Indywidualna ochrona danych osobowych

Przetwarzanie naszych danych osobistych nie jest w pełnie dowolne i każdy podmiot, który je gromadzi musi mieć świadomość, że obok podlegania rygorom wynikającym z ustawy, istnieją jeszcze uprawnienia samych osób, których konkretne dane dotyczą.
zdjęcie - Indywidualna ochrona danych osobowych

Tym samym osoby fizyczne, czyli wszyscy mogą nie tylko występować do administratora danych o udzielenie informacji na temat tego skąd, w jakim celu i jak długo gromadzi nasze dane, ale także mają możliwość wpływania na te procesy.


Jednym z silniejszych w sensie prawnym uprawnień przysługujących osobie, której dane są gromadzone i przetwarzane jest prawo sprzeciwu. Jest on wnoszony w tym sytuacjach kiedy dane osobiste są wykorzystywane w celach marketingowych lub też mogą być udostępnianie dla innych podmiotów. Trzeba jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwarunkowe i nie zawsze znajdzie swoje zastosowanie.


Co do zasady można przyjąć, że prawo sprzeciwu będzie przysługiwało osobie, której dane są gromadzone w takich sytuacja, kiedy administrator danych uzasadnia przetwarzanie tych informacji potrzebami wykonania określonych prawem zadań, których celem jest dobro publiczne. Podobnie wygląda sytuacja, kiedy uzasadnieniem jest realizacja celów określonych w prawie na rzecz samego administratora lub osób trzecich.


Prawo wniesienie sprzeciwu od gromadzenia i przetwarzania naszych danych nie będzie miało natomiast zastosowanie wtedy, kiedy podstawą prawną takiego działania będą:

  • zgoda wyrażoną przez dana osobę,
  • szczególny wobec ustawy o ochronie danych osobistych przepis prawa,
  • odrębna umowa zawarta z administratorem danych.

W przypadku skutecznego wniesienia sprzeciwu od przetwarzania naszych danych, ich dalsze wykorzystywanie jest zakazane i niedopuszczalne. Tym samym od momentu złożenia przez nas odpowiedniego pisma informacje na nasz temat powinny być już bezpieczna.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że odpowiednich rejestrach administratora danych wciąż mogą pozostawać dane, które będą służyć jedynie temu, by nie wykorzystać ponownie informacji dotyczących tej samej osoby.

Ochrona danych osobowych obok prawnie zapewnionego reżimu posiada także bardzo przyziemny i osobisty charakter. Tym samym każdy z nas może skutecznie zadbać o to, by jego dane nie znajdowały się w miejscach, które nie są do tego upoważnione.

Szkolenia Eksperckie. Nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach. Proponujemy szkolenia prawo pracy, szkolenia excel, szkolenie abi. Oferujemy również szkolenia eksperckie z zakresu: energetyka, IT, hr, kadry, płace i inne.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Wypełnianie funkcji ABI w aspekcie polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych z uwzględnieniem opinii Grupy Roboczej z dnia 13 grudnia 2016 r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

W ramach ochrony danych osobistych głównym podmiotem, który jest obarczony obowiązkami jest bez wątpienia administrator danych, który może część obowiązków zlecić na barki administratora bezpieczeństwa informacji.
Choć określenie Administrator Bezpieczeństwa Informacji jest używane w ustawie z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wielokrotnie, to nie otrzymujemy wprost definicji tego pojęcia.
Choć powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkiem administratora danych, to już sam fakt dokonania takiej czynności został szczegółowo opisany przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Ochrona danych osobowych często łączona jest ze zwrotem i przetwarzaniu tychże informacji. Choć sam zwrot jest dobrze znany, to rzadko kiedy mamy pełną świadomość tego czym jest „przetwarzanie danych osobowych”.
Jedna z ważnych funkcji z obrębu ochrony danych osobowych jest administrator bezpieczeństwa informacji. W założeniu jest to osoba, której celem jest przede wszystkim nadzorowanie przestrzegania zasad z zakresu ochrony danych osobowych.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Indywidualna ochrona danych osobowych

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone