Jakie zmiany nadeszły w prawie pracy i czy są to zmiany korzystne dla pracowników?

Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
zdjęcie - Jakie zmiany nadeszły w prawie pracy i czy są to zmiany korzystne dla pracowników?

Ostatnie kilka lat przynosiły stopniowe zmiany w kodeksie pracy, ale zwłaszcza data 1 stycznia 2017 roku zmieniła stanowczo wiele rzeczy. Wśród przepisów, które uległy zmianie – być może na korzyść pracodawcy, ponieważ zwłaszcza właściciele małych i średnich firm będą mieli zdecydowanie mniej pracy – należało by uwzględnić obowiązek wprowadzania regulaminów pracy w miejscu pracy.

Aktualnie regulaminy te muszą zostać wprowadzane w firmach zatrudniających więcej niż 49 osób, mogą zostać wprowadzone również tam, gdzie nie występuje wspólna praca zbiorowa. Innym przepisem, który z pewnością związany jest z mniejszymi formalnościami prawnymi, jest możliwość nie wnioskowania i nie zakładania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez firmy, które zatrudniają mniej niż 50 pracowników.

Część zatrudnionych może narzekać z tego tytułu, a część z pewnością nie odczuje żadnej różnicy. Ponownie – pracodawca będzie miał zdecydowanie mniej formalności prowadząc niewielkie i średnie przedsiębiorstwo. Jakkolwiek, w tym drugim przypadku ma wolną rękę i kwesta utworzenia takiego funduszu w zakładzie pracy jest tylko i wyłącznie jego dobrą wolą.

Z kolei w przypadku wypowiedzenia o pracę i odbierania świadectwa pracy zmienia się trochę – i tym razem być może na niekorzyść zatrudniającego, ponieważ obecnie nie tylko trzeba wydawać świadectwo pracy na koniec okresu zatrudnieniowego danego pracownika, ale również z poprzednich okresów. Ponadto, zmienia się wzór świadectwa pracy – jak poprawnie go wypełnić, aby spełnić swoje obowiązki, jeśli niekoniecznie pracodawcy czują się dobrze w roli osoby wypełniającej formularze – będą mogli się dowiedzieć podczas szkolenia prawa pracy.

Oczywiście, wyżej wymienione sytuacje to tylko kilka przykładów tych zmian, które weszły w życie z początkiem tego roku.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy. Jeszcze trudno tak naprawdę określić, na ile będą one korzystne dla pracodawców, a na ile dla pracowników.
Wiele osób, choć nie mają tego świadomości ma możliwość uzyskanie nie tylko wynagrodzenia z tytułu służebność przesyłu, ale także odszkodowanie za użytkowane gruntu bez odpowiedniej umowy.  
Określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu prawa służebności przesyłu to jeden z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych elementów procesu ustalania warunków korzystania przez przedsiębiorcę z naszego gruntu.
Możliwość uzyskania wynagrodzenia z tytułu służebności przesyłu pomimo dających stosunkowo szeroko uprawnienia dla właścicieli nieruchomości posiada również ograniczenie w postaci instytucji zasiedzenia, które skutecznie uniemożliwia uzyskanie jakichkolwiek należności za okres poprzedzający.
W każdej dziedzinie prawa obowiązują odpowiednie przepisy prawne. Aby bez przeszkód można było działać w danej branży, konieczne jest ich poznanie i stosowanie. Budownictwo to jedna z dziedzin, odnośnie której w ostatnim czasie nastąpiło wiele zmian.
Obecny artykuł
Jakie zmiany nadeszły w prawie pracy i czy są to zmiany korzystne dla pracowników?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone