Gamma sp. j.
-1
Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego
Służebność przesyłu na prawie użytkowania wieczystego

Ustawodawca przewiduje, że służebność przesyłu powinna zostać ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem. Zgodnie z prawem nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie strony umowy uzgodniły, że ustanowienie takiego prawa nastąpi nieodpłatnie.

Służebność przesyłu - obliczanie wynagrodzenia
Służebność przesyłu - obliczanie wynagrodzenia

Ustawodawca przewiduje, że służebność przesyłu powinna zostać ustanowiona za odpowiednim wynagrodzeniem. Zgodnie z prawem nic nie stoi na przeszkodzie, aby obie strony umowy uzgodniły, że ustanowienie takiego prawa nastąpi nieodpłatnie.

Służebność przesyłu - sprawa w sądzie
Służebność przesyłu - sprawa w sądzie

Służebność przesyłu pozwala na uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości, na której znajdują się urządzenia przesyłowe, np. biegną prze nią rury gazowe, linie energetyczne lub inne tego typu urządzenia.

Jak usunąć słup elektryczny z działki?
Jak usunąć słup elektryczny z działki?

Słup energetyczny to niezbyt estetyczny dodatek do działki. Oprócz tego, że nie dodaje jej urody, może w dużym stopniu utrudniać prace budowlane. Czy istnieje sposób, żeby pozbyć się takiej konstrukcji?

Urządzenia przesyłowe na działce budowlanej
Urządzenia przesyłowe na działce budowlanej

Zdarza się, że na działce budowlanej znajdują się urządzenia przesyłowe takie jak słupy energetyczne, czy siedzi przesyłowe, które mogą stanowić sporą niedogodność w przypadku realizacji inwestycji.

Zasiedzenie służebności przesyłu
Zasiedzenie służebności przesyłu

Istnieje kilka form ustanowienia służebności przesyłu. Może to nastąpić w oparciu o umowę zawartą między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości a przedsiębiorstwem przesyłowym lub na podstawie decyzji sądu.

Służebność gruntowa, a służebność przesyłu
Służebność gruntowa, a służebność przesyłu

Służebność gruntowa to prawo, które obciąża nieruchomość w celu podniesienia użyteczności innej nieruchomości.

Wynagrodzenie za służebność przesyłu
Wynagrodzenie za służebność przesyłu

Służebność przesyłu to skomplikowane zagadnienie i wielu właścicieli nieruchomości nie orientuje się dokładnie jakie prawa przysługują im w przypadku zawierania tego typu umowy z przedsiębiorstwem przesyłowym.

Ustanowienie służebności przesyłu
Ustanowienie służebności przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Czym jest służebność przesyłu?
Czym jest służebność przesyłu?

Służebność przesyłu to instytucja prawa rzeczowego, która została wprowadzona w 2008 roku. Istota służebności przesyłu polega na tym, że przedsiębiorca może korzystać z nieruchomości w oznaczonym zakresie, jeśli planuje wybudować lub znajdują się na niej urządzenia służące do doprowadzania energii elektrycznej, pary, gazu lub płynów, które stanowią jego własność.

Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie
Służebność przesyłu, a wieczyste użytkowanie

Prawo służebności przesyłu jest jedną z forma ograniczenia prawa własności w odniesieniu do nieruchomości nad którymi, na których lub w których posadowiono urządzenia przesyłowe. Co ważne instytucja ta znajduje swoje zastosowanie także w przypadku innych form własności.

Opodatkowanie wynagrodzenia i odszkodowania związanych ze służebnością przesyłu
Opodatkowanie wynagrodzenia i odszkodowania związanych ze służebnością przesyłu

Z prawem służebności przesyłu nierozerwalnie związane są ewentualne korzyści finansowe dla właściciela nieruchomości. Co za tym idzie, tak jak z każdą inna kwotą stanowiącą przychód, także i z tą trzeba wiązać określone zobowiązania podatkowe.

Pozaprawne formy ograniczenia własności w kontekście służebności przesyłu
Pozaprawne formy ograniczenia własności w kontekście służebności przesyłu

Prawo służebności przesyłu jest stale poddawane interpretacjom i wielu praktycznym rozwinięciom. Wskutek tego nie tylko utrwala się linia orzecznicza sądów powszechnych ale co o wiele ważniejszej poszerza się baza możliwości dla rozwiązań w postępowaniu ugodowym.

Dobra wola przedsiębiorcy
Dobra wola przedsiębiorcy

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących służebności przesyłu dopiero w roku 2008 wiele urządzeń przesyłowych znajdowało się na nieruchomościach od bardzo wielu lat.

Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej
Ustanowienie służebności przesyłu na drodze sądowej

Służebność przesyłu jest prawem rzeczowym, pozwalającym na ograniczone korzystanie z przedsiębiorcy przesyłowego z nieruchomości nie należącej do niego. Rodzi to po stronie właściciela nieruchomości możliwość roszczenie określonych korzyści majątkowych w postaci wynagrodzenia oraz odszkodowania za okres bezumownego korzystania przez przedsiębiorcę z danej nieruchomości.

Zasiedzenie służebności przesyłu
Zasiedzenie służebności przesyłu

Osoby, które spotkały się z pojęciem służebności przesyłu często zbyt optymistycznie podchodzą do tego tematu, niejako z urzędu licząc na określone korzyści majątkowe.

Zawiłość prawa służebności przesyłu
Zawiłość prawa służebności przesyłu

Prawo służebności przesyłu pomimo swojej stosunkowo krótkiej historii w polskim systemie prawnym znalazło już wiele ciekawych i praktycznych zastosowań. Zarówno na poziomie sądów, jak i postępowań ugodowych można liczyć na to, że wiele kart zostało już odkrytych i nie trzeba błądzić po omacku, ale jednocześnie doktryna i orzecznictwo wciąż pozostawiają wiele swobody dla nowych linii orzeczniczych.

Ustanowienie służebności przesyłu
Ustanowienie służebności przesyłu

Wokół tematu prawa służebności przesyłu wciąż istnieje wiele niedomówień i nieścisłości. Dzieje się tak wskutek przede wszystkim nieznajomości prawa dotyczącego tej instytucji. Po drugie często jest również tak, że przedsiębiorcy nawet mając wiedzę w tym zakresie decydowali się nie inicjować jakichkolwiek działań w tym zakresie licząc na przedawnienie roszczeń i zasiedzenie.

Elementy służebności przesyłu
Elementy służebności przesyłu

Instytucja służebności przesyłu została wprowadzona do polskiego prawodawstwa stosunkowo niedawno i wciąż jeszcze podlega wielu interpretacjom i utrwalaniu linii orzeczniczej sądów. Warto mieć to na uwadze rozpatrując swoją sprawę, gdyż otwiera to nie tylko możliwości na zupełnie odmienne rozstrzygnięcia w podobnych przypadkach, ale także stwarza okazję to odnajdywania zupełnie nowych zastosowań tych przepisów.

Służebność przesyłu
Służebność przesyłu

Polskie prawo ma tendencję do tego, by być często zmienianym i nierzadko tworzyć niespójną całość. Dlatego jest zadaniem wyjątkowo trudnym śledzenie zmian w polskim prawodawstwie tak, by można było powiedzieć, że jest się na bieżąco. Innymi słowy, są sytuacje w których bez pomocy specjalisty zwyczajnie nie damy rady.

Dni wolne od pracy zgodne z Kodeksem Pracy
Dni wolne od pracy zgodne z Kodeksem Pracy

Przyjmuje się że niedziele oraz wszelkie święta oznaczone czerwonym kolorem w kalendarzu stanowią ustawowo dni wolne od pracy.

Obowiązki pracodawcy wobec młodocianych pracowników
Obowiązki pracodawcy wobec młodocianych pracowników

Młodociani pracownicy wymagają dość szczególnego postępowania, zatem pracodawca, który decyduje się na zatrudnienie takiego pracownika musi liczyć się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami.

Szkolenie z prawa pracy
Szkolenie z prawa pracy

Niezależnie od tego, czy jesteśmy pracownikiem czy pracodawcą warto to jakiś czas przechodzić nawet krótkie szkolenia z tematyki prawa pracy, dzięki czemu poznamy nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki wynikające z bycia pracownikiem/pracodawcą.

Prawo pracy w gastronomii
Prawo pracy w gastronomii

Polskie prawo dopuszcza 40 godzinny tryb pracy, po 8 godzin każdego dnia. Są jedna branże, między innymi gastronomia gdzie niemożliwe jest, by pracownicy pracowali tylko w ciągu tygodnia po 8 godzin i cieszyli się wolnymi weekendami.

Zobacz artykuły na kolejnych podstronach: 1 2 3 4 5 6 7 8 >>
Strefa wiedzy zawiera artykuły z obszarów, którymi zajmujemy się jako dział szkoleń eksperckich: logistyka, prawo, kadry, płace, nieruchomości, budownictwo, energetyka, programy środowiska Windows. Prosimy traktować je jako punkt wyjścia do kolejnego kroku w pogłębianiu wiedzy w tych tematach – do organizowanych przez nas szoleń.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o twoich potrzebach
tel: 22/266 08 47, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone