Celem szkolenia jest omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR)

I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia ma być omówienie nowych zasad ochrony danych osobowych przewidzianych w ogólnym rozporządzeniu unijnym o ochronie danych osobowych (GDPR). Rozporządzenie zastąpi obowiązujące dotychczas ramy prawne ochrony danych osobowych, stanowiąc bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Szkolenie uzupełnione zostanie o najnowsze kierunki wykładni przepisów ogólnego rozporządzenia, prezentowane na łamach najnowszej, krajowej oraz europejskiej literatury prawniczej oraz w dokumentach Grupy Roboczej art. 29.

GDPR jako pierwszy akt prawa unijnego zawiera przepisy nakładające obowiązki wprost na szeroko rozumiane organy administracji publicznej, oddzielając je wyraźnie od obowiązków ogólnych bądź nakładanych wyłącznie na przedsiębiorców. Prowadzący szkolenie obok wykładni ogólnych obowiązków nakładanych przez GDPR, położą więc szczególny nacisk na przepisy dedykowane wprost do sektora publicznego. Powyższe wydaje się być szczególnie istotne, uwzględniając wyrażony w Konstytucji RP oraz kodeksie postępowania administracyjnego ogólny obowiązek działania administracji publicznej na podstawie i w granicach prawa. Powyższe wywiera również niebagatelny wpływ na zasady przetwarzania danych osobowych, w tym stosowanie przesłanek legalizujących ich pozyskanie.

Na szkolenie zapraszamy osoby które:
 • na co dzień odpowiadają za nadzór nad przestrzeganiem wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych,
 • z racji swoich obowiązków powinny w sposób szczególny zwracać uwagę na wymogi stawiane przez Ustawę,
 • pracują w kadrach zarządzających lub jako administrator bezpieczeństwa informacji.


Pobierz program szkolenia:

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Otwarcie szkolenia (wprowadzenie)
 • cele oraz ogólne założenia reformy sektora ochrony danych osobowych – dlaczego reforma jest konieczna
 • zmiana podejścia do ochrony danych osobowych w sektorze publicznym
 • wykładnia pojęcia organów administracji publicznej jako adresatów obowiązków przewidzianych w GDPR
 • zasada autonomii instytucjonalnej i proceduralnej oraz jej wpływ na stosowanie GDPR
I Blok
 • Forma prawna reformy sektora ochrony danych osobowych
 • bezpośrednie stosowanie ogólnego rozporządzenia, a wymóg jego transpozycji do porządków prawnych państw członkowskich
 • wejście w życie a obowiązywanie – czyli „jak rozumieć” prawo unijne
 • co dalej z ustawą o ochronie danych osobowych – na jakim etapie są prace związane ze zmianą
 • kto odpowiada za wdrożenie ogólnego rozporządzenia
II Blok
Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych w sektorze publicznym cz.1
 • nowe przesłanki przetwarzania danych osobowych zwykłych oraz wrażliwych
 • nowe zasady realizacji obowiązku informacyjnego
 • audyty należytej ochrony danych osobowych
 • zasada ochrony danych osobowych na etapie projektowania tzw. privacy by design oraz domyślna ochrona danych i jej zastosowanie do tworzenia projektów aktów prawnych (w tym aktów prawa miejscowego)
 • dokumentowanie zasad ochrony danych osobowych
 • nowe zasady powierzania danych osobowych
 • obowiązek zgłaszania GIODO przypadków naruszenia danych osobowych

III Blok
Podstawowe obowiązki administratorów danych osobowych w sektorze publicznym cz.2

 • szczególne zasady udostępniania danych osobowych na wniosek
 • prawnie usprawiedliwiony cel jako przesłanka przetwarzania danych w sektorze publicznym
 • ocena skutków na ochronę danych osobowych a podejmowanie działań prawodawczych
 • szczególne zasady nakładania kar finansowych za przetwarzanie danych przez podmioty z sektora publicznego
 • wymóg wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji

IV Blok
ABI/Inspektor ochrony danych osobowych (DPO)

 • obowiązek wyznaczenia ABI w sektorze publicznym
 • status prawny inspektora ochrony danych
 • wyznaczenie ABI – obowiązek czy uprawnienie
 • powołanie oraz odwołanie inspektora ochrony danych
 • gwarancje niezależności
 • nowe zadania inspektora ochrony danych
 • dlaczego inspektor ochrony danych to nie to samo co ABI – z punktu widzenia wieloletnich doświadczeń kancelarii


V Zakończenie

 • jak przygotować się do daty, w której rozporządzenie zacznie być stosowane – co już możemy a co powinniśmy zrobić
 • najnowsze komentarze, stanowiska praktyków i doktryny do uchwalonego GDPR, czyli co się mówi o rozporządzeniu
 • podsumowanie, ogólna ocena nowych ram prawych ochrony danych osobowych oraz perspektywy dalszych zmian w sektorze ochrony danych (przetwarzanie danych osobowych w ramach tzw. usług zaufania)

Opinie o szkoleniach

Agnieszka Szalińska-Uflewska

Prawnik, absolwentka WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999–2014 pracownica Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Departamentu Inspekcji, Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych oraz Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg. Posiada wieloletnie doświadczenie audytorskie oraz trenerskie z zakresu ochrony danych osobowych w administracji publicznej (urzędy pracy, szkolnictwo, jednostki samorządu terytorialnego). W Omni Modo jest odpowiedzialna za szkolenia dla podmiotów z szeroko pojętego sektora publicznego.

Przeprowadziła szereg szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze publicznym (Powiatowe Urzędy Pracy, Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Gminy i Miasta), jak i w sektorze prywatnym (Telewizja Polsat S.A., FMG International S.A., Agencja Wydawniczo - Reklamowa „Wprost” Sp. z o.o.). Wyróżnia się biegłością w tworzeniu dokumentacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych (m.in. umowy powierzenia, polityka bezpieczeństwa informacji, upoważnienia ds. przetwarzania danych osobowych, wnioski rejestracyjne).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (GDPR) I JEJ WPŁYW NA PRZETWARZANIE DANYCH W SEKTORZE PUBLICZNYM

Termin szkolenia: 2 grudzień 2016 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - warsztaty
16 kwiecień 2018 Warszawa
Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.
10 maj 2018 - 11 maj 2018 Warszawa
Modyfikacja systemu wynagradzania w organizacji lub stworzenie nowego systemu jest wyzwaniem, przed którym coraz częściej stają osoby zarządzające lub pracownicy działu HR.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
18 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone