Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Osoby niepełnosprawne podejmujące zatrudnienie posiadają uregulowane swoje prawa i obowiązki pracownicze w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej, jednak i w Kodeksie Pracy znaleźć można regulacje odnoszące się to takich właśnie osób.
zdjęcie - Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2017 roku

Kodeks wykazuje między innymi grupę osób dla których normy w nim wskazane ze względu na stopień niepełnosprawności są nieco inne ( niższe) niż dla pozostałych. Obowiązkiem pracodawcy jest bezwzględne przestrzeganie czasu pracy. Dla osoby niepełnosprawnej, bez względu na stopień niepełnosprawności dzień roboczy nie może być dłuższy niż 8 godzin ( co daje sumę 40 godzin tygodniowo).

W przypadku orzeczonego znacznego lub też umiarkowanego stopnia niepełnosprawności czas pracy skrócony powinien zostać do 7 godzin na dobę ( co daje sumę 35 godzin tygodniowo). Według ustawy takie osoby legalnie nie mogą być zatrudniane do pracy w godzinach nocnych a także nie podlegają pracy w godzinach nadliczbowych.

Jednak i od tej zasady są pewne odstępstwa. Po pierwsze zasada ta nie obowiązuje w przypadku pracownika zatrudnionego do pilnowania, a po drugie w przypadku złożenia przez taką osobę odpowiedniego wniosku po wnikliwych badaniach lekarskich może zostać ona dopuszczona do takiej pracy niejako na własną odpowiedzialność. Rok 2017 nie przynosi jednak dokładnego wzoru obliczania czasu pracy dla osób niepełnosprawnych, dlatego przyjęto ogólną zasadę rozliczania czasu pracy, jaka opisana jest szczegółowo w Kodeksie Pracy.

Podstawą to obniżania czasu pracy pracownikowi jest dostarczenie pracodawcy odpowiedniego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności danej osoby. W takim orzeczeniu zawarte są informacje o rodzaju pracy, jakiej dany pracownik pod żadnym pozorem ze względu na stan własnego zdrowia wykonywać nie może.

Stonie niepełnosprawności są trzy: lekki, umiarkowany oraz znaczny. W przypadku tego ostatniego dana osoba nie jest w stanie podjąć praktycznie żadnej pracy. pozostałe przypadki mają niewielkie ograniczenia co do wykonywanych zajęć - takie osoby pracodawcy często zatrudniają np. przy pracach biurowych lub na stanowisku stróża.

Rozwiń swoją wiedzę ekspercką. Rozwikłaj zagadnienia związane z ochrona danych osobowych w dziale kadr i HR. Dowiedz się jak planować, rozliczać i zarządzać czasem pracy w działach zmianowych. Efektywnie zarządzaj zasobami ludzkimi. Dowiedz się jak planować i rozliczać czas pracy w obecnym roku. Zobacz też: Gamma. Firma szkoleniowa roku.
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Należy pamiętać, że odpowiedni wymiar czasu pracy obowiązuje pracownika w danym okresie rozliczeniowym, którego czas trwania szczegółowo dla poszczególnych przypadków regulowany jest przez Kodeks Pracy.
Rok 2017 przynosi wiele zmian mniejszych lub większych do Kodeksu Pracy, dlatego specjalistyczne szkolenia z tego tematu polecane są szczególnie dla pracowników działów kadrowych i personalnych.
Spore zmiany w roku 2017 nie ominą również przepisów jakie odnoszą się do tworzenia Funduszu Świadczeń Socjalnych, który powinien być utworzony w każdym mniejszym lub większym przedsiębiorstwie zatrudniającym pewną grupę pracowników.
Ustawa pochodząca z 16 grudnia 2016 roku zakłada częściową zmianę obowiązujących przepisów prawa, niektóre z nich ulegną tylko drobnym modyfikacjom w roku 2017.
Nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki odnoszące się do zmian w wydawaniu świadectw pracy wchodzi w życie w pierwszych dniach czerwca 2017 roku.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2017 roku

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone