Gamma sp. j.
223|249

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE - aktualny stan prawny oraz omówienie projektu rozporządzenia unijnego

Idea szkolenia

Podczas szkolenia odpowiemy m.in. na pytania:

 • Co trzeba wiedzieć o zasadach przetwarzania danych osobowych?
 • Czy należy spełniać obowiązki informacyjne? Jeśli tak, to w jaki sposób?
 • W jaki sposób pracodawca może legalnie przetwarzać dane osobowe pracowników?
 • Jak legalnie przetwarzać dane osobowe w działaniach marketingowych?
 • Co należy wiedzieć o transferze danych do państwa trzeciego?
 • Czy przepisy prawa nakładają na administratora obowiązek posiadania dokumentacji odnoszącej się do danych osobowych?
 • Jakie są kompetencje i zadania GIODO?
 • Co grozi za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych?
 • W jakich sytuacjach należy powołać Administratora Bezpieczeństwa Informacji?
 • Jakie są planowane zmiany w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • Jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Program szkolenia

Moduł 1: Ustawa o ochronie danych osobowych i projekt rozporządzenia:

 • Stan prac nad ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,
 • zakres stosowania i podstawowe definicje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych,
 • nowe kategorie danych - identyfikatory sieciowe w projekcie rozporządzenia unijnego,
 • podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych ,
 • dane biometryczne w projekcie rozporządzenia unijnego,
 • zasady ochrony danych osobowych,
 • gdzie szukać informacji o ochronie danych osobowych,

 

Moduł 2: Administrator Danych - prawa i obowiązki:

 • obowiązek informacyjny – porównanie treści obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz w projekcie rozporządzenia? (case study),
 • prawo do kontroli Administratora danych wyrażone w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych,
 • powierzenie przetwarzania- jak prawidłowo skonstruować umowę i dlaczego należy ją stosować? (case study),
 • nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych przewidziane przez projekt rozporządzenia,
 • odpowiedzialność Administratora Danych przy zawarciu umowy powierzenia
 • kiedy Administrator Danych może udostępnić dane osobowe (z uwzględnieniem użytkowników internetu),
 • prawa i obowiązki administratora w kontekście przekształceń własnościowych (case study)
 • więcej niż jedne administrator danych osobowych,

 

Moduł 3: Przetwarzanie danych kadrowych:

 • kandydaci do pracy - podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny
 • pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika
 • przechowywanie danych osobowych kandydatów do pracy, pracowników i byłych pracowników.
 • dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne
 • obowiązek informacyjny wobec pracownika i jego rodziny, , monitoring pracownika (case study)
 • udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma miejsce i jak legalnie to zrobić?

 

Moduł 4: Rejestracja/aktualizacja baz danych – rozwiązania obecne oraz przyszłe:

 • zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych w przypadku powołania ABI
 • jak wypełnić wniosek rejestracyjny (gdzie kryją się pułapki)
 • jakie zbiory danych nadal podlegają obowiązkowi rejestracji?

 

Moduł 4: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) – praktyka kontrolna:

 • kompetencje i zadania GIODO,
 • jak przygotować się do kontroli GIODO? (case study)
 • z praktyki Kancelarii jako pełnomocnika kontrolowanych

 

Moduł 5: Kompetencja GIODO – prowadzenie ogólnopolskiego rejestru ABI

 • przebieg postępowania rejestracyjnego przed GIODO
 • Rejestr ABI
 • kontrola GIODO nad poprawnym sprawowaniem przez ABI zadań w organizacji
 • obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych przewidywany przez projekt rozporządzenia

 

Moduł 7: Dane osobowe w działaniach marketingowych: kandydaci do pracy - podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny

 • podstawa przetwarzania, rola obowiązku informacyjnego,
 • jak legalnie pozyskać dane z sieci,
 • e-commerce oraz portale społecznościowe a ochrona danych
 • dlaczego rozporządzenie będzie rewolucją w marketingu?

 

Moduł 8: Zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI):

 • obecny status ABI, a DPO („unijny ABI”) przewidywany przez projekt rozporządzenia
 • Możliwość powołania ABI/DPO a wyjątki w których będzie trzeba powołać DPO
 • kto może zostać ABI?
 • usytuowanie, łączenie funkcji, zapewnienie ABI środków niezbędnych do pełnienia funkcji
 • nowe zadania:

–nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych
–nadzór nad dokumentacją
–zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
–prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych
–prowadzenie regularnych audytów
–raportowanie o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO

 • problemy w pełnieniu funkcji ABI (case study)

 

Moduł 9: Bezpieczeństwo danych:

 • fizyczne środki ochrony danych osobowych – z doświadczenia Kancelarii
 • jak powinny być zabezpieczone systemy informatyczne
 • polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy dokumenty – omówienie wzorcowej dokumentacji
 • dobre praktyki w zakresie ochrony informacji
 • zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych, oraz najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu przetwarzania danych (case study)

 

Moduł 10: Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego po nowelizacji.

Moduł 11: Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

 • odpowiedzialność administracyjna obecna a przewidywana przez projekt rozporządzenia (odpowiedzialność finansowa jako nowość w polskiej rzeczywistości ochrony danych osobowych)
 • odpowiedzialność cywilna
 • odpowiedzialność dyscyplinarna
 • odpowiedzialność karna

 

Moduł 12: O czym trzeba wiedzieć:

 • wybrane orzeczenia
 • z naszej praktyki
 • jakie zmieni się rynek po wejściu w życie rozporządzenia unijnego
 • czy na ochronie danych można zarobić – jak zbudować „wartość dodaną” z punktu widzenia administratora danych

 

Moduł 13: Konsultacje

Trener

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl. Od 14 lat z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Marcin Cwener

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W latach 2012-2013 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współpracownik firmy Omni Modo oraz Kancelarii Prawnej Tomasza Osiej, specjalizujących się w zakresie ochrony danych osobowych. Współpracownik pierwszego w Polsce portalu internetowego poświęconego danym osobowym www.e-ochronadanych.pl, autor artykułów o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Od kilku lat prowadzi audyty i szkolenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

M_dom-ing-csl-top-secret.jpg|M_kghm-faurecia-tui-gaz.jpg|pkp-volksvagen-smyk-atlascopco.jpg
228|229|383
246

KONSULTANT SZKOLENIAJustyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl

Szybki kontakt


INFORMACJE O SZKOLENIU
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE
Obecne szkolenie
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PRAKTYCE - aktualny stan prawny oraz omówienie projektu rozporządzenia unijnego

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiamy o Twoich potrzebach
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550, szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl
*wymagane
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone