Informacje dla inwestorów

W każdej sytuacji, gdy wprowadzane są zmiany w prawie, osoby które na co dzień pracują w danej branży powinny jak najszybciej się z nimi zapoznać, aby móc je stosować odpowiednio.

zdjęcie - Informacje dla inwestorów

Informacje dla inwestorów


Od stycznia 2017 wprowadzono wiele zmian w ustawie prawo budowlane, która reguluje dość szczegółowo zasady wznoszenia budynków, ich remontowania i wielu podobnych prac.

Ze względu na bardzo dużą ilość zmian dla osób które na co dzień stosują prawo budowlane szkolenie będzie z pewnością najlepszym wyjściem na zapoznanie się ze zmianami i dokładne ich zrozumienie w krótkim czasie. Tych zaś jest bardzo dużo, i w znacznej części ułatwiają inwestorom prowadzenie prac.

Do tych zmian, które wymieniane są jako najważniejsze zalicza się przede wszystkim te, które dotyczą kwestii uzyskiwania pozwoleń na budowę. Przed nowelizacją ustawy były one niezbędne nawet wówczas, gdy ktoś zamierzał postawić altankę w ogrodzie czy garaż wolnostojący. Po nowelizacji tego typu inwestycje są zwolnione z konieczności uzyskiwania pozwolenia.

Należą do nich wspomniane wcześniej garaże, altanki czy też budynki gospodarcze o powierzchni do 35 mkw. Tak samo budowa basenu czy ozdobienie ogrodu oczkiem wodnym nie wymaga uzyskania zezwolenia, jeżeli ich powierzchnia nie przekroczy 50 mkw.

Duże zmiany pojawiły się także w kwestii realizacji zjazdów na posesje. Wcześniej konieczne było uzyskanie zezwolenia na budowę, a także na remont znajdującej się na nich nawierzchni.

Obecnie zniesiono konieczność uzyskiwania pozwolenia na budowę, jedynie zjazdy z dróg krajowych i wojewódzkich wymagają zgłoszenia chęci realizacji prac. Tutaj inwestorzy także mają niespodziankę, w postaci skróconego okresu na uzyskanie tak zwanej niemej zgody.

Wcześniej należało czekać 30 dni na możliwość rozpoczęcia prac, obecnie termin na wniesienie uwag do zgłaszanych robót wynosi jedynie 21 dni.

Również remontowanie wielu obiektów będzie o wiele łatwiejsze. Nie ma bowiem konieczności uzgadniania i zgłaszania prac remontowych, jeżeli nie obejmują one ścian zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych budynków.

Wcześniej w podobnej sytuacji należało uzyskać zezwolenie jak również zgłaszać, w zależności od charakteru obiektu, chęć ich przeprowadzenia.

Nasze Szkolenia Eksperckie z obszaru prawa budowlanego to np: szkolenie wycena nieruchomości, szkolenie prawo budowlane, szkolenie logistyka i wiele innych. Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy. Zaufaj naszemu doświadczeniu

Kolejne artykuły

Wprowadzone od stycznia 2017 roku zmiany w prawie budowlanym mają za zadanie przede wszystkim znacząco ułatwić i uprościć prowadzenie inwestycji budowlanych.
Posiadanie aktualnej wiedzy odnośnie przepisów budowlanych to bardzo istotna kwestia dla wszystkich którzy zawodowo związani są z tą właśnie branżą. Jednak także ci, którzy zamierzają coś budować powinni poznać te przepisy, które dotyczą planowanych przez nich prac.
Regulujące budownictwo przepisy zawarte zostały w znacznej mierze w ustawie Prawo budowlane. Jednakże przepisy, nie zmieniane od wielu lat zamiast pomagać w rozwoju rynku budownictwa, często były powodem opóźnień i nieporozumień.
Wchodzące od stycznia 2017 roku zmiany w przepisach prawa budowlanego to konieczność dokładnego ich przestudiowania dla bardzo wielu osób. Zmian jest bowiem bardzo wiele, ale większość inwestorów przyjęła je z radością.
W związku z dynamicznym rozwojem rynku budownictwa, konieczne stało się poprawienie niektórych przepisów regulujących tę dziedzinę naszego życia.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Informacje dla inwestorów

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone