Kim jest ABI?

ABI to skrót od nazwy administrator bezpieczeństwa informacji. Jest to termin prawniczy, który powstał w 1997 roku i wprowadzono go na mocy ustawy o ochronie danych osobowych.

zdjęcie - Kim jest ABI?

Kim jest ABI?


Administrator bezpieczeństwa informacji to osoba, która na mocy upoważnienia od administratora danych osobowych nadzoruje czy przestrzegane są zasady odnośnie środków technicznych oraz organizacyjnych, które gwarantują ochronę danych osobowych podczas ich przetwarzania.

Oczywiście wszystko musi się odbywać adekwatnie do istniejących i możliwych zagrożeń, a także kategorii konkretnych danych, które mają być chronione. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ustalił, że administratorem bezpieczeństwa informacji zostać może tylko osoba fizyczna.

Warto wiedzieć, że zdecydowanie się na przydzielenie komuś funkcji ABI nie jest obowiązkowe. Jeśli administrator bezpieczeństwa informacji nie zostanie powołany to jego obowiązki przejmuje administrator danych osobowych. Zresztą to właśnie administrator danych osobowych decyduje o tym, czy ABI zostanie powołany.

Poza tym, kiedy w życie wejdzie Rozporządzenie 679/2016, dotyczące ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji zostanie zastąpiony przez tak zwanego Inspektora Ochrony Danych. Powołanie takiej osoby czasami może być obowiązkowe, np. w przypadku, kiedy w grę będą wchodziły dane dotyczące np. stanu zdrowia.

Oprócz tego, że ABI musi być osobą fizyczną, istnieje jeszcze kilka wymagań. Przede wszystkim osoba, która ma zostać ABI nie może być karana za umyślne przestępstwa, musi mieć też całkowitą zdolność do czynności prawnych i możliwość korzystania ze wszystkich publicznych praw. Oczywiście oprócz tego powinna także dysponować wystarczającą wiedzą na temat ochrony danych osobowych.

Czym zajmuje się ABI?

Przede wszystkim monitoruje on zgodność przetwarzania różnych osobowych danych z przepisania. Oprócz tego opracowuje on różnego rodzaju dokumentację itd. Zajmuje się również szkoleniem osób, które będą przetwarzały dane osobowe.

Poza tym administrator bezpieczeństwa informacji prowadzi rejestr danych osobowych, opracowuje dokumentację i nadzoruje ją, pisze różnego rodzaju sprawozdania. Warto mieć świadomość tego, że jest to bardzo odpowiedzialna funkcja i nie nadaje się do niej każdy.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Zapoznaj się ze szkoleniami z obszaru prawa pracy, IT, HR. Dowiedz się jak powinna przebiegać współpraca ze związkami zawodowymi. Poznaj przykłady i błędy popełniane przez kadrę menadżerską w prawie pracy. Dowiedz się jak używac programy MS Excel w dziale personalnym. Zapoznaj się z nowymi zasadami w zakresie ochrony danych osobowych. Zobacz: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
szkolenie audyt nieruchomości
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Pierwszy arkusz kalkulacyjny przeznaczony dla komputerów powstał w roku 1961, po to by możliwie jak najbardziej ułatwić niełatwą wówczas pracę księgowym. Jego pomysłodawcą i wykonawcą był Richard Mattesich.
Logistycy w swojej pracy bardzo często do pracy wykorzystują arkusz kalkulacyjny. Nawet jednak bardzo dobry analityk danych logistycznych nawet jeśli bardzo się stara nie jest w stanie nie przeoczyć pewnych mniejszych lub większych błędów.
Specjalistyczne szkolenie z Microsoft Office Excel dla pracowników związanych z finansami w pewnych aspektach wygląda nieco inaczej niż dla przeciętnego człowieka który pogłębia lub poznaje podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego, ponieważ swoim zakresem obejmuje bardzo zaawansowane opcje niezbędne w pracy finansisty.
Pracując w arkuszu kalkulacyjnym przy kilkukrotnym wykorzystywaniu tego samego schematu działania zamiast zaczynać pracę od początku warto pewne niezmienne rzeczy zapisać w Excelu jako szablon.
Najczęściej używane skróty klawiszowe w programie MS Excel
Obecny artykuł
Kim jest ABI?
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone