Dane osobowe pracownika

Bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że łączące ich z pracodawcą relacje są regulowane przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna wszyscy mamy świadomość, że w tym zakresie nie ma pełnej samowoli, jednak kiedy przychodzi do szczegółów wiele osób wierzy bardziej słowo swego pracodawcy niż w możliwość sprawdzenia rzeczywistego stany we właściwym akcie prawnym.

zdjęcie - Dane osobowe pracownika

Dane osobowe pracownika


Inaczej mówiąc, kultura prawna pracowników wciąż jeszcze nie jest w pełni ukształtowana, co często niestety, wykorzystują pracodawcy. Warto zatem zapoznać się, przynajmniej z podstawowymi pojęciami dotyczącymi prawa pracy, co pozwoli skutecznie zadbać o swój interes w sporze z pracodawcą.

Pierwszym momentem, kiedy w relacje pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą może mieć zastosowanie Kodeks

Pracy ma miejsce jeszcze przed nawiązaniem właściwego stosunku pracy. Już bowiem na etapie kandydowania na dane stanowisko pracodawca ma zgodnie z artykułem 221 Kodeksu Pracy ograniczone możliwości żądania danych osobowych kandydata.

Zgodne zatem z treścią przywołanego artykułu, w aplikacji o zatrudnienie może być wskazane na żądanie pracodawcy:

  • imię (imiona) i nazwisko;
  • imiona rodziców;-
  • datę urodzenia;
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  • wykształcenie;
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Ponadto zgodnie z paragrafem drugim wskazanego powyżej artykułu pracodawca ma także możliwość zażądania od swojego pracownika innych danych. Są one przedstawiane w postaci oświadczenia pracownika, ale pracodawca może żądać o udokumentowanie przedstawionych informacji.

 

Szkolenia Eksperckie. Zobacz nasze szkolenia:
Wybierz najlepszych ekspertów z dziedziny prawa, IT, nieruchomości. Zapraszamy

 Tym samym, oprócz danych podstawowych, pracodawca może żądać ponadto:

  1. innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

  2. numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

 

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Planowanie, zarządzanie i rozliczanie czasu pracy - Szkolenie dla menedżerów firm zmianowych oraz działów personalnych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Bardzo często pojawiającym się pojęciem związanym z prawem prawy jest podstawowa kwestia, jaką jest stosunek pracy. Pojęcie, podobnie jak wszystkie inne zagadnienia związane z pracą zostały uregulowane w Kodeksie pracy.
Choć nikt z osób pracujących tego nie chce to warto mieć świadomość gdzie i jak można rozwiązać swoje spory z pracodawcą. Na co dzień, choć często bywa niełatwo, raczej nie myślimy o tym co zrobić, kiedy to nasz chlebodawca będzie naruszał nasze prawa pracownicze.
Zagadnienia prawa pracy należą do grona tych kwestii prawnych, które powinny być w kręgu zainteresowanie wszystkich osób podejmujących pracę. Nie jest bowiem żadną tajemnicą, że często bywa tak, iż nieznajomość prawa może przynosić niepożądane efekty w postaci utraty zarobków czy nawet zwolnienia.
Praca w godzinach nadliczbowych, czyli tak zwane nadgodziny to coraz popularniejsza forma wykorzystywania pracowników przez pracodawców. Choć nie jest to formalnie zabronione to trzeba wiedzieć, że z wykonywaniem pracy po godzinach wiążą się konkretne i jasno sprecyzowane przez Kodeks Pracy obowiązki przede wszystkim po stronie pracodawcy.
Zdarza się tak, że pracodawca prosi lub nawet żąda by wykonywać pracę w dniu, kiedy przypada dla pracownika dzień wolny. Trzeba wtedy pamiętać, że dla pracownika oznacza to, iż musi otrzymać dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Dane osobowe pracownika
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone