Czym jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu należy do jednych z praw rzeczowych, obok prawa do użytkowania wieczystego i prawa własności. Zdefiniowana ona została w artykule 305 Kodeksu cywilnego. 
zdjęcie - Czym jest służebność przesyłu?

Wola unormowania stanu prawnego sieci przesyłowych stała się przesłanką dla ustanowienia pojęcia służebności przesyłu w dniu 3 sierpnia 2008 roku, co wynikało z niejasnej sytuacji w polskim prawodawstwie obejmującej kwestii obecności nieruchomości przesyłowych w obrębie nieruchomości, służących w myśl artykułu 49. Kodeku Cywilnego do transportu płynów, gazów, energii elektrycznej. Zgodnie z definicją i zamysłem prawnym, służebność przesyłu ma umożliwiać obciążenie nieruchomości na rzecz przedsiębiorstwa mającego w posiadaniu wyżej wymienione urządzenia przesyłowe, lub też planującego wybudowanie urządzeń przesyłowych.
Właściciel nieruchomości obciążającej (sieci energetycznej) może korzystać w zdefiniowanym zakresie z obciążonej służebnością przesyłu nieruchomości.

Odpowiednie szkolenia prawo budowlane precyzują dokładnie kwestie ustanowienia służebności oraz odnoszą się na bieżąco do orzeczeń Sądu Najwyższego w sprawie interpretacji artykułów od 285 do 305 K. C.

Służebność przesyłu może powstać w następujący sposób:

  • Na drodze umowy
  • Z mocy orzeczenia sądowego
  • Drogą zasiedzenia

Z praktycznego punktu widzenia, należy rozważyć kwestie możliwości ustanowienia służebności przesyłu w sytuacji, gdy przez daną nieruchomość przebiega infrastruktura przesyłowa, do której zaliczyć można:

  • Sieci energetyczne
  • Gazociągi i rurociągi
  • Instalacje wodno-kanalizacyjne
  • Wodociągi

Właściciel nieruchomości lub też osoba będąca uprawioną z tytułu wieczystego użytkowania może oczekiwać od przedsiębiorstwa, do którego należy infrastruktura przesyłowa (słupy, rury, stacje transformatorowe, linie energetyczne, przepompownie, skrzynki energetyczne), ustanowienia służebności przesyłu. Prawo to także działa w drugą stronę: przedsiębiorca może wnioskować do właściciela nieruchomości o ustanowienie tejże.

 

Szkolenia eksperckie to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim, ciekawe szkolenia oparte na najnowszych zmianach w prawie w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały i liczne ćwiczenia. Zobacz z zakresu naszych szkoleń eksperckich: Wybierz nasze szkolenia.

 

Konsekwencją ustanowienia służebności przesyłu jest wpis w księdze wieczystej, potwierdzający prawa przedsiębiorstwa do obciążenia nieruchomości oraz prawa właściciela/dzierżawcy nieruchomości do uzyskiwania stosownych świadczeń finansowych z tytułu istniejącej służebności.

UWAGA! Sam proces ustalania służebności i niejasności prawne obejmujące rzeczowe prawa ograniczone dobrze tłumaczą szkolenia służebność przesyłu i inne kursy z zakresu prawa cywilnego!

 
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Podpisanie umowy o pracę to pierwszy krok na drodze ku zawodowej karierze. Trzeba jednak mieć świadomość, że poza wymogami dotyczącymi treści oraz formy umowy o pracę na pracodawcy ciążą także inne obowiązki, które można określić, jako formalne.
Podstawowym aktem, stanowiącym o istnieniu stosunku pracy jest, zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę. Pomimo wielu zmian w tym zakresie i wciąż popularnym umowom cywilnoprawnym, na podstawie których jest wykonywana praca, umowa o pracę stanowi najpopularniejszą formę zatrudnienia.
Bardzo wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że łączące ich z pracodawcą relacje są regulowane przez Kodeks Pracy. Rzecz jasna wszyscy mamy świadomość, że w tym zakresie nie ma pełnej samowoli, jednak kiedy przychodzi do szczegółów wiele osób wierzy bardziej słowo swego pracodawcy niż w możliwość sprawdzenia rzeczywistego stany we właściwym akcie prawnym.
Bardzo często pojawiającym się pojęciem związanym z prawem prawy jest podstawowa kwestia, jaką jest stosunek pracy. Pojęcie, podobnie jak wszystkie inne zagadnienia związane z pracą zostały uregulowane w Kodeksie pracy.
Choć nikt z osób pracujących tego nie chce to warto mieć świadomość gdzie i jak można rozwiązać swoje spory z pracodawcą. Na co dzień, choć często bywa niełatwo, raczej nie myślimy o tym co zrobić, kiedy to nasz chlebodawca będzie naruszał nasze prawa pracownicze.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Czym jest służebność przesyłu?
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone