Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze?

To pytanie retoryczne pozostawmy lepiej bez odpowiedzi, a zastanówmy się przez chwilę nad tym, jakie zmiany przyniosły nowe przepisy prawa pracy.
zdjęcie - Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze?

Dla jednych okazują się dużo korzystniejsze, związane z większą elastycznością, swobodą, a przede wszystkim – mniejszą ilością obowiązków, jakie posiada pracodawca względem swoich pracowników. Do najważniejszych zmian, jakie trzeba tutaj opisać, należą przede wszystkim te, związane z regulaminami pracy.

Przed 1wszym stycznia 2017 roku każda firma zatrudniająca od 20 pracowników pod warunkiem, że praca w niej nie była wykonywana zbiorowo, zobowiązana była do tworzenia mniej lub bardziej precyzyjnych regulaminów pracy. Obecnie wymóg ten uległ zmianie i tylko i wyłącznie firmy zatrudniające ponad 50 pracowników i nie posiadające układu pracy zbiorowej zobowiązane są do ich opracowywania i przestrzegania. Pracodawcy zatrudniający poniżej 50 pracowników wciąż jednak mają możliwość tworzenia regulaminów zarówno pracy, jak i wynagradzania – oczywiście, jeśli pracownicy nie wykonują pracy zbiorowej. Dodatkowo, w przypadku firm, w których pracuje do 20 pracowników, obowiązek zakładania takich regulaminów pojawia się tylko wtedy, kiedy zawnioskuje o to zakładowa organizacja związkowa.

Czy Twoja firma musi posiadać wymagane regulaminy? Korzystając ze szkolenia prawa pracy na pewno uzyskasz odpowiedź na to pytanie, a także na drugie, związane z tym, jaki Twoich pracowników przypada okres odwołania się i żądania przywrócenia do pracy lub uiszczenia odszkodowania. Poprzednio odwołanie takie można było wnieść w ciągu 7 dni od momentu ustania stosunku pracy – teraz jednak ten okres wydłużył się aż trzy razy i pracownicy mają aż 21 dni na wniesienie środka odwoławczego. Co to z praktyce oznacza i czy rzeczywiście pracownicy będą chcieli z takiej możliwości skorzystać? Z kolei na to pytanie odpowie nam już chyba tylko czas i zbierane na podstawie zmienionych przepisów doświadczenie. Z pewnością nie zaszkodzi w danych tematach pozyskać więcej informacji.

Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
Można nad tym długo dyskutować, a odpowiedzi na pytania, czy obecna sytuacja prawna sprzyja prowadzonej przez nas firmie, możemy uzyskać podczas szkolenia prawa pracy.
Od początku tego roku nastąpiły pewne zmiany w prawie pracy. Jeszcze trudno tak naprawdę określić, na ile będą one korzystne dla pracodawców, a na ile dla pracowników.
Wiele osób, choć nie mają tego świadomości ma możliwość uzyskanie nie tylko wynagrodzenia z tytułu służebność przesyłu, ale także odszkodowanie za użytkowane gruntu bez odpowiedniej umowy.  
Określenie wysokości wynagrodzenia z tytułu prawa służebności przesyłu to jeden z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych elementów procesu ustalania warunków korzystania przez przedsiębiorcę z naszego gruntu.
Obecny artykuł
Czy każda zmiana jest zmianą na lepsze?
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone