Dobra wola przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.

zdjęcie - Dobra wola przedsiębiorcy
Znaczenie tego faktu jest niebagatelne z racji dwóch podstawowych kwestii – po pierwsze przedawnienia roszczeń, dla których terminem jest 10 lat w przypadku osób fizycznych i 3 lata, kiedy mówimy o przedsiębiorcach oraz zasiedzeniu.

O ile przedawnienie co do zasady nie budzi większych wątpliwości i jego określenie jest stosunkowo proste, to kwestie zasiedzenia często rozbija się o szczegóły, które nierzadko przemawiają na szkodę starającego się wykorzystać te opcje na swoją rzecz. Wszystko bowiem często rozbija się proste rozróżnienie pomiędzy dobrą, a złą wolą.

Kiedy mowa o zasiedzeniu służebności mamy do czynienia z dwoma okresami, jakie musza upłynąć, by doszło do takiego stanu. Jest to odpowiednio 20 lat, kiedy przedsiębiorca działał w dobrej wierze i 30 kiedy jego działanie było obarczone złą wolą.

Hasłem, które ma tu ogromne znaczenie jest właśnie zła lub dobra wola. To ona decyduje często o tym, czy właściciel nieruchomości ma w ogóle szanse na uzyskanie jakiejkolwiek korzyści majątkowej.

Trzeba przy tym jasno wskazać, że ustaleniem czy działanie przedsiębiorcy miało znamiona dobrej lub złej woli zajmuje się sąd, do którego dany przedsiębiorca złożył wniosek o ustanowienie służebności przesyłu w drodze zasiedzenia.

 

Chcesz rozwinąć swoją wiedzę z zakresu transportu i logistyki? Jakie są nowe reguły i terminy Międzynarodowej Izby Handlowej Incoterms 2010? Jak sprawnie zarządzać magazynem? Jak skutecznie zarządzać zapasami i jakie to ma skutki dla finansów firmy? Jak działa łańcuch dostaw? Zobacz nasze szkolenia:

 

O dobrej woli przedsiębiorcy można mówić wtedy, kiedy:
  • działał on w oparciu o decyzję wywłaszczeniową,
  • działał on na podstawie decyzji administracyjnej wydanej w oparciu o przepisów ustawy o powszechnej elektryfikacji wsi i osiedli.

W przypadku występowania, któregokolwiek z powyższych przypadków można mówić o dobrej wierze przedsiębiorcy. Trzeba jednak pamiętać, że będzie to miało znaczenie dopiero po upływie 20 lat od momentu instalacji danych urządzeń na nieruchomości.

Co więcej to na przedsiębiorcy ciąży obowiązek udowodnienia, że właśnie takie okoliczności miały miejsce.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Zasady stosowania i istota podejścia porównawczego
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.
Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.
Prawo służebności przesyłu pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii w polskim systemie prawnym znalazło już wiele ciekawych i praktycznych zastosowań. Zarówno na poziomie sądów, jak i postępowań ugodowych można liczyć na to, że wiele kart zostało już odkrytych i nie trzeba błądzić po omacku, ale jednocześnie doktryna i orzecznictwo wciąż pozostawiają wiele swobody dla nowych linii orzeczniczych.
Wokół tematu prawa służebności przesyłu wciąż istnieje wiele niedomówień i nieścisłości. Dzieje się tak wskutek przede wszystkim nieznajomości prawa dotyczącego tej instytucji. Po drugie często jest również tak, że przedsiębiorcy nawet mając wiedzę w tym zakresie decydowali się nie inicjować jakichkolwiek działań w tym zakresie licząc na przedawnienie roszczeń i zasiedzenie.
Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do polskiego prawodawstwa stosunkowo niedawno i wciąż jeszcze podlega wielu interpretacjom i utrwalaniu linii orzeczniczej sądów. Warto mieć to na uwadze rozpatrując swoją sprawę, gdyż otwiera to nie tylko możliwości na zupełnie odmienne rozstrzygnięcia w podobnych przypadkach, ale także stwarza okazję to odnajdywania zupełnie nowych zastosowań tych przepisów.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone