szkolenie prowadzi - łukasz prasołek

WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne

IDEA SZKOLENIA

Obliczanie wynagrodzeń jest tematyką skomplikowaną, gdyż przepisy w tej materii są niezmieniane już od wielu lat i nie przystają do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. Jest to tematyka, która obrosła wieloma stanowiskami PIP i MPiPS i dopiero po ich zastosowaniu możliwe jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia za pracę. Dlatego proponujemy Państwu szkolenie w formule warsztatowej, w trakcie którego będą obliczane kluczowe składniki wynagrodzeń występujące w firmach i wskazane zostaną wątpliwości interpretacyjne z nimi związane


Na warsztaty zapraszamy:

 • Kierowników działów Kadr i Płac
 • Kierowników działów personalnych
 • Pracowników księgowości
 • Specjalistów działów płac
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką warsztatów

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Wynagrodzenie za część miesiąca
 •  Czy obniżać wynagrodzenie z tytułu kilkudniowej choroby, jeśli w pozostałym okresie pracownik miał zaplanowany do przepracowania cały wymiar czasu pracy?
 •  Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który zmienia wymiar etatu w trakcie miesiąca?
 •  Czy obliczając wynagrodzenie za część miesiąca zaokrągla się wynik po poszczególnych działaniach?
 •  Jak obliczać wynagrodzenie osobom niezatrudnianym od 1-szego dnia miesiąca, gdy rozpoczyna się on od weekendu?

 

Wynagrodzenie za nadgodziny
 •  Jak rozliczać i wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny pracownicom korzystającym z przerw na karmienie piersią?
 •  Czy ryczałt za nadgodziny jest stałym składnikiem wynagrodzenia?
 •  W jakich okresach należy rozliczać ryczałty za nadgodziny i jak to robić?
 • Zamknięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
 •  Czy zmiany stawek wynagrodzenia w trakcie długiego okresu rozliczeniowego wpływają na zasady rozliczania nadgodzin po jego zakończeniu?
 •  W jakich terminach powinny być składane wnioski o odbiór czasu wolnego za nadgodziny w tak długim okresie rozliczeniowym?
 •  Jak nieusprawiedliwiona nieobecność wpłynie na rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych i wynagrodzenia za nie?
 •  Według jakich stawek obliczać wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypłacane na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
 •  Jakie ryzyka wiążą się z nieoddaniem czasu wolnego za nadgodziny, mimo że były składane wnioski o odbiory czasu wolnego?

 

Potrącenia z wynagrodzenia
 •  Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń przyznawanych z ZFŚS?
 •  Czy tytuł zajęcia komorniczego ma znaczenie dla dokonania potrącenia ze świadczeń socjalnych?
 •  Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
 •  Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

 

Inne składniki wynagrodzenia
 •  Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
 •  Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
 •  Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WYNAGRODZENIA PRACOWNICZE W PRAKTYCE - sytuacje problematyczne

Termin szkolenia: 18 kwiecień 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia

 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy faksem lub e-mailem.
 • Nie wymagamy przedpłaty. Faktura VAT zostanie wystawiona w dniu szkolenia.
 • Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. zwraca pełną sumę opłaty za szkolenie, jeżeli pisemna informacja uczestnika o rezygnacji z udziału przesłana zostanie najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
 • W wypadku rezygnacji po tym terminie Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia.
 • Podpisanie zgłoszenia równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków oraz upoważnia Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. j. do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony firmy płatnika.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

26 luty 2018 - 27 luty 2018 Warszawa
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
13 marzec 2018 Warszawa
Mobbingowi poświęcony jest w kodeksie pracy tylko 1 przepis a dyskryminacji kilka, ale wiedza w tym zakresie wywodzi się głównie z orzecznictwa sądowego, które pokazuje, jakie elementy musi zawierać dane zachowanie, aby mówić o mobbingu czy dyskryminacji. Dlatego też, aby organizacja mogła sprawnie funkcjonować musi znać aktualne orzecznictwo, dzięki czemu zniweluje ryzyka niepożądanych zachowań i uniknie niepotrzebnych kontroli PIP lub procesów sądowych.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
19 marzec 2018 - 20 marzec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
19 marzec 2018 - 20 marzec 2018 Warszawa
W roku 2017 zachodzą ciągłe zmiany w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, gdyż przepisy tej dziedziny zmieniały się już w styczniu, kwietniu, maju i czerwcu, a przed nami jeszcze kolejne zmiany zaplanowane na październik i grudzień, a potem na styczeń 2018 r. Zmiany dotyczą różnych obszarów i zagadnień, począwszy od świadectw pracy, przez nowe wykazy prac uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia kobiet, a kończąc na zmianach dotyczących płac, wprowadzających nowe konta składkowe dla płatników ZUS.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
20 marzec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone