Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się wyceną nieruchomości

Zajęcia poprowadzi uznany ekspert i praktyk - Magdalena Małecka

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

ZASADY STOSOWANIA I ISTOTA PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO

IDEA SZKOLENIA

Szkolenie Wycena Nieruchomości pozwoli zebrać informacje nt. zasad stosowania i istoty podejścia porównawczego w wycenie nieruchomości, jak również zasad i wymagań dotyczących sporządzania operatów szacunkowych oraz możliwych zastosowania podejść, metod i technik wyceny wraz z ich wyjaśnieniem.

Zajęcia poprowadzi uznany ekspert, praktyk – rzeczoznawca majątkowy, posiadający uprawnienia RICS i REV, zajmujący się jednocześnie przeprowadzaniem szkoleń w różnych obszarach wyceny.

Uczestnikami szkolenia będą praktycy z różnych dziedzin biznesu, co pozwoli na wymianę doświadczeń. Uczestnicy będą mieli przed szkoleniem złożenia pytań lub przykładów wycen które chcieliby omówić podczas szkolenia.

W programie m.in.:

 • stan prawny w zakresie wyceny nieruchomości oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego
 • nieruchomość oraz rodzaje praw związanych z nieruchomością
 • wymagania dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego wynikające z rozporządzeń i standardów zawodowych
 • zróżnicowanie podejść, metod i techniki wycen
 • dokumenty źródłowe związanie z nieruchomością, gruntem. Ocena ważności dokumentów ważne definicje – nieruchomość podobna, stan nieruchomości, przeznaczenie itp
 • podejście porównawcze – podstawy i omówienie zasady stosowania
 • trendy zmian cen, cechy, wagi, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu
 • podejścia porównawczego, ceny okazjonalne i amatorskie, Inter i ekstrapolacja
 • podejście porównawcze – metoda porównywania parami
 • metoda korygowania ceny średniej

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby zajmujące się wyceną nieruchomości, również te które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta. Po za tym zarządcy, administratorzy nieruchomości, rzeczoznawcy majątkowi, właściciele obiektów i budowli, pracownicy urzędów i agencji – osoby które uczestniczą w obrocie nieruchomości lub zarządzają mieniem lub jego wartością.

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

DZIEŃ I
 
8.30 rejestracja

9.00-10.30 Szkolenie
1.  Stan prawa w zakresie wyceny nieruchomości oraz zasady sporządzania operatu szacunkowego
2.  Nieruchomość oraz rodzaje praw związanych z nieruchomością.
3. Wymagania dotyczące sporządzenia operatu szacunkowego wynikające z rozporządzenia i standardów zawodowych, w tym:
 • podejścia, metody i techniki wyceny,
 • rodzaje określanych wartości.
4. Zróżnicowanie podejść, metod i technik wycen – pod kątem rodzaju nieruchomości: powierzchnie biurowe, lokale użytkowe, centra handlowe, magazyny, hotele, grunty inwestycyjne.
 
10.30-10.50 przerwa kawowa
 
10.50-12.50 szkolenie
1. Główne czynniki decydujące o wartości nieruchomości, w tym:
 • cechy prawne nieruchomości,
 • przeznaczenie nieruchomości i źródła ustalania przeznaczenia, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, wynikające z decyzji o warunkach zabudowy, wynikające z ze Studium Gminnego
 • cechy techniczno- użytkowe nieruchomości.
2. Dokumenty źródłowe (związane z nieruchomością, gruntem, budową itp.). Ocena ważności dokumentów
3. Ważne definicje – nieruchomość podobna, stan nieruchomości, przeznaczenie, inne
4. Podejście porównawcze – podstawy i omówienie zasady stosowania; omówienie noty interpretacyjnej dotyczącej stosowania podejścia porównawczego przy wycenie nieruchomości
 
12.50-13.50 lunch

13.50-15.20 szkolenie
1. Ważne informacje – omówienie – trend zmiany cen, cechy, wagi, dane transakcyjne, wskaźniki statystyczne istotne przy wycenie przy zastosowaniu podejścia porównawczego, ceny okazjonalne i amatorskie, Inter i ekstrapolacja
2. Podejście porównawcze – metoda porównywania parami – podstawy i omówienie zasady stosowania wraz z przykładem obliczeniowym
 
15.20-15.40 przerwa kawowa
 
15.40- 16.40 szkolenie
1. Cd. pkt. 9
2. Podejście porównawcze – metoda korygowania ceny średniej – podstawy i omówienie zasady stosowania wraz z przykładem obliczeniowym    

 
DZIEŃ II 

8.30 poranna kawa
 
9.00-10.30 szkolenie
1. Założenia, jako jeden z najważniejszych, przesądzający o końcowej wartość, elementów wyceny nieruchomości.
 
10.30-10.50 przerwa kawowa
 
10.50-12.50 szkolenie
1. Dyskusja  – omówienie przypadków, z którymi spotkali się uczestnicy lub pytań i wątpliwości
2. Case study – praca z operatami szacunkowymi i analiza zastosowania podejścia porównawczego do wyceny nieruchomości.
 
12.50 – zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów,  lunch

Opinie o szkoleniach

Magdalena Małecka

Magdalena Małecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jest również biegłym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV), jest również członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS).

Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Wyceną nieruchomości zajmuje się w ramach spółki AIM PROPERTY. Jest doradcą na rynku nieruchomości oraz czynnie działającym inwestorem. Inwestycje na rynku nieruchomości prowadzi w ramach spółki Eagle Invest, która także pozyskuje fundusze od inwestorów zewnętrznych.

Prowadzi praktyki z zakresu wyceny nieruchomości oraz szkolenia zamknięte i otwarte z tego zakresu.
Posiada wieloletnie doświadczenie jako członek Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych, w tym „Wartość rynkowa nieruchomości” czy „Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Członek Środkowopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych z siedzibą w Koszalinie.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

WYCENA NIERUCHOMOŚCI ZASADY STOSOWANIA I ISTOTA PODEJŚCIA PORÓWNAWCZEGO

Termin szkolenia: 1 grudzień 2018 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - NIERUCHOMOŚCI, BUDOWNICTWO: zobacz najbliższe szkolenia

Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
11 czerwiec 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
Stan prawny 2018r.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
25 czerwiec 2018 - 26 czerwiec 2018 Warszawa
Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
27 czerwiec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
5 lipiec 2018 - 6 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z ZARZĄDZANIEM całym cyklem życia projektu inwestycyjnego od hasła „czy na pewno mam pomysł?” lub pytania „Brakuje nam przestrzeni do dalszego rozwoju” do rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
24 lipiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.
11 wrzesień 2018 Warszawa
Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
11 wrzesień 2018 - 12 wrzesień 2018 Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
20 wrzesień 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone