UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R.

Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP

IDEA SZKOLENIA

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia w wysokości 13 zł, jednak nie dotyczy ona wszystkich umów, gdyż ustawa nowelizująca przewiduje szereg wyjątków, które należy poznać. Sposób jej wypłacania będzie weryfikowała Państwowa Inspekcja Pracy która odtrzymała dodatkowe uprawnienia kontrolne i może karać za nowe wykroczenie. Do zmian należy się przygotować zmieniając treść zawieranych umów zlecenia i ustalając nowe zasady dokumentowania czasu poświęconego na wykonywanie zleconych usług.

Umowy cywilnoprawne od dłuższego czasu są weryfikowane przez kontrole PIP i ZUS, stąd ważna dla pracodawców jest znajomość aktualnego orzecznictwa co do ustalania istnienia stosunku pracy i tendencji związanych z dopuszczaniem rozluźnienia podporządkowania w ramach stosunku pracy (tzw. podporządkowanie autonomiczne) oraz podejście ZUS, jeśli chodzi o wyłączone z obowiązku ubezpieczeń umowy o dzieło.

Szkolenie dopełni problematyka ozusowania i opodatkowania umów zlecenia. Ponadto, omówimy kwestie zatrudniania kadry zarządzającej, czyli członków zarządu i prokurentów, dzięki czemu szkolenie będzie omówieniem kompleksowym problematyki zatrudnienia cywilnoprawnego przez pryzmat 4 gałęzi prawa: cywilnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowego.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;


Program Szkolenia

 

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

1. Zasada swobody umów

2. Język i waluta umowy

3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

4. Umowa zlecenia a umowa o pracę
 • definicja stosunku pracy
 • porównanie cech umowy zlecenia i umowy o pracę
 • czy zlecenie jest wykonywane pod kierownictwem zleceniodawcy
 • jak zawierać umowy zlecenia, żeby uniknąć stwierdzenia istnienia stosunku pracy
 • uprawnienia kontrolne PIP
 • sankcje za zawieranie umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę

5. Dzieło a zlecenie
 • różnice i podobieństwa w konstrukcji umów
 • umowa rezultatu a umowa należytego starania
 • czy przy zleceniu jest rezultat
 • czy przy dziele jest usługa
 • oskładkowanie umów o dzieło
 • kiedy ZUS podważa umowy o dzieło
 • co to jest umowa o świadczenie usług
 • czy powtarzalność czynności przekreśla możliwość zawarcia umowy
 • czy dzieło może mieć charakter okresowy
 • protokół pokontrolny – jak z nim postępować
 • umowy z własnym pracownikiem
 • umowa zlecenia z cudzym pracownikiem
 • umowa zlecenia z emerytem lub rencistą – problem interpretacyjny
 • kilka umów zlecenia – największy problem roku 2016
 • umowa zlecenia a działalność gospodarcza – w 2016 uwaga na „mały ZUS”
 • umowy z uczniami i studentami do lat 26

6. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych
 • minimalne wynagrodzenie 2017 u pracowników i zleceniobiorców
 • umowy zlecenia a umowy o świadczenie usług
 • pojęcie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi
 • minimalne wynagrodzenie a samozatrudnienie
 • ewidencja godzin przy zleceniu
 • wprowadzenia okresowości wypłat
 • wadliwe świadczenie usług a wynagrodzenie
 • wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 • czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
 • minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło
 • minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie 7. Umowy o przeniesienie praw autorskich
 • umowy o pracę
 • umowy o dzieło
 • umowy zlecenia
 • inne możliwości

8. Samozatrudnienie

9. Członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • podstawy zatrudnienia
 • oskładkowanie

10. Przychody i koszty podatkowe
 • rodzaje przychodów i moment ich powstania
 • koszty 20% i 50%
 • limit kosztów autorskich – konsekwencje obowiązywania i sposoby optymalizacji
 • planowane zniesienie limitu kosztów autorskich
 • umowy z cudzoziemcami
 • umowy do 200 zł

11. Wybrane zagadnienia
 • podatkowe konsekwencje śmierci zleceniobiorcy
 • BHP zleceniobiorców
 • delegacje zleceniobiorców
 • odpowiedzialność materialna
 • podatkowe skutki korygowania składek ZUS
 • umowy cywilnoprawne a zajęcia komornicze

Opinie o szkoleniach

Paweł Ziółkowski

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki prawnej. Od 2000 r. wykonuje działalność gospodarczą w zakresie konsultingu, w ramach której pomaga zakładać, prowadzić i likwidować inne firmy. Autor ponad 10.000 publikacji w prasie fachowej i portalach elektronicznych zamieszczanych między innymi w portalach wydawnictwa Wolters Kluwer oraz na łamach Gazety Prawnej i Rachunkowości. Zrealizował ponad 1000 szkoleń o tematyce prawnej - głównie z podatków i prawa pracy. Prowadzi zajęcia dla słuchaczów studiów podyplomowych Zarządzanie Zespołem Sprzedaży (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kadry i Płace - Prawo i Praktyka Gospodarcza (GWSH w Katowicach) oraz na Studiach Podyplomowych Rachunkowości i Podatków (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

UMOWY CYWILNOPRAWNE W 2017 R. Zmiany w zakresie stawek minimalnych przy umowach zlecenia oraz nowe kompetencje PIP

Termin szkolenia: 9 październik 2017 r.
 790 zł

">
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby:  790 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - LOGISTYKA, TRANSPORT, SPEDYCJA: zobacz najbliższe szkolenia

Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
9 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie Incoterms 2010® pozwoli Państwu poznać m.in. aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nową klasyfikację reguł i terminów.
AKTUALNOŚCI I ZMIANY W PRZEPISACH CELNYCH W 2016 ROKU
17 kwiecień 2018 Warszawa
Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
Gospodarka magazynowa dla praktyków biznesu
19 kwiecień 2018 - 20 kwiecień 2018 Warszawa
W jakim celu firmy utrzymują magazyny? Jakie są podstawowe rodzaje i zadania systemów magazynowych w organizacjach biznesowych? Jakie są koszty i jak obliczyć efektywność Na te i wiele innych pytań odpowie ekspert, dr Bogdan Kroker.
11 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie najnowszych zasad funkcjonujących w poszczególnych regulacjach prawnych systemu INTRASTAT.
Szkolenie dla spedytorów i logistyków
14 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu i spedycji tak, by zminimalizować ryzyko błędu przy zawieraniu umowy, przygotowywaniu przewozu lub składaniu reklamacji.
15 maj 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu morskiego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy. Wyjaśnimy wiele specyficznych pojęć występujących wyłącznie w transporcie morskim (min. rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy obieg dokumentów a przede wszystkim rolę konosamentu (Bill of lading).
PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
28 maj 2018 Warszawa
Wiedza przyswojona na naszym szkoleniu pozwoli zaoszczędzić czas. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia będą w stanie dowolnie modyfikować tabelę przestawną, budując w ten sposób nowy raport lub zestawienie. W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
11 czerwiec 2018 - 12 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel 2016 oraz sposobów ich praktycznego wykorzystania.
Reklamacja szkód w międzynarodowych prawie przewozowym
25 czerwiec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest dostarczyć wiedzę oraz uporządkować już nabytą wiedzę odnośnie transportu drogowego towarów, wskazać obowiązki i prawa stron umowy przewozu, pokazać jak to robić prawidłowo i bezpiecznie, a w przypadku szkody jak należy się zachować aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo i sprawnie a przede wszystkim skutecznie. Nauczymy też jak odpierać nieuzasadnione roszczenia.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone