Istotne zmiany w prawie budowlanym w 2017 roku!

Rok 2017 obfituje w nowe prawodawstwo – nie tylko w zakresie ustroju sądów powszechnych, wycinki obszarów chronionych etc. Od 1 stycznia bieżącego roku weszło w życia kilka istotnych zmian w prawodawstwie budowlanym.
zdjęcie - Istotne zmiany w prawie budowlanym w 2017 roku!

Dowiedz się więcej! Wybierz najlepsze szkolenia prawo budowlane i pozostań stale na bieżąco!

Najwięcej mówi się o zmianach w przepisach, które dotyczą rozszerzonej grupy robót budowlanych, których to wykonywanie nie wymaga dysponowania pozwoleniem na budowę, a jedynie zgłoszeniem jej.
W zakresie tych przepisów doszło do skrócenia terminu Starosty Powiatowego do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszonych prac budowlanych.

Dla praktyki budowlanej na pewno istotną zmianą będzie modyfikacja definicji odstąpień od projektu budowlanego.

 

Szkolenia eksperckie z zakresu nieruchomości, budownictwa, energetyki, logistyki i transportu. Oferujemy kilkadziesiąt szkoleń prowadzonych przez ekspertów i dla ekspertów. Szkolenia opierają się na najnowszych informacjach i zmianach w prawie. Nasi trenerzy to zespół wykwalifikowanych specjalistów. Zobacz szkolenia: Zapraszamy.

 

Poważnym problemem dla nadzoru budowlanego, sądów oraz innych organów administracyjnych były rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, a stanem faktycznym inwestycji, który to w swoich wymiarach różnił się dosłownie „na centymetry” od projektu budowlanego.

Wreszcie od bieżącego roku problem ten przestaje być utrapieniem nie tylko inwestorów, ale i organów pełniących nadzór nad procesem budowlanym!

Do ustawy Prawo Budowlane wprowadzono istotne zapisy prawne, które zostały wypunktowane w art. 36a ust. 5a :

„Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:

  1. nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
  2. nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
  3. nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
  4. nie narusza przepisów techniczno-budowlanych”.

Gdy z różnych powodów dochodzi do odstąpienia od parametrów zawartych w projekcie budowlanym, które to powodują zwiększenie wymiarów budynku o kilka centymetrów (nie przekraczając 2% długości, wysokości, szerokości obiektu w projekcie) przy jednoczesnym dopełnieniu warunków zawartych w pozostałych punktach, to można spodziewać się braku reakcji ze strony nadzoru budowlanego. Nie wszczynane są procedury w zakresie konieczności przeprowadzania postępowania naprawczego, stwierdzenia samowoli budowlanej, czy konieczności ubiegania się o pozwolenie zamienne.

Istotne były także zmiany w gospodarowaniu nieruchomościami! Rozwiane zostały wątpliwości odnośnie takich praw rzeczowych, jak służebność przesyłu oraz unormowano orzeczniczo tryb zasiedzenia gruntu oraz samej służebności.

Więcej na ten temat przedstawiają szkolenia służebność przesyłu! Znajdziesz tu wszystko o prawie budowlanym, prawach rzeczowych oraz gospodarce nieruchomościami!

Kolejne artykuły

Kodeks Cywilny w artykule 305 stanowi, iż nieruchomość może być obciążona na rzecz przedsiębiorcy ograniczonym prawem rzeczowym. Przedsiębiorca może w oznaczonym charakterze korzystać z nieruchomości, zgodnie z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych.
Ostatnie dziesięciolecie obfitowało w wiele pozytywnych zmian w polskim prawodawstwie, które to znacząco ułatwiły proces realizacji inwestycji budowlanych, skróciły ścieżki administracyjne i pozwoliły o wiele prościej przygotowywać inwestycje o charakterze komercyjnym. |
Sąd najwyższy podjął dnia 16 maja 2017 roku dwie bardzo ważne decyzje odnoszące się do artykułu 305 Kodeksu Cywilnego, a więc do prawie o służebności przesyłu.
Proces dochodzenia swoich roszczeń należy poprzedzić dokładnym sprawdzeniem tego, czy słupy są postawione na działce w niezgodzie z prawem. 
Służebności są jednym z elementów Kodeksu Cywilnego, należących do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Powstają one poprzez umowę, orzeczenie sądowe.
Obecny artykuł
Istotne zmiany w prawie budowlanym w 2017 roku!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone