Inne służebności gruntowe w energetyce

Służebności są jednym z elementów Kodeksu Cywilnego, należących do tak zwanych ograniczonych praw rzeczowych. Powstają one poprzez umowę, orzeczenie sądowe.
zdjęcie - Inne służebności gruntowe w energetyce

Poznaj prawo odnośnie służebności! Dobre szkolenia służebność przesyłu rozwikłają kwestie dotyczące korzystania z ograniczonych praw rzeczowych w budownictwie!

Rodzaje służebności gruntowych?

Prostym językiem – służebność jest prawem, które pozwala obciążyć prawnie nieruchomość na rzecz posiadacza innej nieruchomości, która jest definiowana jako nieruchomość władnąca. Właściciel tejże, ma prawo do korzystania w ograniczonym, ustalonym zakresie z nieruchomości obciążonej służebnością. Mogą one dotyczyć kwestii użytkowania, lub też ograniczenia prawa właściciela nieruchomości obciążonej do wykonywania rozbudowy budynku, czy też wnoszenia go na wyższa, niż ustalona wysokość.

Najczęściej spotykane i ustanawiane służebności gruntowe to służebności przejazdu, do której zalicza się służebność drogi koniecznej oraz służebność w zakresie poprowadzenia przez działkę obciążoną energii elektrycznej, instalacji wodnokanalizacyjnej, przyłączy gazu etc. Różni się to zasadniczo od prawa jakim jest służebność przesyłu tym, że właścicielem nieruchomości władnącej w tym przypadku jest osoba fizyczna, a nie przedsiębiorstwo energetyczne!

 

Nasze Szkolenia Eksperckie z obszaru prawa budowlanego to np: szkolenie wycena nieruchomości, szkolenie prawo budowlane, szkolenie logistyka i wiele innych. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu

 

Jak ją ustanowić?
Służebność gruntowa może być ustanowiona drogą umowy, orzeczenia sądowego, decyzji administracyjnej oraz zasiedzenia. Nabycie służebności drogą zasiedzenia zajmować może od 20 do 30 lat.

Więcej szczegółów opisują odpowiednie szkolenia prawo budowlane, omawiające między innymi warunki zasiedzenia i inne procedury prawne.

Znaczenie klasycznych służebności gruntowych w przypadku usług przesyłowych jest bardzo duże. Kwestie prowadzenia przewodów energetycznych, gazowych, telefonicznych, wodociągowych nie zależą wyłącznie od ustanowienia klasycznej służebności przesyłu. Ma ona jedynie znaczenie dla linii wyższych napięć przebiegających przez działkę. W przypadku potrzeby instalacji przyłącza do linii energetycznej, które przebiegać musi przez nieruchomość innej osoby, konieczne jest ustanowienie służebności gruntowej i obciążenie działki np. sąsiada przez właściciela nieruchomości, do której tworzone jest przyłącze energetyczne.

Poprowadzenie linii energetycznych wymaga więc podjęcia stosownych ustaleń nie tylko z firmami przesyłowymi, ale często z właścicielami okolicznych gruntów!

Kolejne artykuły

Umowne ustalenie służebności przesyłu pomiędzy właścicielem gruntów a przedsiębiorstwem posiadającym lub planującym infrastrukturę przesyłową stanowi najwygodniejszą formę obciążenia nieruchomości służebnością.
Jedną z dróg dla powstania służebności przesyłu pozostaje dobrowolna, obustronna umowa, zawierana pomiędzy właścicielami nieruchomości obciążającej oraz obciążonej przez służebność przesyłu. 
Służebność przesyłu należy do jednych z praw rzeczowych, obok prawa do użytkowania wieczystego i prawa własności. Zdefiniowana ona została w artykule 305 Kodeksu cywilnego. 
Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok na drodze ku zawodowej karierze. Trzeba jednak mieć świadomość, że poza wymogami dotyczącymi treści oraz formy umowy o pracę na pracodawcy ciążą także inne obowiązki, które można określić, jako formalne.
Podstawowym aktem, stanowiącym o istnieniu stosunku pracy jest, zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę. Pomimo wielu zmian w tym zakresie i wciąż popularnym umowom cywilnoprawnym, na podstawie których jest wykonywana praca, umowa o pracę stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia.
Obecny artykuł
Inne służebności gruntowe w energetyce

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone