Bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

IDEA SZKOLENIA


Wynagrodzenia dla zaawansowanych

sytuacje problematyczne w aspekcie prawnym i podatkowym

(w tym pierwsze zamknięcie 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych)

Praktyczne warsztaty

Obliczanie wynagrodzeń jest obok czasu pracy jedną z najbardziej skomplikowanych materii w kadrach i płacach, gdyż wielość składników wynagrodzenia i różne sposoby ich obliczania powodują, że łatwo polenić błąd, a należy pamiętać, że każde zaniżenie wynagrodzenia stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Dlatego proponujemy warsztaty, w trakcie którego pokazane zostaną sytuacje, gdy obliczenie wynagrodzenia jest problematyczne ze względu na brak precyzyjnego przepisu, różne interpretacje urzędowe, czy regulacje prawne nieprzystające do rzeczywistości.

W trakcie zajęć na konkretnych przykładach uczestniczy obliczą różne składniki wynagrodzenia, poznając przy tym bieżące orzecznictwo sądowe oraz stanowiska PIP  i MPiPS, co z pewnością będzie przydatne w ich dalszej, bieżącej pracy.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

 

Zamknięcie 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego • Czy zmiany stawek wynagrodzenia w trakcie długiego okresu rozliczeniowego wpływają na zasady rozliczania nadgodzin po jego zakończeniu?
 • W jakich terminach powinny być składane wnioski o odbiór czasu wolnego za nadgodziny w tak długim okresie rozliczeniowym?
 • Jak nieusprawiedliwiona nieobecność wpłynie na rozliczenie nadgodzin średniotygodniowych i wynagrodzenia za nie?
 • Według jakich stawek obliczać wynagrodzenie za nadgodziny dobowe wypłacane na koniec 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego?
 • Jakie ryzyka wiążą się z nieoddaniem czasu wolnego za nadgodziny, mimo że były składane wnioski o odbiory czasu wolnego?

Wynagrodzenie za część miesiąca

 

 • Czy obniżać wynagrodzenie z tytułu kilkudniowej choroby, jeśli w pozostałym okresie pracownik miał zaplanowany do przepracowania cały wymiar czasu pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika, który zmienia wymiar etatu w trakcie miesiąca?
 • Czy obliczając wynagrodzenie za część miesiąca zaokrągla się wynik po poszczególnych działaniach?
 • Jak obliczać wynagrodzenie osobom niezatrudnianym od 1-szego dnia miesiąca, gdy rozpoczyna się on od weekendu?

Wynagrodzenie za nadgodziny

 

 • Jak rozliczać i wypłacać wynagrodzenie za nadgodziny pracownicom korzystającym z przerw na karmienie piersią?
 • Czy ryczałt za nadgodziny jest stałym składnikiem wynagrodzenia?
 • W jakich okresach należy rozliczać ryczałty za nadgodziny i jak to robić?

 

Potrącenia z wynagrodzenia

 

 • Jak dokonywać potrąceń ze świadczeń przyznawanych z ZFŚS?
 • Czy tytuł zajęcia komorniczego ma znaczenie dla dokonania potrącenia ze świadczeń socjalnych?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego w ciągu miesiąca powinno spowodować obniżenie wynagrodzenie w stałej wysokości?
 • Do kiedy można najpóźniej dokonać potrącenia wynagrodzenia z tytułu nieodpracowanego wyjścia prywatnego?

 

Wynagrodzenia kierowców

 

 • Jakie składniki wynagrodzenia kierowcy warto zryczałtować, aby uprościć naliczanie wynagrodzeń?
 • Jak powinna wyglądać siatka płac kierowców po ostatniej uchwale SN dotyczącej ryczałtów za noclegi?
 • W jakiej wysokości można określić ryczałty za noclegi w kabinach dla kierowców?
 • Jak dokonać bezpiecznych zmian w siatce płac kierowców, aby utrzymać dotychczasowe koszty wynagrodzeń?

Inne składniki wynagrodzenia

 

 • Kiedy obliczać średnią urlopową z 12-miesięcy?
 • Czy honoraria z tytułu praw autorskich otrzymywane przez pracownika uwzględniamy do obliczenia jego wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak wypłacać wynagrodzenie w okresie zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy?Zasady ustalania przychodów

 

 • Jak definiuje się przychody?
 • Jakie są rodzaje przychodów?
 • Kiedy powstaje przychód?
 • Jak wycenić świadczenia niepieniężne?

 

Koszty uzyskania przychodów ze stosunku pracy

 

 • Jaka jest definicja kosztów uzyskania?
 • Ile wynoszą koszty kwotowe ze stosunku pracy?
 • Ile wynoszą koszty autorskie?
 • Jakie są konsekwencje wprowadzenia limitu kosztów autorskich?
 • Kiedy można zastosować koszty rzeczywiste?

 

Świadczenia nieoznaczone co do kwoty

 

 • Co to są świadczenia nieoznaczone?
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego (K 7/13)?

 

Wybrane świadczenia na rzecz pracowników

 

 • Czy powstaje przychód w przypadku udostępnienia pracownikom do używania składników majątku pracodawcy?
 • Jak rozliczać używanie samochodów służbowych do celów prywatnych?
 • Jak rozliczyć abonamenty medyczne?
 • Jakie skutki podatkowe wywołuje udostępnienie pracownikom telefonów i laptopów?
 • Jak rozliczyć udostępnienie mieszkań służbowych?
 • Jakie zwolnienia podatkowe obowiązują w przypadku świadczeń ZFŚS?
 • Czy imprezy generują przychody u pracowników? 
 • Czy szkolenia pracownicze podlegają opodatkowaniu?
 • Jak rozliczać podróże służbowe?
 • Jakie świadczenia musi spełniać ubiór pracownika, żeby mógł korzystać ze zwolnienia od podatku?
 • Jakie świadczenia BHP korzystają ze zwolnienia od podatku?

 

Rozliczenia osób zatrudnionych

 

 • Jak ustala się zaliczki na podatek dochodowy?
 • Jakie dochody wykazuje się w PIT-4R, a jakie w PIT-8AR?
 • Kiedy sporządza się PIT-11?
 • Jakie są warunki sporządzania PIT-40?
 • Kiedy składamy PIT-8C?
 • Jaki identyfikator podatnika należy wykazywać na dokumentach podatkowych?

Opinie o szkoleniach

Łukasz Prasołek

Ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, w latach 2003-2006 pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i czasu pracy kierowców, a w latach 2006-2015 pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Od 1.1.2016 r. prowadzi własną działalność gospodarczą Nowoczesne Kadry Łukasz Prasołek.

Jest autorem książek: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań), „Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów” (INFOR 2011) „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania). Jest również współautorem komentarzy naukowych do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy wydawanych w serii Pogotowie Kadrowe przez Wydawnictwo ODDK.

Jest również stałym współpracownikiem dzienników Rzeczpospolita i Gazeta Prawna oraz wielu innych wydawnictw branżowych skierowanych do działów kadr i płac oraz do firm transportowych.

Od 10 lat prowadzi szkolenia z czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac.

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych zamieszczanych między innymi w portalach wydawnictwa Wolters Kluwer oraz na łamach Gazety Prawnej i Rachunkowości. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej - głównie z podatków i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WYNAGRODZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH

Termin szkolenia: 26 październik 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
14 czerwiec 2018 Warszawa
Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
18 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego – SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
21 czerwiec 2018 Warszawa
Wydawać by się mogło, że zwalnianie pracowników to jedna z najprostszych czynności wykonywanych przez działy HR, ale niestety wielość procesów sądowych toczących się na tym tle wskazuje na skomplikowanie tej problematyki. Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest o ciągle jeden z głównych tematów i nadal się okazuje, że pojawiają się coraz to nowe zagadnienia wcześniej nie rozpoznawane, jak określenie przyszłej przyczyny wypowiedzenia, wystawienie pracownika na próbę przez wręczenie mu łapówki przez podstawioną osobę, czy zasady dezaktualizacji przyczyny wypowiedzenia w przypadku długiej choroby
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
11 lipiec 2018 - 12 lipiec 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
20 wrzesień 2018 - 21 wrzesień 2018 Warszawa
Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji? To pytania, na które wszyscy szukamy odpowiedzi. I odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać podczas naszych warsztatów, gdzie analizować będziemy najnowsze trendy w motywacji, jak również sprawdzone rozwiązania.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone