Kosztorys budowlany

Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.

zdjęcie - Kosztorys budowlany

Kosztorys budowlany


Kosztorys budowlany stanowi pewnego rodzaju wiążący dokument finansowy zawierający wszystkie przewidziane koszty jakie poniesione zostać muszą na realizację inwestycji budowlanej. Kalkulacja ta opierać się może o przedmiar bądź obmiar zaplanowanych robót.

Kosztorysy budowlane mogą przybierać rozmaite formy, a sporządzane są niemal na każdy etapie prowadzonych robót. Głównym odpowiedzialnym za jego stworzenie jest inwestor budowlany.

Kolejna osobą która wykonuje swój własny kosztorys jest wykonawca, który w ten właśnie sposób szacuje opłacalność wykonywanej inwestycji. By umowa mogła zostać zawarta pomiędzy inwestorem a wykonawcą konieczne jest sporządzenie takiego kosztorysu, to absolutna podstawa i bez tego jakiekolwiek prace nie mogą zostać rozpoczęte.

Istnieją jedynie cztery rodzaje kosztorysów, które całkowicie wyczerpują potrzeby ustalania wartości zamówienia oraz kalkulacji cen za wszystkie przeprowadzone roboty budowlane.

Są to:

 • kosztorys inwestorski jest to dokument zawierający bardzo szczegółowe ustalenie kosztów danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub części obiektu, stanowi punkt odniesienia przy poszukiwaniu najkorzystniejszej oferty przez wykonawcę
 • kosztorys ofertowy przedstawia wszystkie koszty związane z wykonywaniem poszczególnych robót budowlanych
 • kosztorys zamienny
 • kosztorys powykonawczy.
 • Jak sama nazwa wskazuje dokument taki sporządzany jest przez odpowiedniego fachowca, czyli kosztorysanta. Jeśli chodzi o dziedzinę jaką jest budownictwo taką funkcję pełnić mogą:
 • architekci
 • inżynierowie budownictwa ( o specjalności budownictwo, instalacje sanitarne lub elektryczne)
 • równie dobrze mogą być to inne osoby mające odpowiednia wiedzę, bowiem obecnie zostanie kosztorysantem nie wymaga posiadania odpowiednich uprawnień, wystarczy wiedza i doświadczenie.

Kosztorysy budowlane dzielone są także ze względu na kryterium zakresu rzeczowego i tu wyróżnia się:

 • kosztorys inwestycji
 • kosztorys obiektów
 • kosztorys robót
 • kosztorys powykonawczy
 • kosztorys dodatkowy
 • kosztorys nakładczy.
Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.
Katastrofa budowlana ma charakter zdarzenia niezamierzonego, nagłego, powodującego gwałtowne zniszczenie danego obiektu którego dotyka. w takich sytuacjach najczęściej uszkodzone zostają elementy konstrukcyjne rusztowań, elementy pochodzące z urządzeń formujących, ścianki szczelne czy też obudowy wykopu.
Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, który osoba ubiegająca się o niego otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
Ustawa o prawie budowlanym dość szczegółowo opisuje postępowanie zgodne z prawem na wszystkich poszczególnych etapach budowy np. domu czy innej nieruchomości.
Szkolenia ze służebności przesyłu i stosowania w praktyce ustawy o korytarzach przesyłowych najczęściej prowadzone jest w niewielkich dość kameralnych grupach (wszystko po to by wykładowca mógł indywidualnie każdemu wyjaśnić jego wątpliwości) przez co najmniej dwa dni.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Kosztorys budowlany
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone