Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (GDPR)

IDEA SZKOLENIA

Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.

Rozporządzenia przewiduje możliwość nakładania wysokich kar finansowych na podmioty, u których wystąpią uchybienia w przetwarzaniu danych osobowych sięgające nawet 20 milionów Euro.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Osoby pełniące funkcję ADO
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo informacji
 • Pracowników działów prawnych
 • Pracowników działów compliance

Program szkolenia:

SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie – ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzenie:
 • kiedy zacząć przygotowania do wprowadzenia w życie wymogów narzuconych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (GDPR)?
 • zakres stosowania i podstawowe definicje zawarte w ustawie o ochronie danych osobowych
 • nowe kategorie danych – identyfikatory sieciowe, dane biometryczne w rozporządzeniu unijnym
 • podstawy przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem danych wrażliwych,
 • zasady ochrony danych osobowych
 • straszenie przez kancelarie administratorów danych – czy jest się czego bać? Gdzie szukać rzetelnych informacji o ochronie danych osobowych

Administrator Danych – prawa i obowiązki:
 • obowiązek informacyjny – porównanie treść obowiązku informacyjnego z ustawy o ochronie danych osobowych oraz GDPR (case study)
 • prawo do kontroli Administratora danych wyrażone w art. 33 ustawy o ochronie danych osobowych
 • powierzenie przetwarzania – jak prawidłowo skonstruować umowę i dlaczego należy ją stosować? (case study)
 • nowe elementy umowy powierzenia oraz podpowierzenie przetwarzania danych  przewidziane przez rozporządzenie unijne
 • odpowiedzialność Administratora Danych przy zawarciu umowy powierzenia
 • kiedy Administrator Danych może udostępnić dane osobowe (z uwzględnieniem użytkowników internetu)
 • prawa i obowiązki administratora w kontekście przekształceń własnościowych (case study)
 • więcej niż jeden administrator danych osobowych – obecnie i pod rządami GDPR

Przetwarzanie danych kadrowych:
 • kandydaci do pracy – podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny
 • pracownicy – zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika
 • przechowywanie danych, dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne
 • obowiązek informacyjny wobec pracownika i jego rodziny, monitoring pracownika (case study)
 • udostępnianie danych kadrowych – kiedy rzeczywiście ma miejsce i jak legalnie to zrobić?

Rejestracja/aktualizacja baz danych – rozwiązania obecne oraz przyszłe:
 • zwolnienie z obowiązku rejestracji zbiorów danych w przypadku powołania ABI
 • jak wypełnić wniosek rejestracyjny (gdzie kryją się pułapki)
 • jakie zbiory danych nadal podlegają obowiązkowi rejestracji?
 • czym straszą nas kancelarie rozsyłające maile – czy jest czego się bać?

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO):
 • Praktyka kontrolna
 • jak przygotować się do kontroli GIODO? (case study)
 • z praktyki Kancelarii jako pełnomocnika
 • Rejestr zbiorów oraz rejestr ABI
 • przebieg postępowania rejestracyjnego przed GIODO
 • kontrola GIODO nad poprawnym sprawowaniem przez ABI zadań w organizacji
 • obowiązek zgłaszania uchybień w ochronie danych osobowych przewidziany przez rozporządzenie

Dane osobowe w działaniach marketingowych:
 • podstawa przetwarzania, rola obowiązku informacyjnego
 • marketing tradycyjny, mailing, media społecznościowe i inne kanały komunikacji a ochrona danych osobowych
 • dlatego warto budować własne bazy i jak to robić
 • zakupione bazy danych oraz pozyskiwanie danych z sieci (w tym przedsiębiorców)

Zadania ABI/DPO (sygnalizacja):
 • obecny status ABI/Data Protection Officer (DPO) przewidywany przez rozporządzenie
 • powołanie ABI/DPO – kiedy prawo a kiedy obowiązek
 • kto może zostać ABI?
 • usytuowanie, łączenie funkcji, zapewnienie ABI środków niezbędnych do pełnienia funkcji
 • nowe zadania ABI:
  • nadzór nad prawidłowością przetwarzania danych
  • nadzór nad dokumentacją
  • zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych
  • prowadzenie rejestru zbiorów danych osobowych
  • prowadzenie regularnych audytów
  • raportowanie  o nieprawidłowościach do zarządzających organizacją oraz do GIODO
  • problemy w pełnieniu funkcji ABI (case study)
  • DPO to nie ABI – co się naprawdę zmieni z punktu widzenia ABI

Bezpieczeństwo danych:

 • fizyczne środki ochrony danych osobowych – z doświadczenia Kancelarii
 • jak powinny być zabezpieczone systemy informatyczne
 • polityka bezpieczeństwa, instrukcja zarządzania i inne wymagane przez przepisy dokumenty – omówienie wzorcowej dokumentacji
 • dobre praktyki w zakresie ochrony informacji
 • zagrożenia związane z bezpieczeństwem danych oraz najczęściej popełniane błędy w zabezpieczeniu przetwarzania danych (case study)

Zasady przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego

 • Modele transferu danych (plusy i minusy)
 • Privacy Shield (Safe Harbour 2.0)

Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:
 • odpowiedzialność na bazie obecnych przepisów
 • kary finansowe przewidziane w GDPR

O czym trzeba wiedzieć:

 • najciekawsze orzeczenia i decyzje GIODO
 • czego unikać w przetwarzaniu danych – z naszej praktyki

Podsumowanie

Opinie o szkoleniach

Tomasz Osiej

Radca Prawny, Europejski Rzecznik Patentowy – specjalista z zakresu ochrony danych osobowych oraz Prawa Własności Przemysłowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Własności Przemysłowej (Instytut Prawa Własności Intelektualnej) na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1998-2000 pracownik Departamentu Prawnego Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Asystent Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współautor (redaktor) książek „Ochrona danych osobowych w praktyce – pytania i odpowiedzi”, „Ochrona danych osobowych – wybór zagadnień”, opracowania „Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej”. Obecnie prowadzi własną Kancelarię www.prawnopatentowa.pl. Współtwórca największego portalu zajmującego się ochroną danych osobowych www.e-ochronadanych.pl. Od 14 lat z powodzeniem zajmuje się szkoleniami z zakresu ochrony danych osobowych.

Marcin Cwener

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. W latach 2012-2013 pracownik Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Współpracownik firmy Omni Modo oraz Kancelarii Prawnej Tomasza Osiej, specjalizujących się w zakresie ochrony danych osobowych. Współpracownik pierwszego w Polsce portalu internetowego poświęconego danym osobowym www.e-ochronadanych.pl, autor artykułów o tematyce związanej z ochroną danych osobowych. Od kilku lat prowadzi audyty i szkolenia dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Konsultant szkolenia

Szybki kotakt

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Interesuje Cię to szkolenie?

Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
Preferuję kotakt:

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

NOWE ZASADY I OBOWIĄZKI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH UNIJNE ROZPORZĄDZENIE (GDPR)

Termin szkolenia: 6 październik 2017 r.
Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

1*

2

3

4

5

* Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

Warunki zgłoszenia
 • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 890 zł
  Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
 • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
 • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
 • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
 • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
  Wpłaty należy dokonać na konto:
  Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
  01-612 Warszawa
  ul. Mysłowicka 15
  Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
 • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
 • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
 • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
 • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

SZKOLENIA - HR, KADRY, PŁACE: zobacz najbliższe szkolenia

OMÓWIENIE UNIJNEGO ROZPORZĄDZENIE RODO
20 marzec 2018 Warszawa
Wprowadzenie do porządku prawnego powyższych regulacji spowoduje konieczność przeprowadzenia stosownych działań przez każdego administratora danych osobowych oraz podmiotu przetwarzającego – procesora, w zakresie uaktualnienia dotychczasowych procedur ochrony danych osobowych, wykonania audytów bezpieczeństwa oraz operacji przetwarzania danych, jak również stworzenia zupełnie nowych instrumentów i narzędzi, które zagwarantują spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z nowo obowiązujących aktów prawnych.
UNIJNA REFORMA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
26 marzec 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest wskazanie zasad związanych z legalnym przetwarzaniem danych osobowych z uwzględnieniem różnych obszarów działalności administratorów danych (od spraw kadrowych po transfer danych do państwa trzeciego), ze szczególnym uwzględnieniem aspektu prawidłowego zabezpieczenia przetwarzanych danych. Prowadzący skupią się na praktycznych zagadnieniach z jakimi zetknęli się podczas swojej wieloletniej praktyki jako konsultanci prawni lub Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji.
Organizacja, planowanie i rozliczanie czasu pracy w 2018 r. warsztaty
16 kwiecień 2018 - 17 kwiecień 2018 Warszawa
Zapraszamy na zaawansowane dwudniowe warsztaty dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy w 2018 r., oraz orzecznictwa. Podczas szkolenia rozwiążecie Państwo ponad 50 zadań!
PLANOWANIE I ROZLICZANIE CZASU PRACY - warsztaty
16 kwiecień 2018 Warszawa
Wiele branż pracuje non stop ze względów technologicznych (huty) lub z uwagi na zaspokajanie potrzeb ludności (elektrownie, elektrociepłownie), czy też produkcyjnych. Praca taka nie jest jednak ruchem ciągłym w znaczeniu prawnym, choć spełnione są w większości przypadków przesłanki do jego zastosowania. Historycznie taka organizacja czasu pracy zwana jest 4-brygadówką, choć pojęcie to od 2004 r. nie występuje w Kodeksie pracy, a stosowane rozwiązania to po prostu podstawowy czas pracy połączony z pracą 3-zmianową.
Jak prawidłowo stosować przepisy k.p.
21 maj 2018 - 22 maj 2018 Warszawa
W roku 2018 r działy kadr czekają zmiany wynikając z prezydenckiej nowelizacji kodeksu pracy oraz nowe obowiązki antykorupcyjne narzucone ustawą o jawności życia publicznego, ale ważniejsze jest przygotowanie firm na rewolucję dotyczącą akt pracowniczych, która jest planowana na 2019 r. Poza elektronizacją akt osobowych planowany jest także ich nowy układ i włączenie do teczek pracowników dokumentów związanych z czasem pracy, co będzie ogromnym przedsięwzięciem logistycznym dla działów HR.
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone