Szkolenia z zakresu systemu statystycznego Intrastat

Intrastat jest systemem statystycznym, który powstał z myślą o gromadzeniu informacji i ustaleniu obowiązującego stanu dokonywanych transakcji wewnątrz wspólnoty.

zdjęcie - Szkolenia z zakresu systemu statystycznego Intrastat

Szkolenia z zakresu systemu statystycznego Intrastat


W trakcie szkolenia, w którym poniekąd porusza się tematykę, która obejmuje także prawo celne, wszyscy uczestnicy zapoznają się obowiązkami z obszaru statystyki wewnątrz Unii Europejskiej, a także z nowelizacjami w tym zakresie.

Kurs przybliża również całą tematykę zgłoszeń Intrastat oraz zobowiązanego do tego podmiotu.

Biorąc pod uwagę coroczne zmiany w tym zakresie, podczas szkolenia jest poruszany temat z klasyfikacji towarowej.

Bardzo ważnym elementem szkoleniowym jest umiejętne przeniesienie wiedzy teoretycznej na praktykę, czyli umiejętności poprawnego definiowania własnych obowiązków w odniesieniu do prowadzonych statystyk oraz norm zgodnych z Unią Europejską, stosowania korekt, anulacji, jak i sporządzania zgłoszeń statystycznych, ustalania parametrów wartościowych transferowanych towarów, a także określania obszarów, w których stosuje się uwzględnione procedury.

Taka forma szkoleniowa jest szczególnie kierowana w stronę osób pracujących w księgowości firm, które uczestniczą w wewnątrzwspólnotowej wymianie towarów oraz pracowników każdego biura rachunkowego, które zajmuje się obsługą wyżej wymienionych podmiotów gospodarczych.

Omawiany kurs przeprowadza wstępną systematyzację statystyk europejskich oraz sposobu ich funkcjonowania. Określa ponadto wszystkie zmiany, które mają miejsce w zakresie wymogów podmiotowych.

Wyjaśnia obowiązujące progi statystyczne, a także uwzględnia ich zmianę na kolejny rok.

W celu uzyskania najlepszych efektów szkoleniowych prowadzący nakreśla znaczenie towaru oraz jego definicję, jak i przybliża wszystkie czynności, które muszą zostać zarejestrowane podczas obrotu towarem.

Dla usystematyzowania szkolenia stosuje się metodę wykładu opierającego się o autentyczne przykłady, ćwiczenia w postaci uzupełniania wniosków i deklaracji związanych z obowiązkiem statystycznym, jak i pozostawieniem czasu na panel dyskusyjny i wyjaśnienie wszelkich powstałych wątpliwości.

Obrót towarowy z zagranicą, Łańcuch dostaw - praktyka polskich i zagranicznych firm. Obrót wyrobami akcyzowymi w kontekście nowych zmian. Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu i logistyki!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Stosowanie procedur celnych musi opierać się na dogłębnej i zaktualizowanej wiedzy poszczególnych uczestników całego procesu obrotu towarami. Umiejętność ich praktycznego zastosowania gwarantuje sprawny i płynny handel w celu zaspokojenia popytu.
Odpowiedzialność w firmie za zorganizowanie całego procesu transportowego pod względem logistycznym wiąże się ze znajomością obowiązujących i zaktualizowanych przepisów również w zakresie, który obejmuje prawo celne.
Tempo zachodzących w ówczesnym świecie zmian jest tak szybkie, iż umiejętność nadążania za nimi oraz aktualizowania swojej wiedzy stanowi element istotnej z punktu widzenia firmy przewagi konkurencyjnej.
Prawidłowy przepływ towarowy wewnątrz przedsiębiorstwa stanowi kluczowy element logistycznej działalności firmy, który pozwala na realizowanie założonych celów statutowych i sprzedażowych.
Profesjonalnie przeprowadzone szkolenie przyczynia się do poszerzenia wiedzy użytkowników kursu oraz do jej praktycznego zastosowania w wykonywanej pracy.
Obecny artykuł
Szkolenia z zakresu systemu statystycznego Intrastat

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone