Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana ma charakter zdarzenia niezamierzonego, nagłego, powodującego gwałtowne zniszczenie danego obiektu którego dotyka. w takich sytuacjach najczęściej uszkodzone zostają elementy konstrukcyjne rusztowań, elementy pochodzące z urządzeń formujących, ścianki szczelne czy też obudowy wykopu.

zdjęcie - Katastrofa budowlana

Katastrofa budowlana


Przyczyn katastrof budowlanych jest wiele, przyjęto jednak pewien ich umowny podział na przyczyny:

  • błędy powstałe już na etapie projektowania (zły model konstrukcji, niewłaściwie dobrana nośność budynku, niska rysoodporność, wady w projekcie połączeń, niewłaściwa wentylacja itp.)
  • błędy popełnione przez ekipę budowlaną w czasie wykonywania projektu (niezgodność z dokumentacją techniczną, bardzo niska jakość użytych materiałów, zła technika wykonania poszczególnych elementów, brak dokładności w wykonywaniu prac itp.)
  • złe warunki eksploatacji (zbyt duże obciążania, samowolne przeróbki niezgodne z planem budowlanym itp.)
  • przypadki losowe takie jak wybuchy, pożary, wstrząsy sejsmiczne, huragany, osuwiska, powodzie.

Dużym zagrożeniem mogącym doprowadzić do dość groźnej katastrofy budowlanej są wszelkie wadliwie instalacje czy sieci.

Dlatego bardzo istotną kwestią jest ich regularne sprawdzanie i przeprowadzanie wszelkich niezbędnych napraw przez specjalistę, który doskonale zna się na tym co robi, takich napraw dla bezpieczeństwa swojego, mieszkańców budynku i samego budynku jeśli się w tym nie specjalizujemy lepiej nie wykonywać.

Do przyczyn powstawania katastrof budowlanych zaliczyć można także:

  • wadliwa instalacje elektryczna mogąca doprowadzić do pożaru czy inicjacji zapalenia się materiałów
  • wadliwa instalacja wodociągowa niesie zagrożenie utopienia się ofiar katastrofy lub utratę stabilności niektórych elementów rumowiska.
  • wadliwa instalacja ciepłownicza niebezpieczna bywa szczególnie w okresach grzewczych
  • wadliwa instalacja gazowa niesie za sobą najwięcej niebezpieczeństw bezpośrednio zagrażających zdrowiu i życiu ludzkiemu, dlatego od lat bardzo duży nacisk kładzie się na uświadamianie społeczeństwa by takie instalacje regularnie kontrolowano.
Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, który osoba ubiegająca się o niego otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
Ustawa o prawie budowlanym dość szczegółowo opisuje postępowanie zgodne z prawem na wszystkich poszczególnych etapach budowy np. domu czy innej nieruchomości.
Szkolenia ze służebności przesyłu i stosowania w praktyce ustawy o korytarzach przesyłowych najczęściej prowadzone jest w niewielkich dość kameralnych grupach (wszystko po to by wykładowca mógł indywidualnie każdemu wyjaśnić jego wątpliwości) przez co najmniej dwa dni.
Pozwolenie na budowę jest wartościowym i wiążącym dokumentem urzędowym, jaki osoba ubiegająca się o niego otrzymuje na drodze decyzji administracyjnej. Dokument ten w swojej treści zawiera pozwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub innych robót budowlanych które nie wiążą się z powstawaniem obiektów budowlanych (jakie są to obiekty, szczegółowo opisano w Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Wielu specjalistów nie tylko z dziedziny prawa i budownictwa uznaje polskie prawo budowlane za jedną z najważniejszych, o ile nie najważniejszą ustawę odnoszącą się do projektowania, budowy, nadzoru czy też utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Katastrofa budowlana
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone