Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami

Manager/ Specjalista ds. zarządzania najmem komercyjnym

IDEA SZKOLENIA

Podczas warsztatów zaprezentujemy uczestnikom całokształt przepisów związanych z najmem i zarządzaniem nieruchomościami, uregulowania prawne najmu. Szczegółowo omówimy charakterystyczne i kluczowe zapisy umowy najmu komercyjnego: jak konstruować umowę, identyfikować podmiot, udzielać pełnomocnictwa i wiele innych. Omówimy również problematykę negocjacji umów najmu i rozliczania opłat eksploatacyjnych.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń, prezentację własnych doświadczeń, ich wyjaśnienie i rozwiązanie w inny sposób niż sami uczestnicy mogliby to zrobić. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

W programie m.in.:
 • Prawne aspekty umów najmu
 • Kluczowe zapisy umowy najmu komercyjnego
 • Negocjacje umowy najmu
 • Rozliczanie opłat eksploatacyjnych

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się najmem i dzierżawą nieruchomości: Właściciel lokali, pracowników biur obrotu nieruchomościami, posiadaczy lokali, którzy zajmują się wynajmem, lub zamierzają się nim zająć, najemców lokali, pracowników działów prawnych, działów inwestycji, administracji i ekspansji.

Program szkolenia:

 

Cena szkolenia:

1650 zł do 11 czerwca 2018r.
1950 zł od 12 czerwca 2018r.

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia

25

czerwiec 2018 do

26

czerwiec 2018
Miejsce szkolenia

Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

Uregulowania prawne najmu
 • Jakie ustawy regulują najem nieruchomości?
 • Czym różni się umowa najmu od umowy dzierżawy?
 • Umowa najmu a umowa pre-lease

Charakterystyka kluczowych zapisów umowy najmu komercyjnego
 • Na co zwrócić uwagę przy konstruowaniu umów?
 • Jak prawidłowo zidentyfikować podmiot z którym zawieramy umowę?
 • Pełnomocnictwa – kto może udzielać i w jakiej formie?
 • Jakie oświadczenia powinniśmy zawrzeć w umowie i jakie są ich konsekwencje?
 • Umowy na czas oznaczony i nieoznaczony (wady i zalety).
 • Zakres dopuszczalnej działalności najemcy.
 • Czy regulamin wewnętrzny może stać się częścią umowy?
 • Jak ustalić zasady określania czynszu i możliwość jego waloryzacji?
 • Czynsze od obrotów – czy to już standard?
 • W jakim najszerszym zakresie wynajmujący może wyłączyć swoją odpowiedzialność?
 • Zastrzeżenie w trakcie obowiązywania umowy najmu dokonywania zmian budowlanych zmieniających kształt, powierzchnie, położenia nieruchomości
 • W jakim zakresie wynajmujący może ingerować w prace prowadzone na wynajmowanej nieruchomości?
 • Na jak długo można zawrzeć umowę?
 • Czy wynajmujący może zakazać sprzedaży przedsiębiorstwa?
 • Czy wynajmujący może zakazać podnajmu?
 • Kiedy będzie możliwe rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia?
 • Jak prawidłowo formułować i naliczać kary umowne?
 • Czy poza karą umowną można dochodzić dodatkowego odszkodowania?
 • Jakich klauzul unikać?
 • Jakie są najbardziej optymalne formy zabezpieczenia płatności?
 • Jak prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowych płatności?
 • Czy wynajmujący może sobie zastrzec możliwość odcięcia mediów?
 • Czy można przymusić wynajmującego do współpracy?
 • Jak prawidłowo obliczać terminy umowne?
 • Ubezpieczenie nieruchomości i mienia najemcy.
 • Kaucje i rozliczenie po zakończeniu najmu.
 • Specyfika tłumaczenia postanowień w umowach dwu- i wielojęzycznych.

Negocjacje umowy najmu

 • Jak zabezpieczyć poufność przekazywanych danych i rokowań?
 • Co oznacza ofertowy tryb zawarcia umowy?
 • Czy warto załączać oznaczenia nieruchomości na mapach i planach?
 • Opis stanu technicznego lokalu wraz z przyłączami
 • Dlaczego umowę najmu warto zawrzeć z datą pewną?
 • Kiedy i w jaki sposób powinno nastąpić wydanie przedmiotu najmu?
 • Kiedy można się uchylić od umowy najmu z powodu wady oświadczenia woli?
 • Jakie załączniki powinny znaleźć się w umowie najmu?

Rozliczanie opłat eksploatacyjnych

 • Jakie koszty mogą zostać zaliczone do kosztów wspólnych?
 • Czy opłaty eksploatacyjne płacone przez najemcę są przychodem wynajmującego?
 • Jaki VAT od refakturowanych usług?

Opinie o szkoleniach

Rafał Dybka

Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego.

Specjalizuje się w prowadzeniu procesów inwestycji budowlanych, od fazy koncepcji aż do oddania gotowego obiektu. Reprezentuje przedsiębiorców oraz osoby fizyczne we wszelkich postępowaniach związanych z uzyskiwaniem dokumentacji na potrzeby realizacji obiektów budowlanych – postępowania planistyczne, postępowania środowiskowe, postępowania budowlane.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

Manager/ Specjalista ds. zarządzania najmem komercyjnym

Termin szkolenia: 25 czerwiec 2018 r. do 26 czerwiec 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1650 zł do 11 czerwca 2018r. 1950 zł od 12 czerwca 2018r.
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO: zobacz najbliższe szkolenia

Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
11 czerwiec 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Stan prawny 2018r.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
25 czerwiec 2018 - 26 czerwiec 2018 Warszawa
Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
27 czerwiec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
5 lipiec 2018 - 6 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ZARZĄDZANIEM całym cyklem życia projektu inwestycyjnego od hasła „czy na pewno mam pomysł?” lub pytania „Brakuje nam przestrzeni do dalszego rozwoju” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
24 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.
11 wrzesień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
11 wrzesień 2018 - 12 wrzesień 2018 Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
20 wrzesień 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone