Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

IDEA SZKOLENIA


Wynagrodzenia dla zaawansowanych

sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym

(w tym pierwsze zamknięcie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych)

Praktyczne warsztaty

Obliczanie wynagrodzeń jest obok czasu pracy jedną z najbardziej skomplikowanych materii w kadrach i płacach, gdyż wielość składników wynagrodzenia i różne sposoby ich obliczania powodują, że łatwo polenić błąd, a należy pamiętać, że każde zaniżenie wynagrodzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Dlatego proponujemy warsztaty, w trakcie którego pokazane zostaną sytuacje, gdy obliczenie wynagrodzenia jest problematyczne ze względu na brak precyzyjnego przepisu, różne interpretacje urzędowe, czy regulacje prawne nieprzystające do rzeczywistości.

W trakcie zajęć na konkretnych przykładach uczestniczy obliczą różne składniki wynagrodzenia, poznając przy tym bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS, co z pewnością będzie przydatne w ich dalszej, bieżącej pracy.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zamknięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego • Czy zmiany stawek wynagrodzenia w trakcie długiego okresu rozliczeniowego wpływają na zasady rozliczania nadgodzin po jego zakończeniu?
 • W jakich terminach powinny być składane wnioski o odbiór czasu wolnego za nadgodziny w tak długim okresie rozliczeniowym?
 • Jak nieusprawiedliwiona nieobecność wpłynie na rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych i wynagrodzenia za nie?
 • Według jakich stawek obliczać wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypłacane na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
 • Jakie ryzyka wiążą się z nieoddaniem czasu wolnego za nadgodziny, mimo że były składane wnioski o odbiory czasu wolnego?

Wynagrodzenie za część miesiąca

 

 • Czy obniżać wynagrodzenie z tytułu kilkudniowej choroby, jeśli w pozostałym okresie pracownik miał zaplanowany do przepracowania cały wymiar czasu pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który zmienia wymiar etatu w trakcie miesiąca?
 • Czy obliczając wynagrodzenie za część miesiąca zaokrągla się wynik po poszczególnych działaniach?
 • Jak obliczać wynagrodzenie osobom niezatrudnianym od 1-szego dnia miesiąca, gdy rozpoczyna się on od weekendu?

Wynagrodzenie za nadgodziny

 

 • Jak rozliczać i wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny pracownicom korzystającym z przerw na karmienie piersią?
 • Czy ryczałt za nadgodziny jest stałym składnikiem wynagrodzenia?
 • W jakich okresach należy rozliczać ryczałty za nadgodziny i jak to robić?

 

Potrącenia z wynagrodzenia

 

 • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń przyznawanych z ZFŚS?
 • Czy tytuł zajęcia komorniczego ma znaczenie dla dokonania potrącenia ze świadczeń socjalnych?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
 • Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

 

Wynagrodzenia kierowców

 

 • Jakie składniki wynagrodzenia kierowcy warto zryczałtować, aby uprościć naliczanie wynagrodzeń?
 • Jak powinna wyglądać siatka płac kierowców po ostatniej uchwale SN dotyczącej ryczałtów za noclegi?
 • W jakiej wysokości można określić ryczałty za noclegi w kabinach dla kierowców?
 • Jak dokonać bezpiecznych zmian w siatce płac kierowców, aby utrzymać dotychczasowe koszty wynagrodzeń?

Inne składniki wynagrodzenia

 

 • Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
 • Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?Zasady ustalania przychodów

 

 • Jak definiuje się przychody?
 • Jakie są rodzaje przychodów?
 • Kiedy powstaje przychód?
 • Jak wycenić świadczenia niepieniężne?

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

 

 • Jaka jest definicja kosztów uzyskania?
 • Ile wynoszą koszty kwotowe ze stosunku pracy?
 • Ile wynoszą koszty autorskie?
 • Jakie są konsekwencje wprowadzenia limitu kosztów autorskich?
 • Kiedy można zastosować koszty rzeczywiste?

 

Świadczenia nieoznaczone co do kwoty

 

 • Co to są świadczenia nieoznaczone?
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)?

 

Wybrane świadczenia na rzecz pracowników

 

 • Czy powstaje przychód w przypadku udostępnienia pracownikom do używania składników majątku pracodawcy?
 • Jak rozliczać używanie samochodów służbowych do celów prywatnych?
 • Jak rozliczyć abonamenty medyczne?
 • Jakie skutki podatkowe wywołuje udostępnienie pracownikom telefonów i laptopów?
 • Jak rozliczyć udostępnienie mieszkań służbowych?
 • Jakie zwolnienia podatkowe obowiązują w przypadku świadczeń ZFŚS?
 • Czy imprezy generują przychody u pracowników? 
 • Czy szkolenia pracownicze podlegają opodatkowaniu?
 • Jak rozliczać podróże służbowe?
 • Jakie świadczenia musi spełniać ubiór pracownika, żeby mógł korzystać ze zwolnienia od podatku?
 • Jakie świadczenia BHP korzystają ze zwolnienia od podatku?

 

Rozliczenia osób zatrudnionych

 

 • Jak ustala się zaliczki na podatek dochodowy?
 • Jakie dochody wykazuje się w PIT-4R, a jakie w PIT-8AR?
 • Kiedy sporządza się PIT-11?
 • Jakie są warunki sporządzania PIT-40?
 • Kiedy składamy PIT-8C?
 • Jaki identyfikator podatnika należy wykazywać na dokumentach podatkowych?

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych zamieszczanych między innymi w portalach wydawnictwa Wolters Kluwer oraz na łamach Gazety Prawnej i Rachunkowości. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej - głównie z podatków i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Termin szkolenia: 26 październik 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - warsztaty
16 kwiecień 2018 Warszawa
Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.
10 maj 2018 - 11 maj 2018 Warszawa
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
18 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone