Budowa

Terminem budowa określa się wykonywanie po otrzymaniu stosownego pozwolenia, według określonego planu obiektu budowlanego. Tym mianem określa się również wszystkie prace związane z jego przebudową, rozbudową czy nadbudową.

zdjęcie - Budowa

Budowa


Budowy nie można rozpocząć ot tak sobie kiedy tylko mamy na to ochotę i odpowiednie środki finansowe, bowiem jej rozpoczęcie reguluje dość szczegółowo polskie prawo.

Podstawowe i od lat niezmienne zasady rozpoczynania takich prac zawarte są w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym.

Oczywiście do dnia dzisiejszego pewne rzeczy kilkukrotnie podlegały zmianom, jednak duża część zapisów tej ustawy aktualna jest do dnia dzisiejszego.

Ustawa bardzo konkretnie określa całe postępowanie poprzedzające budowę, zasady jej realizacji i postępowanie po zakończeniu budowy oraz normuje działalność w tym zakresie. Poza ustawą są również inne dokumenty prawne regulujące te kwestię.

Należą do nich:

  • przepisy techniczno -budowlane
  • przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej,
  • przepisy dotyczące bhp oraz wiele innych przepisów aktualnych i prawnie wiążących, norm, opracowań techniczno-budowlanych, aprobat technicznych, decyzji administracyjnych, ekspertyz i innych dokumentów, stanowiących o polskim prawie.

By rozpocząć budowę musi zostać wydane zlecenie przez inwestora, którego prawa i obowiązku również regulowane są odpowiednią ustawą (artykuł 18 o prawie budowlanym).

Inwestor wydając zlecenie budowy zobowiązuje się do jej nadzoru oraz zapewnienia wszelkimi możliwymi środkami bezpieczeństwa wykonywanych tam prac.

Ważnymi osobami na każdej budowie, którzy spełniają samodzielne funkcję oraz w niektórych obszarach mogą podejmować wiążące i samodzielne decyzje są:

  • projektant
  • kierownik budowy oraz ewentualnie kierownicy poszczególnych prac budowlanych
  • w przypadkach gdy jest to wymagane odpowiednią ustawą na budowie obecny powinien być również inspektor nadzoru inwestorskiego.

Bardzo często zdarza się, że poza tymi osobami na budowie konieczna jest konsultacja innych specjalistów takich jak geodeta czy archeolog, wówczas i oni zjawiają się przy budowie w odpowiednim momencie.

Jak skutecznie i sprawnie zarządzać magazynem? Międzynarodowe prawo przewozowe - reklamacja i odszkodowania. Jak sprawnie windykować należności? Bezpieczeństwo prawnie w kontraktowaniu i realizacji usług transportowych. Zobacz nasze szkolenia z zakresu transportu, logistyki i prawa!
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Kolejne artykuły

Katastrofa budowlana ma charakter zdarzenia niezamierzonego, nagłego, powodującego gwałtowne zniszczenie danego obiektu którego dotyka. w takich sytuacjach najczęściej uszkodzone zostają elementy konstrukcyjne rusztowań, elementy pochodzące z urządzeń formujących, ścianki szczelne czy też obudowy wykopu.
Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce kończy się wydaniem stosownego certyfikatu, który osoba ubiegająca się o niego otrzymuje po uzyskaniu pozytywnej decyzji komisji kwalifikacyjnej.
Ustawa o prawie budowlanym dość szczegółowo opisuje postępowanie zgodne z prawem na wszystkich poszczególnych etapach budowy np. domu czy innej nieruchomości.
Szkolenia ze służebności przesyłu i stosowania w praktyce ustawy o korytarzach przesyłowych najczęściej prowadzone jest w niewielkich dość kameralnych grupach (wszystko po to by wykładowca mógł indywidualnie każdemu wyjaśnić jego wątpliwości) przez co najmniej dwa dni.
Pozwolenie na budowę jest wartościowym i wiążącym dokumentem urzędowym, jaki osoba ubiegająca się o niego otrzymuje na drodze decyzji administracyjnej. Dokument ten w swojej treści zawiera pozwolenia na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub innych robót budowlanych które nie wiążą się z powstawaniem obiektów budowlanych (jakie są to obiekty, szczegółowo opisano w Dz. U. z 2016 r. poz. 290).
Poprzedni artykuł
Obecny artykuł
Budowa
Następny artykuł

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550,
szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone