Zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie umów cywilnoprawnych obowiązujących od 2018r.

UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2018 R.

SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków

IDEA SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS a także PIP.

Umowy cywilnoprawne od dłuższego czasu są weryfikowane przez kontrole PIP i ZUS, stąd ważna dla pracodawców jest znajomość aktualnego orzecznictwa co do ustalania istnienia stosunku pracy i tendencji związanych z dopuszczaniem rozluźnienia podporządkowania w ramach stosunku pracy (tzw. podporządkowanie autonomiczne) oraz podejście ZUS, jeśli chodzi o wyłączone z obowiązku ubezpieczeń umowy o dzieło.

Szkolenie dopełni problematyka ozusowania i opodatkowania umów zlecenia. Ponadto, omówimy kwestie zatrudniania kadry zarządzającej, czyli członków zarządu i prokurentów, dzięki czemu szkolenie będzie omówieniem kompleksowym problematyki zatrudnienia cywilnoprawnego przez pryzmat 4 gałęzi prawa: cywilnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowego.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;


Program Szkolenia

 

Cena szkolenia:

 790 zł

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia

14

czerwiec 2018
Miejsce szkolenia

Warszawa

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasada swobody umów

2. Język i waluta umowy

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę
 • definicja stosunku pracy
 • porównanie cech umowy zlecenia i umowy o pracę
 • czy zlecenie jest wykonywane pod kierownictwem zleceniodawcy
 • jak zawierać umowy zlecenia, żeby uniknąć stwierdzenia istnienia stosunku pracy
 • uprawnienia kontrolne PIP
 • sankcje za zawieranie umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę
 • Jakich zapisów unikać, aby umowa zlecenia nie miała cech umowy o pracę

5. Dzieło a zlecenie w praktyce
 • różnice i podobieństwa w konstrukcji umów
 • umowa rezultatu a umowa należytego starania
 • czy przy zleceniu jest rezultat
 • czy przy dziele jest usługa
 • oskładkowanie umów o dzieło
 • kiedy ZUS podważa umowy o dzieło
 • co to jest umowa o świadczenie usług
 • czy powtarzalność czynności przekreśla możliwość zawarcia umowy
 • czy dzieło może mieć charakter okresowy
 • protokół pokontrolny – jak z nim postępować
 • umowy z własnym pracownikiem
 • umowa zlecenia z cudzym pracownikiem
 • umowa zlecenia z emerytem lub rencistą – problem interpretacyjny
 • kilka umów zlecenia – największy problem roku 2018
 • umowa zlecenia a działalność gospodarcza – w 2018 uwaga na „mały ZUS”
 • umowy z uczniami i studentami do lat 26

6. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych
 • minimalne wynagrodzenie 2018 u pracowników i zleceniobiorców
 • umowy zlecenia a umowy o świadczenie usług
 • pojęcie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi
 • minimalne wynagrodzenie a samozatrudnienie
 • ewidencja godzin przy zleceniu
 • wprowadzenia okresowości wypłat
 • wadliwe świadczenie usług a wynagrodzenie
 • wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 • czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
 • minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło
 • minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie
7. Umowy o przeniesienie praw autorskich
 • umowy o pracę
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • inne możliwości

8. Samozatrudnienie

9. Członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • podstawy zatrudnienia
 • oskładkowanie

10. Przychody i koszty podatkowe
 • rodzaje przychodów i moment ich powstania
 • koszty 20% i 50%
 • limit kosztów autorskich – konsekwencje obowiązywania i sposoby optymalizacji
 • planowane zniesienie limitu kosztów autorskich
 • umowy z cudzoziemcami
 • umowy do 200 zł

11. Wybrane zagadnienia
 • podatkowe konsekwencje śmierci zleceniobiorcy
 • BHP zleceniobiorców
 • delegacje zleceniobiorców
 • odpowiedzialność materialna
 • podatkowe skutki korygowania składek ZUS
 • umowy cywilnoprawne a zajęcia komornicze

Opinie o szkoleniach

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych zamieszczanych między innymi w portalach wydawnictwa Wolters Kluwer oraz na łamach Gazety Prawnej i Rachunkowości. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej - głównie z podatków i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Przypomnij mi:
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2018 R. SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków

Termin szkolenia: 14 czerwiec 2018 r.
 790 zł

">
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:  790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
8 czerwiec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków
14 czerwiec 2018 Warszawa
Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku.
Jako wsparcie strategii organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi
18 czerwiec 2018 - 19 czerwiec 2018 Warszawa
Controlling personalny ma na celu monitorowanie procesu zarządzania kapitałem ludzkim. Jest to podejście ekonomiczne, które dysponuje użytecznym narzędziem do podejmowania decyzji w organizacji na podstawie danych controllingu personalnego. Jest to wewnętrzny system monitorowania, analizy, oceny i podejmowania decyzji służących realizacji celów w poszczególnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi firmy. Jest też swoistego rodzaju łącznikiem scalającym politykę kadrową i ekonomiczną organizacji.
Najlepsze praktyki – najnowsze trendy w orzecznictwie Sądu Najwyższego – SYTUACJE PROBLEMATYCZNE
21 czerwiec 2018 Warszawa
Wydawać by się mogło, że zwalnianie pracowników to jedna z najprostszych czynności wykonywanych przez działy HR, ale niestety wielość procesów sądowych toczących się na tym tle wskazuje na skomplikowanie tej problematyki. Również w orzecznictwie Sądu Najwyższego jest o ciągle jeden z głównych tematów i nadal się okazuje, że pojawiają się coraz to nowe zagadnienia wcześniej nie rozpoznawane, jak określenie przyszłej przyczyny wypowiedzenia, wystawienie pracownika na próbę przez wręczenie mu łapówki przez podstawioną osobę, czy zasady dezaktualizacji przyczyny wypowiedzenia w przypadku długiej choroby
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
11 lipiec 2018 - 12 lipiec 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
20 wrzesień 2018 - 21 wrzesień 2018 Warszawa
Jaką przyjąć strategię wynagradzania? Z czego mają wynikać różnice w wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach pracy? Za co płacić wynagrodzenie zasadnicze a za co premie lub nagrody? Co najbardziej motywuje pracowników do realizacji celów organizacji? To pytania, na które wszyscy szukamy odpowiedzi. I odpowiedzi na powyższe pytania można uzyskać podczas naszych warsztatów, gdzie analizować będziemy najnowsze trendy w motywacji, jak również sprawdzone rozwiązania.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone