Gamma sp. j.
249|250

WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY

Idea szkolenia

Osoby które w codziennej pracy mają styczność z operatem szacunkowym bardzo często mają problem z weryfikacją jego zawartości. Dodatkowo każdego roku wzrasta ilość postępowań przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej w związku z nieprawidłowo sporządzonymi opracowaniami. Celem naszego szkolenia jest zebranie informacji nt. zasad prawnych, poprawności sporządzania operatu szacunkowego oraz możliwych do zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem. Oprócz wiedzy merytorycznej podczas szkolenia omówione zostaną również nurtujące uczestników problemy praktyczne. Prowadząca szkolenie Pani Magdalena Małecka to praktyk, rzeczoznawca majątkowy z uprawnieniami i doświadczony szkoleniowiec.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta. Po za tym zarządcy, administratorzy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, właściciele obiektów i budowli, pracownicy urzędów i agencji – osoby które uczestniczą w obrocie nieruchomości lub zarządzają mieniem lub jego wartością.

Uczestnicy zajęć proszeni są o przeslanie do organizatora na około 10 dni przed szkoleniem uwag, pytań, wątpliwości jakie ich zdaniem należałoby w trakcie zajęć wyjaśnić lub poruszyć oraz przykłady konkretnych dokumentów w stosunku do których pojawiły się w trakcie pracy problemy i wątpliwości.

 Pobierz ofertę szkolenia: 

Program szkolenia

I dzień szkolenia


I.Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego, w tym:

 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • Powszechne Krajowe Zasady Wyceny uchwalone przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

II.Nieruchomość oraz rodzaje praw związanych z nieruchomością

 • Własność
 • Użytkowanie wieczyste
 • Ograniczone prawa rzeczowe ( m.in. Służebność przesyłu)
 • Prawa zobowiązaniowe (najem, dzierżawa)

III. Wymagania dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego wynikające z rozporządzenia
i standardów zawodowych, w tym:

 • podejścia, metody i techniki wyceny
 • rodzaje określanych wartości

IV.Zróżnicowanie podejść, metod i technik wycen – pod kątem rodzaju nieruchomości:

 • powierzchnie biurowe,
 • lokale użytkowe, centra handlowe,
 • magazyny,
 • hotele,
 • grunty inwestycyjne

V.Operat szacunkowy, w tym:

 • proces wyceny,
 • główne funkcje operatu szacunkowego,
 • normatywna zawartość operatu szacunkowego,
 • aktualność i aktualizacja operatu szacunkowego

VI.Analiza poprawności sporządzania operatu szacunkowego:

 • odbiór operatu szacunkowego przez zamawiającego
 • ocena prawidłowości sporządzania operatu szacunkowego dokonana przez organizację zawodową rzeczoznawców majątkowych
 • postępowanie wyjaśniające przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

VII. Dokumenty źródłowe (związane z nieruchomością, gruntem, budową itp.). Ocena ważności dokumentów.

VIII. Główne czynniki decydujące o wartości nieruchomości, w tym:

 • Cechy prawne nieruchomości
 • Przeznaczenie nieruchomości i źródła ustalania przeznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wynikające z decyzji o warunkach zabudowy, wynikające ze Studium Gminnego
 • Cechy techniczno – użytkowe nieruchomości


II dzień szkolenia


IX.Założenia, jako jeden z najważniejszych, przesądzający o końcowej wartości,
elementów wyceny nieruchomości

X.Dyskusja – omówienie przypadków, z którymi spotkali się uczestnicy , pytań i
wątpliwości

Zakończenie drugiego dnia szkolenia ok. 13.00 lunchem dla uczestników.

Trener

Magdalena Małecka

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jest również biegłym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV), jest również członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).

Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki Eagle Invest, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych.

Prowadzi praktyki z zakresu wyceny nieruchomości oraz szkolenia zamknięte i otwarte z tego zakresu.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_dom-ing-csl-top-secret.jpg|M_samsung_pandora_stomilex_brvz_msd_new-yorker.jpg|pzu-calsberg-mlekpol.jpg
231
247

KONSULTANT SZKOLENIAMonika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl

Szybki kontakt


INFORMACJE O SZKOLENIU

Termin szkolenia:

OD:
2018
18
stycznia
DO:
2018
19
stycznia
Liczba dni: 2

Dni do szkolenia: 36

Miejsce: Warszawa

Cena netto:

1550 zł do 5 stycznia 2018r.
1850 zł od 6 stycznia 2018r.

1550 zł do 5 stycznia 2018r.
1850 zł od 6 stycznia 2018r.

Obecne szkolenie
WYCENA NIERUCHOMOŚCI - PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone