Szkolenia z zakresu handlu towarami strategicznymi

Osoby, które zajmują się profesjonalnie i zawodowo tematyką handlu towarami strategicznymi z pewnością powinny zdecydować się na szkolenie z zakresu towarów podwójnego zastosowania.

zdjęcie - Szkolenia z zakresu handlu towarami strategicznymi

Szkolenia z zakresu handlu towarami strategicznymi


Kurs jest kierowany głównie do logistyków, pracowników celnych, którzy współpracują z agencjami celnymi. Szkolenie pozwoli dokonać właściwej analizy towarów oraz ich prawidłowego sklasyfikowania.

Uczestnicy kursu mają możliwość poznania zasad stosowania certyfikatów weryfikacyjnych dostawy, czyli CDW, a także obowiązujących zasad ich ewidencji.

Zapoznają się także ze wszystkimi ułatwieniami, z których mogą korzystać przedsiębiorcy w obszarze obrotu towarami strategicznymi. Zostanie im również przedstawiona cała kompleksowa dokumentacja, którą należy w tym celu prowadzić.

Dotyczy ona zgłoszenia zamiaru przewozu towaru podwójnego stosowania przez importera. Każdy uczestnik szkolenia poznaje elementarne zasady, którymi należy się kierować podczas obrotu chociażby uzbrojeniem wojskowym.

Prawo celne, ale również przepisy wspólnotowe i krajowe wiążą się bowiem z pewnym ograniczonym zakresem ich stosowania, dlatego tak ważna jest ich znajomość.

Podczas szkolenia prowadzący prezentuje zezwolenia, które umożliwiają obrót towarami podwójnego zastosowania. Jest to m. in. zezwolenie na wywóz, zezwolenia o charakterze indywidualnym, globalnym, krajowym, jak i na usługi pośrednictwa.

Kursanci przygotowują się również do praktycznego stosowania kodów dla towaru o znaczeniu strategicznym. Wiąże się to z jego identyfikacją, klasyfikacją taryfową, stosowaniem przypisów w systemie ISZTAR itp.

Program szkoleniowy przewiduje ponadto zaznajomienie uczestników z procedurami postępowania w przypadku towarów podwójnego zastosowania, czyli m. in. z procesem zgłaszania zamiaru wykonania importu takiego towaru, z procedurą jego eksportu, jak i tranzytu, ale również wyprowadzania wspomnianego towaru poza teren Wspólnoty Europejskiej.

Kurs ma również na celu przybliżenie zasad realizowanych kontroli podczas eksportu ze Stanów Zjednoczonych, krajów objętych embargiem oraz przedstawiania wykazu produktów i technologii kontrolowanych zgodnie z listą handlową CCL.

Szkolenia eksperckie to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim, ciekawe szkolenia oparte na najnowszych zmianach w prawie w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały i liczne ćwiczenia. Zobacz z zakresu naszych szkoleń eksperckich: Wybierz nasze szkolenia.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania, procedura i praktyka
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Zarządzanie łańcuchem dostaw jest szkoleniem, które wiąże się z najlepszymi światowymi praktykami w zakresie planowania oraz sterowania całą produkcją przedsiębiorstwa. Wiedza w tym zakresie, zarówno teoretyczna, jak i praktyczna, stanowi efekt wielu projektów, które zostały opracowane oraz zrealizowane w przedsiębiorstwach na całym świecie.
Szkolenie z zakresu obrotu towarem akcyzowym jest kierowane w szczególności do pracowników uczestniczących we wspomnianym obrocie, tak na terenie Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami.
Zgodnie z obowiązującym prawem, obligatoryjnym stało się przestrzeganie Unijnego Kodeksu Celnego wraz z dniem 1. maja 2016 roku. Szereg wprowadzonych zmian wymaga jednak stałego aktualizowania wiedzy z zakresu przepisów oraz powstałych uregulowań.
Intrastat jest systemem statystycznym, który powstał z myślą o gromadzeniu informacji i ustaleniu obowiązującego stanu dokonywanych transakcji wewnątrz wspólnoty.
Stosowanie procedur celnych musi opierać się na dogłębnej i zaktualizowanej wiedzy poszczególnych uczestników całego procesu obrotu towarami. Umiejętność ich praktycznego zastosowania gwarantuje sprawny i płynny handel w celu zaspokojenia popytu.
Obecny artykuł
Szkolenia z zakresu handlu towarami strategicznymi

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone