Czas pracy

Czas pracy to ogromnie ważny element tego wszystkiego, co można określać, jako praca. To właśnie czas pracy jest wyznacznikiem tego, jak długo znajdujemy się w dyspozycji pracodawcy oraz ile możemy dzięki temu zarobić.

zdjęcie - Czas pracy

Czas pracy


Warto jednak przy tym pamiętać, że dla zagadnienia jakim jest czas pracy szkolenia są nieodłącznym i niezbędnym elementem. Wynika to z faktu, że tylko pozornie jest to proste i nie wymagające szczegółowego rozumienia zagadnienie.

Dla rozumienia pojęcia - czas pracy, niezbędne jest zrozumienie, że jego wymiar jest wskazywany dla konkretnego okresu rozliczeniowego. W zależności od tego o jakim systemie pracy będzie mowa Kodeks Pracy przewiduje różnorodne okresy rozliczeniowe. Wyróżnić można zatem takie okresy rozliczeniowe, jak miesiąc, dwa miesiące, kwartał i rok.

Na tej podstawie dokonuje się planu czasu pracy pracowników, a następnie określenie czy doszło do wystąpienia godzin nadliczbowych.

W celu właściwego obliczenia czasu pracy konieczne jest skorzystanie z metody, która została wskazana w art. 130 Kodeksu Pracy. Jest to ogólna zasad, którą stosuje się do wszystkich systemów poza prac w ruchu ciągłym.

Tym samym wskazuje się, że wymiar czasu pracy można wyliczyć poprzez;

  • pomnożenie liczby 40 godzin przez liczbę dni w danym okresie,
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
  • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Szkolenia Eksperckie. W obszarze szkoleń prawa pracy i IT proponujemy szkolenia: Zobacz inne obszary szkoleń eksperckich: szkolenia excel, szkolenia prawo pracy, szkolenia logistyka. Zapraszamy

 

Od tak wyliczonych godzin należy oczywiście odjąć czas usprawiedliwionej nieobecności czyli urlop lub choroba.

Trzeba przy tym pamiętać, że dni świąteczne obniżają wymiar czasu pracy. Oznacza to, że każde święto to zmniejszenie wymiaru o 8 godzin. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca, kiedy dane święto przypada na niedzielę.

Listę dni wolnych od pracy, w tym także świąt określa ustawa o dniach wolnych od pracy. Natomiast, kiedy święto przypada w sobotę, pracownik musi otrzymać dzień wolny w pozostałe dni pracy.

 
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
Pobieranie i przetwarzanie danych w Excelu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Uczestniczenie w szkoleniu ma sens jedynie w przypadku, kiedy pozwala ono na zdobycie wyczerpującej wiedzy w danym zakresie. Podobnie jest ze szkoleniami w zakresie prawa pracy. W jaki sposób wybrać odpowiednie?
Prawidłowe planowanie i ewidencjonowanie czasu pracy należy do jednych z najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy. Informacje z tego obszaru są ważne zarówno dla pracowników jak i pracodawców, chronią obie strony przed błędami i nadużyciami.
Liczba godzin, które musi przepracować pracownik, jest związana z systemem pracy, w jakim dana osoba jest zatrudniona. System pracy jest uzależniony od zapisów znajdujących się w umowie, a także od wewnętrznych regulacji w danej firmie.
Szkolenia z zakresu prawa pracy to doskonałe źródło wiedzy na temat obowiązujących przepisów. W ramach takich szkoleń można poznać bardzo szeroki zakres informacji dotyczących zapisów prawnych.
Wiele mówi się o tym, że znajomość prawa pracy jest korzystna dla pracowników, ponieważ chroni ich przed nadużyciami. Jednocześnie trzeba jednak pamiętać o tym, że również pracodawcy muszą znać obowiązujące prawo i postępować zgodnie z nim.
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Czas pracy
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone