UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

IDEA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Warsztatach organizowanych przez firmę Gamma we współpracy z Kancelarią Radcowską OKOLSKI:  „UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – Aspekty praktyczne, roszczenia i spory budowlane w sądzie i arbitrażu”.

Coraz częstszym problemem firm zaangażowanych w proces budowlany jest niewłaściwa konstrukcja umów o roboty budowlane oraz błędna interpretacja zapisów. Przykładów nieprawidłowości jest wiele, dlatego też zanim zdecydują się Państwo, komu powierzyć inwestycje, warto wiedzieć jak należycie skonstruować umowę która będzie bezpieczna dla Państwa interesów.

Zaproszeni Eksperci z Kancelarii Radcowskiej OKOLSKI przedstawią najbardziej istotne kwestie związane z przygotowaniem oraz realizacją umów o roboty budowlane oraz analizą i weryfikacją roszczeń.

W programie m.in.:

 • analiza ryzyk związanych z procesem inwestycyjnym i sposoby ich unikania
 • analiza i weryfikacja głównych postanowień kontraktowych w umowach o roboty budowlane
 • sposoby dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i arbitrażowej
 • analiza roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • analiza roszczeń odszkodowawczych z tytułu nienależytego wykonania zobowiązań
 • praktyczne aspekty dochodzenia roszczeń/zabezpieczania się przed roszczeniami
 • praktyczne uwagi dotyczące sądowego dochodzenia roszczeń

 

Grupa docelowa:
Warsztat kierujemy do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych, projektowych m.in. pracownicy działów: prawnych, nieruchomości, inwestycji, umów, kontraktów  i planowania, osoby odpowiedzialne za szacowanie ryzyk oraz za roszczenia.

Prezent do szkolenia:
Dla każdego uczestnika w prezencie do materiałów szkoleniowych dołączona zostanie Książka „UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE”  Wydanie 2013, autorstwa Pana Dariusza Okolskiego,
wzbogacona wzorami umów i gwarancji budowlanych oraz wyciągiem odpowiednich przepisów z Kodeksu cywilnego.

W niniejszej publikacji m.in.:

 • rodzaje umów o roboty budowlane,
 • warunki ogólne umów o roboty budowlane,
 • treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego,
 • relacje między uczestnikami procesu budowlanego,
 • zagrożenia związane z przebiegiem robót budowlanych i sposoby ich unikania.

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1 Dzień

Dariusz Okolski, Adwokat i Radca Prawny, OKOLSKI Kancelaria Radcowska

9.30
Poranna kawa, powitanie uczestników, rozpoczęcie warsztatów

10.00 - 10.45
ZAGROŻENIA I RYZYKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM/BUDOWLANYM

 • ryzyka prawne
 • ryzyka finansowe
 • ryzyka techniczne
 • inne


10.45 - 11.00
Przerwa na kawę

11.00 - 11.30
STRONY UMOWY PROCESU INWESTYCYJNEGO

 • inwestor
 • projektant
 • wykonawca
 • nadzór inwestorski


11.30 - 12.30
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE, PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 • rodzaje umów o roboty budowlane
 • obowiązki inwestora
 • obowiązki wykonawcy


12.30 - 13.30
Przerwa na Lunch

13.30 - 14.15
ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ, GWARANCJE I UBEZPIECZENIA

 • zabezpieczenia na rzecz inwestora
 • zabezpieczenia na rzecz wykonawcy
 • rękojmia i gwarancja jakości


14.15 - 15.00
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON PROCESU

 • odpowiedzialność kontraktowa
 • odpowiedzialność deliktowa
 • odpowiedzialność solidarna


15.00 - 15.15
Przerwa kawowa

15.15 - 16.00
ROZSZCZENIA BUDOWLANE W SĄDZIE I ARBITRAŻU, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 • kazusy sądowe i arbitrażowe

16.00
Zakończenie pierwszego dnia


2 Dzień

Jakub Sewerynik, Radca Prawny, OKOLSKI Kancelaria Radcowska

9.30
Poranna kawa, powitanie uczestników, rozpoczęcie warsztatów

10.00 - 10.45
RĘKOJMIA A GWARANCJA – ZAGADNIENIA WSTĘPNE

 • Przedsiębiorca a konsument
 • Kodeks cywilny a Ustawa o sprzedaży konsumenckiej
 • Wady fizyczne a wady prawne


10.45 - 11.50
Przerwa na kawę

11.00 - 12.00
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • Zakres uprawnień
 • Modyfikacja odpowiedzialności
 • Wyłączenie odpowiedzialności
 • Terminy na zgłaszanie wad i dochodzenie roszczeń
 • Początek rękojmi
 • Wygaśnięcie rękojmi
 • Przerwanie biegu terminu
 • Przejście uprawnień z rękojmi na nabywców nieruchomości


12.00 - 12.30
UPRAWNIENIA Z TYTUŁU GWARANCJI

 • Zakres uprawnień
 • Terminy
 • Wygaśnięcie gwarancji


12.30 - 13.30
Przerwa na Lunch

13.30 - 14.15
ROSZCZENIA ODSZKODOWAWCZE

 • Roszczenie odszkodowawcze przy rękojmi
 • Roszczenie odszkodowawcze z tytułu nienależytego wykonania zobowiązania
 • Wygaśnięcie roszczeń odszkodowawczych
 • Kara umowna


14.15 - 15.00
RĘKOJMIA A OBOWIĄZKI STRON UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

 • Obowiązek zgłoszenia wady
 • Obowiązek usunięcia wady
 • Wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy
 • Dokumentacja jako podstawa dochodzenia roszczeń/obrony przed roszczeniami

 

15.00 - 15.15
Przerwa na kawę

15.15 - 16.00
SĄDOWE DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU RĘKOJMI

 • termin na wniesienie pozwu
 • ciężar dowodu
 • dowód z biegłego (wizja lokalna, opinia pisemna, przesłuchanie biegłego na rozprawie)
 • koszty
 • aspekt czasowy (sąd powszechny/arbitraż)
 • niewypłacalność gwaranta

DODATKOWO:
Gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa albo kaucja pieniężna jako skuteczny sposób zabezpieczenia roszczeń Inwestora.


16.40
Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów.

Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo w warsztacie

Opinie o szkoleniach

Dariusz Okolski

Wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą - Altheimer&Gray, Clifford Chance, Haarmann Hemmelrath, dyrektor departamentu prawnego w Skanska Polska Sp. z o.o. oraz w firmie deweloperskiej Blue City Sp. z o.o. 

Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Prezes i arbiter Sądu Arbitrażowego ds. Energetyki przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii w Warszawie. 
Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi. Wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Wydział Inżynierii Lądowej, Studia Podyplomowe – Zarządzanie w budownictwie.

Autor książki „Umowa o roboty budowlane” wydanej przez C.H. Beck (siedem wydań) w 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 i 2013 r. oraz redaktor i współautor Komentarza „Prawo budowlane i nieruchomości” wydanego przez CH Beck w 2013 r., a także wielu artykułów dotyczących bieżących kwestii prawa nieruchomości.

Jakub Sewerynik

Radca prawny, specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa spółek handlowych oraz ochrony danych osobowych. Zajmuje się także prowadzeniem sporów sądowych i arbitrażowych, w szczególności dotyczących wad nieruchomości i rozliczeń z wykonawcami. Szczególnie interesuje go problematyka niedozwolonych klauzul umownych. Wraz z Dariuszem Okolskim prowadzi OKOLSKI Kancelaria Radcowska. Jest członkiem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie IX kadencji. Publikuje artykuły w dzienniku „Rzeczpospolita”, kwartalniku „Prawo asekuracyjne” oraz na własnym blogu prawniczym. Jest również ekspertem Instytutu na rzecz kultury prawnej „Ordo Iuris”. Zna biegle język angielski, a język niemiecki w stopniu komunikatywnym.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Monika Tarczyńska-Nowak

Project Manager

tel. +48 (22) 250 11 54
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE

Termin szkolenia: 17 grudzień 2015 r. do 18 grudzień 2015 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 1750 zł/os
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - PRAWO: zobacz najbliższe szkolenia

Wykonawca w branży deweloperskiej
25 kwiecień 2018 Warszawa
Konkretnie. Komunikatywnie. O umowach deweloperskich
Czyli jak wyceniać nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości
25 kwiecień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest omówienie zasad wyceny nieruchomości w związku z udzieleniem kredytu pod zabezpieczenie na nieruchomości. W trakcie szkolenia omówione zostaną konkretne wyceny oraz możliwe, popełniane błędy. Wyjaśnieniu podlegać będą również pytania i wątpliwości uczestników
PRAWIDŁOWY OPERAT SZACUNKOWY
9 maj 2018 - 10 maj 2018 Warszawa
Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby które na co dzień mają styczność z operatami szacunkowymi a w szczególności te które muszą wypowiedzieć się na temat sporządzonego operatu szacunkowego lub podjąć na jego podstawie dalsze decyzje. Są to pracownicy działów technicznych, nieruchomości, infrastruktury, prawnicy, pracownicy banków: analitycy kredytowi, pracownicy pionów sprzedaży, obsługi klienta.
10 maj 2018 - 11 maj 2018 Warszawa
Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym, poznają podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej, zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi planowania miejscowego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania.
Stała i czasowa organizacja ruchu. Prawo teoria i praktyka
11 maj 2018 Warszawa
Poznaj m.in. projekty organizacji ruchu w systemie zarządzania ruchem na drogach, wymagania formalne i kwalifikację prawną projektów.
17 maj 2018 - 18 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kompetencji z zakresu prawa nieruchomości, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z badaniem stanu prawnego nieruchomości.
17 maj 2018 - 18 maj 2018 Warszawa
Zagadnienia cywilno i administracyjnoprawne Szkolenie poprowadzi dwóch uznanych ekspertów: r.pr. Piotr Zamroch i r.pr. Iwo Fisz
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
Praktyczne i wszechstronne uregulowanie wszelkich zaszłości inwestycyjnych - Stan prawny 2018 rok
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
Szkolenie poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy.
Inwestycje w pasie drogi publicznej. Prawo i praktyka
25 maj 2018 Warszawa
CZĘŚĆ I – Zagadnienia wstępne. Realizacja inwestycji w pasie drogowym.   (umowa z art. 16 ustawy o drogach publicznych, decyzje lokalizacyjne, MPZP, zajęcie pasa drogowego, projekty czasowej organizacji ruchu)              CZĘŚĆ II - Sposób i zasady prowadzenia procesu inwestycyjnego w pasie drogowym w trybie specustawy drogowej (decyzje ZRID, odwołania, skutki, zasady uzyskiwania, procedury).
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
28 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Praca z dokumentem
29 maj 2018 Warszawa
Szkolenie przeznaczone jest dla osób które w codziennej zawodowej pracy stykają się z odpisami ksiąg wieczystych i chciałyby nabyć umiejętności swobodnego posługiwania się odpisami, ugruntować wiedzę z zakresu przepisów i praktyki dotyczącej ksiąg wieczystych. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatowej i opierać się będzie na pracy z dokumentem tj. na analizie konkretnych odpisów z ksiąg wieczystych i omawianiu problemów praktycznych.
7 czerwiec 2018 - 8 czerwiec 2018 Warszawa
Całokształt przepisów związanych z najmem i zarzadzaniem nieruchomościami: uregulowania prawne najmu, kluczowe zapisy, negocjacje umów i rozliczanie opłat eksploatacyjnych
OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
OD 18 KWIETNIA 2018 R.
8 czerwiec 2018 Warszawa
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, w związku z tym zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie przekazanie i usystematyzowanie wiedzy z zamówień publicznych w świetle elektronizacji.
11 czerwiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie dokonywanych zajęć pasa drogowego (czasowych).
Najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Sądów administracyjnych
11 czerwiec 2018 Warszawa
Aktualne wiadomości z orzecznictwa bez wracania do podstaw!
13 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wyrobienie umiejętności poprawnego zawierania umów najmu, sporządzania aneksów, zabezpieczenia interesów wynajmującego pod kątem zniszczeń, niecelowych roszczeń o zwrot nakładów, zmiany przeznaczenia lokalu, dewastacji.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
14 czerwiec 2018 Warszawa
Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku.
Istotne zmiany i kluczowe orzecznictwo
27 czerwiec 2018 Warszawa
Analiza i omówienie zmian wprowadzonych 1 września 2017r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ich interpretacja na kanwie najnowszego orzecznictwa
Stałe i czasowe zmiany w organizacji ruchu w pasie drogi publicznej
4 październik 2018 - 5 październik 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia wykładowca opiera się na przykładach z praktyki oraz wspólnie z grupą rozwiązuje rzeczywiste/symulowane przypadki na podstawie składanych dokumentacji projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone