym obowiązków, ale także przysługujących praw. Od stosunkowo niedawna, bo od roku 2008 istnieje możliwość uzyskanie odszkodowania oraz wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu ustanowionej na naszej nieruchomości.
Przepisy dotyczące służebności przesyłu nie należą do zagmatwanych. Znajdują się w jednym akcie prawnym, a ich treść nie nastręcza problemów przy zrozumieniu.
Obecny artykuł
Służebność przesyłu - kwestie prawne

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone