Czym jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.

zdjęcie - Czym jest służebność przesyłu?

Czym jest służebność przesyłu?

 
Innymi słowy prawo określa w jaki sposób przedsiębiorca może korzystać z cudzej nieruchomości, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzeń przesyłowych.

W praktyce oznacza to na przykład możliwość wejścia na grunt obciążony służebnością, który nie jest własnością przedsiębiorstwa, w celu zbudowania urządzeń przesyłowych, przeprowadzenia konserwacji, usunięcia awarii lub modernizacji. Służebność przesyłu może obciążać nieruchomość gruntową, ale także lokal lub budynek.

Z istoty prawa wynika, że podmiotem na rzecz którego ustanawia się służebność może być wyłącznie właściciel urządzeń przesyłowych, czyli np. słupów i linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, światłowodów, wodociągów, gazociągów, stacji transformatorowych, itp. Służebność można uzyskać w stosunku do urządzeń, które już znajdują się na nieruchomości oraz w stosunku do urządzeń, których budowa jest dopiero planowana.

Podmiotem ustanawiającym służebność może być właściciel danej nieruchomości lub jej użytkownik wieczysty.

 

Szkolenia eksperckie to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym i trenerskim, ciekawe szkolenia oparte na najnowszych zmianach w prawie w formule szkoleń otwartych jak i zamkniętych. Do każdego szkolenia przygotowywane są autorskie materiały i liczne ćwiczenia. Zobacz z zakresu naszych szkoleń eksperckich: Wybierz nasze szkolenia.

 

Kwestie związane ze służebnością przesyłu są bardzo skomplikowane i często prowadzą do poważnych sporów między przedsiębiorstwami energetycznymi i właścicielami nieruchomości.

Szkolenie prawo budowlane powinno obejmować również zagadnienia z tego zakresu. Dostępne są także bardziej szczegółowe warsztaty takiej jak szkolenia służebność przesyłu.

W trakcie takich zajęć porusza się kwestie związane z ustanawianiem służebności przesyłu, ustanowieniem służebności przesyłu na drodze sądowej, umowami między przedsiębiorstwem a właścicielem nieruchomości, zasiedzeniem, wynagrodzeniem za służebność przesyłu, czy też ograniczeniem własności nieruchomości.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Kompendium praktycznej wiedzy dla właścicieli nieruchomości oraz pracowników służb inwestycyjnych i eksploatacyjnych przedsiębiorstw sieciowych Stan prawny i projektowane zmiany 2017r.
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.
Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.
Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.
W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.
Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.
Obecny artykuł
Czym jest służebność przesyłu?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone